Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów: 7200 zł (wpłata jednorazowa dla osób prawnych, zaś w przypadku osób fizycznych – możliwość opłaty w dwóch ratach, każda po 3600 zł).

:: Numer konta ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

UWAGA! W przypadku zbyt dużej liczby chętnych osoby, które wniosą opłatę wcześniej zostaną w pierwszej kolejności wpisane na listę studentów.

termin uruchomienia studiów:

Edycja VII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r., a zakończą we wrześniu 2018 r.). 

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na VII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.
Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie w piątki (15:20-20:30) i soboty (9:00-16:00).

studia skierowane do:

​Studia podyplomowe adresowane są do:

 • prezesów i członków zarządu planujących lub już uczestniczących w projektach fuzji i przejęć,
 • menedżerów, specjalistów, analityków działów funkcjonalnych przedsiębiorstw zaangażowanych w planowanie fuzji i przejęć, proces negocjacji oraz integracji przedsiębiorstw,
 • członków rad nadzorczych,
 • analityków firm konsultingowych i doradczych,
 • kadr banków, funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy private equity i venture capital, doradców inwestycyjnych,
 • analityków rynku kapitałowego oraz inwestorów giełdowych,
 • innych osób pragnących poznać problematykę fuzji i przejęć przedsiębiorstw.
cel studiów:

​Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat procesu połączenia przedsiębiorstw. Studia stwarzają uczestnikom możliwość poznania:

 • zasadniczych typów, rodzajów i modeli fuzji i przejęć,
 • zasad poszukiwania i wyboru kandydata do nabycia uwzględniających strategiczne interesy nabywcy,
 • metod wyceny wartości kandydata oraz metod opłacania i finansowania nabycia,
 • aspektów prawnych, podatkowych i rachunkowości nabywania przedsiębiorstw,
 • zagadnień związanych z problematyką wrogich przejęć,
 • procesu integracji przedsiębiorstw nabywcy i sprzedawcy prowadzącego do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Joanna Korpus
e-mail: jkorpus@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​Agnieszka Kiersnowska
e-mail: akiersn@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Instytut Przedsiębiorstwa
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 106, I piętro
02-513 Warszawa
(od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30–16:00)

telefon: 225649226
telefaks: 225648713

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
dr Joanna Korpus: jkorpus@sgh.waw.pl
Agnieszka Kiersnowska: akiersn@sgh.waw.pl

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje łącznie 168 godzin zajęć dydaktycznych.

W ramach studiów podyplomowych zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne obejmujące następującą tematykę:

BLOK I – WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUZJI I PRZEJĘĆ

 • Budowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, dr Andrzej Szablewski, SGH 
 • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, dr hab. Stanisław Łobejko, SGH 
 • Typy i rodzaje fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz motywy M&A, dr Joanna Korpus, SGH 
 • Skala i dynamika fuzji i przejęć przedsiębiorstw na świecie i w Polsce, dr Joanna Korpus, SGH 
 • Własność i kontrola, dr hab. Agata Adamska

BLOK II – METODY I NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W PROCESIE PRZYGOTOWANIA TRANSAKCJI FUZJI I PRZEJĘĆ

 • Modele procesu fuzji i przejęć przedsiębiorstw, dr Joanna Korpus,  SGH 
 • Wstępna analiza przejmowanego podmiotu,  dr Łukasz Gębski, SGH 
 • Praktyczne aspekty transakcji – przebieg procesu, dr Sławomir Janiszewski, EQUINOX CAPITAL PARTNERS 
 • Rachunkowość w procesach fuzji i przejęć. Skonsolidowane sprawozdania finansowe, dr Ewa Spigarska, Uniwersytet Gdański 
 • Praktyczne aspekty transakcji - negocjacje transakcyjne, dr Sławomir Janiszewski, EQUINOX CAPITAL PARTNERS 
 • Analiza due diligence, prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, SGH 
 • Metody wyceny przedsiębiorstw w procesie fuzji i przejęć, Andrzej Staniszewski, PKN Orlen SA
 • Ocena efektywności w procesach fuzji i przejęć, Andrzej Staniszewski, PKN Orlen SA 
 • Zasady funkcjonowania giełdy, dr hab. Andrzej Fierla, SGH 
 • Prawne aspekty fuzji i przejęć przedsiębiorstw, Artur Nowacki, Kancelaria Allen & Overy
 • Aspekty podatkowe w procesach fuzji i przejęć, dr hab. Marcin Jamroży, SGH
 • Finansowanie fuzji i przejęć, dr hab. Rafał Tuzimek, SGH
 • Transakcje lewarowane (LBO) i wykupy menedżerskie (MBO), dr Marcin Konarski, Avallon Sp. z o.o. 
 • ublic relations w procesach fuzji i przejęć, Małgorzata Przybylska, PHN SA ublic relations w procesach fuzji i przejęć, Małgorzata Przybylska, PHN SA 
 • Metody wrogich przejęć, dr Marek Szymański, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Metody obrony przed wrogimi przejęciami, dr Marek Szymański, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

BLOK III – POZAFINASOWE ASPEKTY INTEGRACJI W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘĆ

 • Kapitał ludzki w procesach fuzji i przejęć, dr hab. Tomasz Rostkowski, SGH
 • Restrukturyzacja w procesach fuzji i przejęć, dr Marcin Konarski, Avallon Sp. z o.o.
 • Integracja potransakcyjna – aspekty praktyczne,  Maciej Mikucki, Regionalny Dyrektor Finansowy Teva Europa Centralna i Wschodnia
 • Analiza udanych oraz nieudanych przypadków fuzji i przejęć, dr Joanna Korpus, SGH
 • Seminarium dyplomowe, dr Joanna Korpus, SGH

Program ramowy może ulec nieznacznym modyfikacjom (także w wyniku konsultacji ze studentami).

wykładowcy:
 • dr hab. Agata Adamska, SGH
 • dr hab. Andrzej Fierla, SGH
 • dr Łukasz Gębski, SGH
 • dr hab. Marcin Jamroży, SGH
 • dr Sławomir Janiszewski, EQUINOX CAPITAL PARTNERS
 • dr Marcin Konarski, Avallon Sp. z o.o.
 • dr Joanna Korpus, SGH
 • dr hab. Stanisław Łobejko, SGH
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, SGH
 • mgr Maciej Mikucki, Dyrektor finansowy grupy Adamed
 • dr hab. Artur Nowacki, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Małgorzata Przybylska, FM Bank PBP S.A.
 • dr hab. Tomasz Rostkowski, SGH
 • dr Ewa Spigarska, Uniwersytet Gdański
 • mgr Andrzej Staniszewski, PKN Orlen SA
 • dr Andrzej Szablewski, SGH
 • dr hab. Rafał Tuzimek, SGH
 • dr Marek Szymański, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem zaliczenia studiów jest:

 • uzyskanie wpisu do indeksu potwierdzającego uczestnictwo we wszystkich przewidzianych programem Studiów Podyplomowych zajęć dydaktycznych,
 • przygotowanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora i recenzenta,
 • złożenie egzaminu końcowego i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.