Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość opłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXV zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na edycję XXV jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia odbywają się co tydzień, w poniedziałki i wtorki, w godz. 17:10-20:40.

studia skierowane do:

 

 • osób obsługujących operacje handlowe z zagranicą
 • pracowników przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego
 • kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne
 • pracowników przedsiębiorstw konsultingowych zajmujących się analizą rynków zagranicznych
 • osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat zasad i technik współpracy z zagranicą.
cel studiów:

​Celem studiów jest kształcenie pracowników dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową z zagranicą, spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz firm konsultingowych. Zdobyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom wykonywanie analiz rynków zagranicznych, prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych z partnerami zagranicznymi, marketing i promocję produktów na rynkach eksportowych, realizację transakcji w handlu zagranicznym oraz wybór optymalnych form jej finansowania i rozliczeń.

WIĘCEJ O STUDIACH

korzyści:

​Studia stanowią kompendium wiedzy, która ułatwi absolwentom:

 • rozumienie specyficznych uwarunkowań wpływających na kontakty z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi
 • poznanie technik handlu zagranicznego
 • zdobycie umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych
 • wybór optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa sposobów rozliczeń z partnerami zagranicznymi
 • poznanie zasad i metod analizy rynków zagranicznych
 • doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów marketingu na rynkach zagranicznych
kierownik programu:

prof. dr hab. Marzenna Weresa

sekretarz programu:

​mgr Elżbieta Włodyka
telefon: 225647448

sekretariat studiów:

​Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

telefon: 225649349, 228495084, 225649350
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
dodatkowe informacje:

Aktualne informacje dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Handlu Zagranicznego

 
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Podstawy ekonomii
 2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 3. Badanie koniunktury i analiza rynków zagranicznych
 4. Zagadnienia prawne w handlu zagranicznym
 5. Marketing międzynarodowy
 6. Rozliczenia międzynarodowe
 7. Finanse przedsiębiorstwa uczestniczącego w obrotach zagranicznych
 8. Ubezpieczenia w obrotach zagranicznych
 9. Transakcje handlu zagranicznego
 10. Logistyka i transport w handlu zagranicznym
 11. Negocjacje

Program studiów obejmuje łącznie 188 godzin zajęć dydaktycznych.

wykładowcy:

​Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autorzy szeregu publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, marketingu, rozliczeń międzynarodowych.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.