Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi:

 • edycja XXVII - 6500 zł (istnieje możliwość wpłaty czesnego w trzech ratach).

Szczegółowe informacje o warunkach płatności ratalnej dostępne są w pliku pt. PROGRAM KSZTAŁCENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI RATALNEJ

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów oraz certyfikatów SAP i Microsoft.

:: Numer rachunku ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXVII zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się 25 marca 2017 r.

Edycja XXVI została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się 22 października 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XXVII edycję studiów jest obecnie prowadzona.


REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Podstawę kształcenia stanowią zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe) prowadzone w układzie dwudniowych, sobotnio-niedzielnych zjazdów (łącznie 14 zjazdów).

Edycja XXVII - ramowy harmonogram kształcenia:  

Semestr I (wykłady i ćwiczenia projektowe)

1. 25-26 marzec 2017 r.
2. 8-9 kwiecień 2017 r.
3. 13-14 maj 2017 r.
4. 27-28 maj 2017 r.
5. 10-11 czerwiec 2017 r.

Semestr II (laboratoria komputerowe)

W semestrze drugim zajęcia laboratoryjne będą odbywały się równolegle w dwóch cyklach zjazdów:

Cykl 1

1. 9-10 wrzesień 2017 r.
2. 23-24 wrzesień 2017 r.
3. 7-8 październik 2017 r.
4. 21-22 październik 2017 r. 
5. 4-5 listopad 2017 r.
6. 25-26 listopad 2017 r. 
7. 9-10 grudzień 2017 r.
8. 13-14 styczeń 2018 r.
9. 27-28 styczeń 2018 r.

Cykl 2

1. 16-17 wrzesień 2017 r.
2. 30 wrzesień - 1 październik 2017 r.
3. 14-15 październik 2017 r.
4. 28-29 październik 2017 r.
5. 18-19 listopad 2017 r.
6. 2-3 grudzień 2017 r.
7. 16-17 grudzień 2017 r.
8. 20-21 styczeń 2018 r.
9. 3-4 luty 2018 r.

cel studiów:

​Celem edukacji w ramach studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń z praktyki gospodarczej z zakresu metodyki budowy, wdrażania i rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

PROGRAM KSZTAŁCENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI RATALNEJ

STRONA PROGRAMU

korzyści:

​Certyfikacja

SAP
Program zajęć poświęcony organizacji wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP został opracowany przy współudziale firmy SAP POLSKA. Program zajęć obejmuje swoim zakresem warsztaty menedżerskie, podczas których uczestnicy SPISZ poznają sprawdzone metody zarządzania przedsięwzięciem wdrożeniowym. Uczestnicy SPISZ otrzymają certyfikat, potwierdzający poznanie podstaw rozwiązań informatycznych firmy SAP oraz metodologii wdrożenia systemu zintegrowanego ASAP. Certyfikat ten zostanie wydany przez SAP POLSKA.

MICROSOFT
Program laboratoriów komputerowych został opracowany w ścisłej współpracy z krajowym przedstawicielstwem korporacji MICROSOFT. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie posiada status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego AATC (ang. Authorized Academic Training Center) oraz uprawnienia do podpisywania certyfikatów z przeprowadzonych szkoleń komputerowych. Uczestnicy SPISZ otrzymają certyfikaty ukończenia następujących szkoleń:

Zarządzanie Projektami (2 certyfikaty):

 • MS 55054 Mastering Microsoft Project 2013
 • MS 55028 Share Point 2013 Power User

Budowa i eksploatacja baz danych (2 certyfikaty):

 • MS 20461 - Querying Microsoft SQL Server
 • MS 20464 - Developing Microsoft SQL Server Databases​ 

Systemy Business Intelligence (2 certyfikaty):

 • MS 20463 - Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server
 • MS 20467 - Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions
sekretariat studiów:

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 239
02-513 Warszawa

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–17:00
telefon: 600072887, 608337722
e-mail: spisz@sgh.waw.pl

program realizuje:
KAE - Kolegium Analiz Ekonomicznych
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program SPISZ obejmuje swoim zakresem cztery zintegrowane bloki tematyczne:

 1. Zarządzanie projektami
  Zasadnicza część wykładów i ćwiczeń zostanie poświęcona przedstawieniu współczesnych metod i technik organizacji i zarządzania informatycznym przedsięwzięciem projektowym. Omówione zostaną: kluczowe zagadnienia z zakresu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa, techniki planowania, harmonogramowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia, a także metody szacowania nakładów oraz metody oceny ryzyka projektu informatycznego. Prezentowane na zajęciach treści zostaną bogato zilustrowane przykładami z praktyki gospodarczej, w oparciu o wiedzę i doświadczenia wiodących firm branży IT. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zespołem analityków, projektantów i programistów, a także analizy i oceny poziomu jakości oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Uczestnicy otrzymają pakiet specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspomagającego warsztat pracy menadżera IT.
 2. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
  Program zajęć obejmuje swoim zakresem m.in.: techniki przygotowania specyfikacji wymagań, metody prowadzenia prac analitycznych z wykorzystaniem standardu UML (ang. Unified Modeling Language), techniki modelowania danych, funkcji i procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Blok ten obejmuje również laboratoria komputerowe z zakresu budowy i eksploatacji baz danych w środowisku MS SQL Server 2016. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności: projektowania relacyjnych baz danych, konstrukcji i optymalizacji zapytań w języku Transact-SQL, administracji i zarządzania bezpieczeństwem serwera SQL oraz budowy graficznych zestawień i raportów z wykorzystaniem pakietu MS Reporting Services.
 3. Zarządzanie projektem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy MRP/ERP
  Celem zajęć jest przekazanie Słuchaczom praktycznych doświadczeń z zakresu zarządzania projektem wdrożenia systemu klasy MRP/ERP na przykładzie metodologii i oprogramowania firmy SAP. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu: opracowania umowy oraz prowadzenia procedur przetargowych, organizacji prac i zespołów wdrożeniowych, kontroli i monitorowania przedsięwzięcia, zarządzania konfiguracją oraz adaptacją pakietu zintegrowanego do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa oraz organizacji serwisu i obsługi technicznej. Integralny element zajęć stanowią ćwiczenia i warsztaty menadżerskie z zakresu metodyki zarządzania projektami wdrożeniowymi firmy SAP – ACCELERATED SAP.
 4. Business Intelligence Systems
  Słuchacze, pod kierunkiem Wykładowcy, przejdą pełny cykl projektowy związany z budową i wdrożeniem systemu analitycznego w środowisku MS SQL Server Business Intelligence Studio 2016.
  Słuchacze poznają techniki modelowania danych w systemach analitycznych (hurtownie danych), narzędzia wspomagające proces ekstrakcji danych z systemów informatycznych przedsiębiorstw, a także rozwiązania dotyczące budowy i wdrażania systemów wspomagających prowadzenie wielokryterialnych analiz biznesowych (OLAP) oraz zarządzania tzw. dużymi wolumenami danych (BIG DATA). Program zajęć obejmuje również współczesne metody pozyskiwania wiedzy z danych (DATA MINING) oraz techniki prognozowania i symulacji. Integralny element zajęć stanowi prezentacja narzędzi wspomagających proces tworzenia graficznych zestawień i raportów z wykorzystaniem pakietu MS SQL Server Reporting Services, a także MS Excel (mechanizm tabel przestawnych). Po ukończeniu cyklu zajęć laboratoryjnych, Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia kompleksowych rozwiązań klasy Business Intelligence dedykowanych dla dużych i średnich przedsiębiorstw.
   
Kod​ Nazwa przedmiotu​

Wymiar

godzin​

Blok I. Zarządzanie projektami ​ ​
​W ​Strategie informatyzacji przedsiębiorstw ​6
​W Szacowanie nakładów na informatyczne przedsięwzięcia projektowe ​12
​W/CW ​Architektura korporacyjna (ang. Enterprise Architecture) ​6
​LAB Planowanie, harmonogramowanie i budżetowanie projektów ​16
​LAB ​Monitorowanie i kontrola wykorzystania  zasobów w projektach ​8
​LAB ​Zarządzanie programem projektów ​8
​LAB ​Systemy wspomagające zarządzanie pracą grupową i portale korporacyjne ​16
Blok II. Analiza i projektowanie systemów informatycznych
​ ​ ​
​W ​Zarządzanie produkcją oprogramowania komputerowego ​12
​W/CW ​Metody obiektowe w analizie i projektowaniu systemów informatycznych ​12
​CW ​Projektowanie systemów relacyjnych baz danych ​6
​LAB ​Budowa, eksploatacja i administracja bazami danych ​16
​LAB ​Konstrukcja zapytań do systemów baz danych – Transact SQL ​16
​LAB Bazy danych – mechanizmy przetwarzania danych ​8
​LAB ​Bazy danych – optymalizacja i bezpieczeństwo ​8
Blok III. Zarządzanie projektem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy MRP/ERP ​ ​ ​
​W ​Zintegrowane systemy informatyczne na przykładzie rozwiązań firmy SAP ​8
​W/CW ​Metody, techniki i standardy zarządzania projektami ​6
​CW Organizacja procesu przygotowania umów na zakup systemów i usług informatycznych
​12
​CW ​Strategie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu MRP/ERP na przykładzie rozwiązań firmy SAP ​8
​CW ​Organizacja wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przykładzie rozwiązań firmy SAP ​8
Blok IV. Business Intelligence Systems​
​LAB ​Hurtownie danych ​8
​LAB ​Mechanizmy ekstrakcji, konwersji i zasilania hurtowni danych ​8
​LAB ​Systemy wspomagania decyzji - wielowymiarowa analiza danych, OLAP ​16
​LAB ​Metody inteligentnej eksploracji danych - DATA MINING, MDX ​8
​LAB ​Systemy wspomagania decyzji – techniki projektowania zestawień i raportów ​8
 

Objaśnienia:

CW - ćwiczenia projektowe
W - wykład
LAB - laboratorium komputerowe

W trakcie rocznych studiów podyplomowych słuchacze wykonają dwa projekty semestralne. Projekty te realizowane będą pod kierunkiem Wykładowcy w dwu lub trzyosobowych zespołach. Uzyskanie pozytywnej oceny z poszczególnych prac projektowych jest równoważne z zaliczeniem, objętych programem kształcenia SPISZ, bloków tematycznych.

Wiedzę oraz nabyte umiejętności praktyczne słuchacze wykorzystają w fazie realizacji projektu dyplomowego (projekt zespołowy), który stanowi syntezę wymienionych projektów cząstkowych.

Na mocy specjalnej licencji uzyskanej w ramach programu współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i firmy Microsoft uczestnikom zostaną przekazane następujące pakiety oprogramowania komputerowego (pełne wersje):

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 2012 Server
MS Office System – Microsoft Access 2016
MS Office System − Visio Professional 2016
MS Office System − Project Professional 2016
MS Office System − Project Server 2016
MS Office System − SharePoint Server 2016
Microsoft SQL Server 2016 Server Developer / Enterprise Edition
Microsoft Visual Studio.NET 2015 Professional Edition

wykładowcy:

​Zajęcia poprowadzą praktycy z doświadczeniem dydaktycznym, co pozwoli na zachowanie właściwych relacji pomiędzy teorią a praktyką gospodarczą.

tryb naboru:

​Rekrutacja na studia odbywa się poprzez rejestrację kandydatów w systemie ISSP (Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych).

Przewiduje się udział około 45 uczestników.

wymagane dokumenty: