Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Studia, w przeciwieństwie do innych kierunków akademickich, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych w latach 2014-2020 oraz propozycji dotyczących perspektyw budżetowych na lata 2021-2027.

Jesteśmy pierwszym i na bieżąco aktualizowanym kierunkiem studiów poświęconym wyłącznie problematyce funduszy unijnych. Nasz program weryfikowany od ponad 10 lat jest wyznacznikiem standardu dla podobnych kierunków studiów prowadzonych w naszej uczelni i poza nią.

Grupą docelową, do której adresowane są Studia są:

  • właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych planujących wykorzystanie środków unijnych,
  • pracownicy administracji państwowej i terenowej różnego szczebla,
  • pracownicy organizacji pozarządowych,
  • osoby planujące w przyszłości prowadzić działalność doradczą w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.
kontakt:
dr Ludmiła Słobodzian 
telefon: 501 075 246

mgr Anita Krzymicka
telefon: 508 069 841
e-mail: anita.krzymicka@sgh.waw.pl​