Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: 5 000 zł i 3 000 zł).

Czesne obejmuje koszt książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Nr rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja IX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się 22 października 2016 r.

termin zapisów na studia:

Nabór na IX edycję studiów została zakończona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają 2 semestry, a ich kolejne edycje są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu lub lipcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od kwietnia tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Planowany harmonogram zjazdów – edycja IX

Semestr zimowy:
1. 22-23.10.2016 r.
2. 26-27.11.2016 r.
3. 10-11.12.2016 r.
4. 21-22.01.2017 r.
5. 04-05.02.2017 r.

Semestr letni:
1. 04-05.03.2017 r.
2. 18-19.03.2017 r.
3. 01-02.04.2017 r.
4. 22-23.04.2017 r.
5. 20-21.05.2017 r.
6. 10-11.06.2017 r.
7. 24-25.06.2017 r.

opis:

​Katedra Prawa Gospodarczego SGH (obecnie Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, Zakład Prawa Gospodarczego) prowadziła w latach 2001-2008 Podyplomowe Studia Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. W 2008 roku utworzono Podyplomowe Studia Akademia Spółek, stanowiące rozwiniętą i wzbogaconą formę poprzednich edycji Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek.

Podczas ośmiu edycji Podyplomowych Studiów Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek oraz VIII edycji Podyplomowych Studiów Akademia Spółek, studia te zgromadziły prawie 1000 słuchaczy (m.in. z: PKN ORLEN S.A., PZU S.A., ITI, Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, PGNiG, Kancelarii Pociej Dubois, Dewey & LeBoeuf Grzesiak, Anwil S.A., KDPW S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Shell Gas Polska SA, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Finansów, Pekao S.A., Grupy Azoty, Agencji Rozwoju Przemysłu, Grupy Medicover, PGE, Colian SA, PricewaterhouseCoopers).

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że nowa formuła studiów o nazwie Akademia Spółek, stanowiąca rozwiniętą i wzbogaconą formę poprzednich edycji, spotkała się z wielkim zainteresowaniem, co objawiło się bardzo dużą liczbą kandydatów i słuchaczy. Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że uczestnictwo adwokatów w podyplomowych studiach AKADEMIA SPÓŁEK organizowanych przez Zakład Prawa Gospodarczego SGH spełnia kryteria określone w uchwale NRA z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów jako wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Nasi studenci to absolwenci wywodzący się zwłaszcza z wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów menedżerskich prestiżowych uczelni (m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, London School of Economics, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  University of British Columbia, University of Kent). Właśnie do nich: absolwentów wydziałów prawa i administracji, wydziałów menedżerskich, aplikantów adwokackich i radcowskich skierowana jest nasza propozycja.

Wysoką renomę i uznanie potwierdzają uzyskiwane corocznie od absolwentów wyniki badań ankietowych, wskazujące na bardzo wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny studiów.

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno - ekonomicznym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności, tak aby mogli swobodnie wykonywać wszelkie zadania oraz sprawować wszelkie funkcje (w szczególności członków zarządów, rad nadzorczych, doradców tych organów jak i samych spółek, szefów i kierowników biura zarządu, departamentu compliance, działu/departamentu relacji inwestorskich, nadzoru właścicielskiego, zarządzania grupą kapitałową, ładu korporacyjnego itp) w nowoczesnych przedsiębiorstwach przyjmujących we współczesnej dobie organizacyjno-prawną formę spółek handlowych (zwłaszcza kapitałowych - korporacji).

Stosownie do celu edukacji skomponowany został program studiów obejmujący: kodeksową regulację wszystkich typów spółek, unormowania europejskie w tym zakresie, problematykę rachunkowości, finansów i metod zarządzania spółką handlową, zagadnienia podatkowe i rejestracyjne w spółkach jak również związane z warunkami podejmowania i prowadzenia działalności biznesowej, z formami zatrudniania kadry menedżerskiej oraz metodami wyceny spółek aż po tematykę rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego, procesów restrukturyzacyjnych w spółkach oraz metod kreowania ich wizerunku rynkowego.

Dążenie do realizacji kompleksowego, posiadającego walor praktyczności, programu obejmującego zagadnienia stwarzające w praktyce istotne trudności wywołało konieczność jego podzielenia na wiele specjalistycznych wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów w dziedzinie spółek wywodzących się zarówno ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jak i innych ośrodków akademickich oraz praktyki.

STRONA PROGRAMU

sekretariat studiów:

​Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
dr Marcin Mikołajczyk
tel.: 697 798 964
marcin.mikolajczyk@sgh.waw.pl

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres Zakładu Prawa Gospodarczego z dopiskiem "Akademia Spółek":

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Zakład Prawa Gospodarczego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

telefon: 225649318
telefax: 225649317

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

Przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno–ekonomicznym.

 
program studiów:

​Na program studiów składają się poniższe bloki tematyczne:

Blok I – Zagadnienia wspólne dla spółek handlowych (38 h)

 • Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
 • System rejestrowania spółek handlowych
 • Powstanie spółki z o.o.
 • Powstanie spółki akcyjnej
 • Likwidacja spółki kapitałowej
 • Europejskie Prawo Spółek 
 • Arbitrażowe rozstrzyganie sporów
 • Przepisy karne KSH
 • Firma 
 • Prokura

Blok II - Spółki osobowe (partnerships) – regulacje kodeksu spółek handlowych (10 h)

 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowa- akcyjna

Blok III – Corporate finance – zagadnienia finansowe w spółkach (38 h)

 • Zagadnienia podatkowe w spółkach
 • Finanse spółek
 • Rachunkowość w spółkach
 • Zmiany kapitałowe w spółce
 • Metody wyceny spółek
 • Inżynieria finansowa w spółkach

Blok IV - Corporate governance (43 h)

 • Zgromadzenie wspólników
 • Zarząd w spółce z. o.o.
 • Prawa i obowiązki wspólników
 • Rada nadzorcza w spółce z. o.o. 
 • Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 • Walne zgromadzenie
 • Zarząd w spółce akcyjnej
 • Rada nadzorcza w spółce akcyjnej
 • Zmiany kapitałowe w spółkach
 • Rozwiązanie spółki kapitałowej
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Blok V - Procesy restrukturyzacyjne w spółkach (19 h)

 • Łączenie spółek
 • Podziały spółek
 • Przekształcanie spółek
 • Postępowanie upadłościowe spółek
 • Postępowanie restrukturyzacyjne spółek

Blok VI Grupy kapitałowe (14 h)

 • Prawo grup kapitałowych
 • Zarządzanie grupą kapitałową
 • Zagadnienia podatkowe w grupach kapitałowych
 • Rachunkowość w grupach kapitałowych

Blok VII - Rynek kapitałowy (27 h)

 • Instytucje rynku kapitałowego
 • Instrumenty rynku kapitałowego
 • Spółka akcyjna na rynku kapitałowym
 • Rynek pierwotny i wtórny
 • Wycena instrumentów rynku kapitałowego i ryzyka inwestycyjnego
 • Transakcje na rynku kapitałowym
 • Nadużycia na rynku kapitałowym i związana z nimi odpowiedzialność

Blok VIII - Corporate management – zagadania zarządzania spółką (13 h)

 • Metody zarządzania spółką
 • Status zatrudnienia wspólnika spółki osobowej
 • Metody zarządzania spółką
 • Prawne formy zatrudniania kadry menedżerskiej spółek kapitałowych oraz klauzule konkurencyjne

  Seminarium (8h).
  Łącznie: 202 godzin zajęć.
wykładowcy:

​Wykładowcami studiów są renomowani pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
 • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
 • Uniwersytetu Warszawskiego, 
 • Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

  a także wybitni praktycy z kancelarii prawniczych:
 • Chadbourne & Parke,
 • CMS Cameron McKenna,
 • Baker & McKenzie
 • Głuchowski Siemiątkowski Zwara,
 • Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak,
 • Adwokata Waldemara Gujskiego,
 • Popiołek Adwokaci i Doradcy,
 • Raczkowski – Kancelaria Prawa Pracy,

  oraz
 • Sądu Najwyższego,
 • Sądu Gospodarczego w Toruniu,
 • Sądu Gospodarczego w Warszawie,
 • Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
 • firmy doradczej Navigator Capital,
 • firmy audytorskiej HLB M2 Audyt,
 • Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
 • Polskiego Instytutu Dyrektorów,
 • Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Lista wykładowców studiów:

 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba 
 • prof. dr hab. Marek Michalski 
 • prof. dr hab. Marek Michalski 
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski 
 • prof. dr hab. Wojciech Popiołek 
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański 
 • prof. dr hab. Janusz Szwaja 
 • dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH 
 • dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH
 • dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH
 • dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH
 • dr hab. Jerzy Naworski, prof. UMK
 • dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
 • dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ
 • dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
 • dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH 
 • dr hab. Paweł Wajda, prof. UW
 • dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH 
 • dr hab. Jerzy Gospodarek 
 • dr hab. Marta Litwińska-Werner
 • dr hab. Marcin Spyra
 • dr hab. Rafał Tuzimek 
 • dr Anna Błachnio-Parzych
 • dr Mikołaj Pindelski 
 • dr Tomasz Szczurowski, Sędzia sądu okręgowego
 • dr Ewa Zielińska 
 • adw. Waldemar Gujski
 • adw. Sylwester Pieckowski
 • adw. Radosław Potrzeszcz 
 • adw. Bartłomiej Raczkowski 
 • radca prawny Katarzyna Dobkowska
 • radca prawny  Dorota Szubielska
 • biegły rewident Maciej Czapiewski 
 • dyr. Marek Wodnicki 
 • prezes PID Andrzej Nartowski 
 • SSN Krzysztof Strzelczyk
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, a także złożenie i obrona pracy końcowej.

EGZAMINY:

 • Po I semestrze: spółka jawna, spółki hybrydalne o przewadze elementów osobowych.
 • Po II semestrze: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.