Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów: 7500 zł (zakłady pracy – wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 5000 zł – płatna przy zapisie, II rata w wysokości 2500 zł płatna do 20 października 2017 r.). W sytuacji, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi dopłacić część do 100% wysokości czesnego.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XCVIII zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się 4 kwietnia 2017 r.

Edycja XCVII zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w marcu 2017 r.

Edycja XCVI zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w lutym 2017 r.

Edycja XCV zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w grudniu 2016 r.).

Edycja XCIV - edycja zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.).

Edycja XCIII - edycja zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.).

Edycja XCII – edycja zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2016 r.).

Edycja XCI – edycja została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 (zajęcia rozpoczęły się w maju 2016 r.).

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XCVIII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

Rekrutacja na XCVII edycję studiów została zakończona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym i w semestrze letnim – po dwie lub trzy edycje w każdym semestrze.

Edycje zimowe rozpoczynają się we wrześniu lub październiku danego roku, a kończą w czerwcu roku następnego. Zapisy przyjmowane są od marca tego roku, w którym uruchamiana jest dana edycja.

Edycje letnie rozpoczynają się przeważnie w lutym bądź marcu danego roku, a kończą w styczniu lub lutym roku następnego. Zapisy przyjmowane są od października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia danej edycji.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele po 8 godzin.

Terminy zajęć w ramach XCVIII edycji

I semestr:
22-23 kwietnia 2017 r.
27-28 maja 2017 r.
10-11 czerwca 2017 r.
1-2 lipca 2017 r.
23-24 września 2017 r.
7-8 października 2017 r.

II semestr:
21-22 października 2017 r.
18-19 listopada 2017 r.
16-17 grudnia 2017 r.
13-14 stycznia 2018 r.
3-4 lutego 2018 r.
17-18 lutego 2018 r.

Terminy zajęć w ramach XCVII edycji

I semestr:
18-19 marca 2017 r.
1-2 kwietnia 2017 r.
6–7 maja 2017 r.
24-25 czerwca 2017 r.
23-24 września 2017 r.
7-8 października 2017 r.

II semestr:
4-5 października 2017 r.
25-26 listopada 2017 r.
9–10 grudnia 2017 r.
13-14 stycznia 2018 r.
27-28 stycznia 2018 r.
17-18 lutego 2018 r.

Terminy zajęć w ramach XCVI edycji

I semestr:
25–26 lutego 2017 r.
11–12 marca 2017 r.
8–9 kwietnia 2017 r.
29–30 kwietnia 2017 r.
6–7 maja 2017 r.
10–11 czerwca 2017 r.

II semestr:
1–2 lipca 2017 r.
30 września – 1 października 2017 r.
21–22 października 2017 r.
4–5 listopada 2017 r.
18–19 listopada 2017 r.
9–10 grudnia 2017 r.

Terminy zajęć w ramach XCV edycji

I semestr:
10–11 grudnia 2016 r.
21–22 stycznia 2017 r.
4-5 lutego 2017 r.
4–5 marca 2017 r.
1–2 kwietnia 2017 r.
22-23 kwietnia 2017 r.

II semestr:
6–7 maja 2017 r.
10–11 czerwca 2017 r.
16–17 września 2017 r.
7–8 października 2017 r.
25–26 listopada 2017 r.
9-10 grudnia 2017 r.

Terminy zajęć w ramach XCIV edycji

29-30 października 2016 r.
19-20 listopada 2016 r.
10-11 grudnia 2016 r.
14-15 stycznia 2017 r.
4-5 lutego 2017 r.
25-26 lutego 2017 r. 
11-12 marca 2017 r.
8-9 kwietnia 2017 r.
13-14 maja 2017 r.
10-11 czerwca 2017 r.
1-2 lipca 2017 r.
23-24 września 2017 r.

Terminy zajęć w ramach XCIII edycji

I semestr:
1-2 października 2016 r.
12-13 listopada 2016 r.
26-27 listopada 2016 r.
10–11 grudnia 2016 r.
7-8 stycznia 2017 r.
21-22 stycznia 2017 r.

II semestr:
28-29 stycznia 2017 r.
11-12 lutego 2017 r.
4-5 marca 2017 r.
1-2  kwietnia 2017 r.
22-23 kwietnia 2017 r.
27-28 maja 2017 r. - zakończenie studiów

Terminy zajęć w ramach XCII edycji

24–25 września 2016 r.
22–23 października 2016 r.
5–6 listopada 2016 r.
10–11 grudnia 2016 r.
21–22 stycznia 2017 r.
25–26 lutego 2017 r.
18–19 marca 2017 r.
8–9 kwietnia 2017 r.
20–21 maja 2017 r.
3–4 czerwca 2017 r.
24–25 czerwca 2017 r.

Terminy zajęć w ramach XCI edycji

I semestr:
14–15 maja 2016 r.
28–29 maja 2016 r.
18–19 czerwca 2016 r.
17–18 września 2016 r.
1–2 października 2016 r.
15–16 października 2016 r.

II semestr:
29–30 października 2016 r.
12–13 listopada 2016 r.
3–4 grudnia 2016 r.
14–15 stycznia 2017 r.
18–19 lutego 2017 r.
18–19 marca 2017 r.

cel studiów:

​Rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwach i organizacjach. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania różnego rodzaju projektów organizacyjnych, a także ich kontrolowania i oceny. Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, prezentacji swoich projektów, twórczych metod rozwiązywania problemów. 

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​Koordynator wszystkich edycji: prof. dr hab. Maria Romanowska

Kierownik edycji XCVIII: dr Sylwester Gregorczyk
Kierownik edycji XCVII: prof. dr hab. Zbigiew Dworzecki
Kierownik edycji XCVI: prof. dr hab. Maria Romanowska
Kierownik edycji XCV: prof. dr hab. Piotr Wachowiak
Kierownik edycji XCIV: prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
Kierownik edycji XCIII: dr Sylwester Gregorczyk
Kierownik edycji XCII: prof. dr hab. Zbigiew Dworzecki
Kierownik edycji XCI: prof. dr hab. Maria Romanowska

sekretarz programu:

Sekretarz edycji XCVIII: mgr Albert Tomaszewski
Sekretarz edycji XCVII: mgr Anna Karpińska
Sekretarz edycji XCVI: mgr Bartosz Majewski
Sekretarz edycji XCV: mgr Bartosz Majewski
Sekretarz edycji XCIV: dr Wioletta Mierzejewska
Sekretarz edycji XCIII: mgr Albert Tomaszewski
Sekretarz edycji XCII: mgr Anna Karpińska
Sekretarz edycji XCI: mgr Bartosz Majewski

sekretariat studiów:

​Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania
ul. Madalińskiego 31/33, pok. 14
02-5554 Warszawa

Sekretariat XCVII edycji:
Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
mgr Beata Chełstowska
telefon: 225649866
e-mail: beata.chelstowska@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Blok I. Analiza strategiczna (20 godziny, 10 punktów ECTS)

 • analiza strategiczna
 • metody portfelowe

Blok II. Planowanie strategiczne (32 godziny, 16 punktów ECTS)

 • strategie rozwoju i konkurencji
 • zarządzanie międzynarodowe
 • sposoby rozwoju przedsiębiorstwa

Blok III. Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja (12 godzin, 6 punktów ECTS)

 • kryzys i restrukturyzacja
 • polityka personalna
 • outsourcing/insourcing

Blok IV. Kierowanie ludźmi (32 godzin, 16 punktów ECTS)

 • style i techniki kierowania ludźmi
 • polityka personalna
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie różnorodnością
 • kultura organizacyjna

Blok V. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje (24 godziny, 12 punktów ECTS)

 • negocjacje
 • rozwiązywanie konfliktów
 • autoprezentacje

Blok VI. Marketing (16 godziny, 8 punktów ECTS)

 • plan marketingowy
 • marketing mix
 • strategie marketingowe
 • zarządzanie marką

Blok VII. Finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem (24 godziny, 12 punktów ECTS)

 • analiza finansowa
 • strategia finansowa przedsiębiorstwa
 • biznesplan
 • zarządzanie wartością

Blok VIII. Wdrażanie strategii (32 godziny, 16 punktów ECTS)

 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie procesami
 • techniki zarządzania
 • wdrażanie strategii

  Program studiów przewiduje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych.
  W ramach studiów można uzyskać 96 punktów ECTS.

  Część programu może ulec modyfikacji na życzenie uczestników studiów.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Na studia przyjętych zostanie około 25 uczestników.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach potwierdzona wpisem w indeksie oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.