Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów: 8100 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXIX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.).

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia uruchamiane są w semestrze zimowym.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku kalendarzowego, a kończą w czerwcu następnego roku kalendarzowego.

miejsce zajęć:

​Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, z częstotliwością raz w miesiącu, w soboty i niedziele (9:30-17:30).

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do pełnienia funkcji kierowniczych we współczesnej gospodarce.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte na strukturze Programu MBA, organizowane są przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.

kierownik programu:

dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska, prof. SGH

sekretariat studiów:

R​ekrutację prowadzi Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Pl. Gwarków 1.

Dorota Lorenc
GIG w Katowicach
telefon: 322592233, 322592604
e-mail: dlorenc@gig.eu

Sylwester Gregorczyk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania
telefon: 225648500
e-mail: sylwester.gregorczyk@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. Wprowadzenie do zarządzania 
 2. Zachowanie organizacyjne 
 3. Zarządzanie strategiczne 
 4. Zarządzanie projektami 
 5. Zarządzanie finansowe 
 6. Podejmowanie decyzji 
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 8. Ekonomia menedżerska 
 9. Prawo gospodarcze 
 10. Analiza danych w zarządzaniu 
 11. Otoczenie międzynarodowe 
 12. Systemy informacyjne w zarządzaniu 
 13. Zarządzanie międzynarodowe 
 14. Zarządzanie w sektorze publicznym 
 15. Logistyka 
 16. Zarządzanie marketingowe 
 17. Rachunkowość finansowa 
 18. Rachunkowość zarządcza 
 19. Negocjacje
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Warunkiem dodatkowym jest posiadanie rocznego stażu pracy zawodowej.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunki i sposób zaliczenia studiów:

 1. Opracowanie pięciu prac pisemnych z wybranych przedmiotów
 2. Zaliczenie egzaminów z pozostałych przedmiotów 
 3. Obecność na zajęciach