Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość opłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Informacje dotyczące uruchomienia kolejnej edycji studiów zostaną podane do wiadomości po podjęciu decyzji o jej uruchomieniu.

termin zapisów na studia:
czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się co tydzień - w środy i czwartki, w godzinach 17:10-20:40.

cel studiów:

​Celem studiów jest kształcenie pracowników firm oraz instytucji finansowych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania finansowego. Tematyka zajęć obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, tj. decyzje inwestycyjne, strategie finansowania, rachunkowość, zarządzanie marketingowo-logistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem finansowym oraz zarządzanie wartością firmy.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Aleksandra Duliniec

sekretarz programu:

​Elżbieta Włodyka

sekretariat studiów:

​Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

Informacje: Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
 2. Funkcjonowanie rynków kapitałowych.
 3. Rachunek przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie.
 4. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw.
 5. Strategie finansowania przedsiębiorstw.
 6. Ocena projektów inwestycyjnych.
 7. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.
 8. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
 9. Zarządzanie ludźmi.
 10. Zarządzanie marketingowe.
 11. Zarządzanie zakupami.
 12. Zarządzanie strategiczne.
 13. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
 14. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie.
 15. Zarządzanie logistyczne.
 16. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

  Program studiów obejmuje łącznie 184 godzin zajęć dydaktycznych.
wykładowcy:

​Większość zajęć będą prowadzić doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni (także wykładowcy programów MBA realizowanych w SGH.

tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Przewiduje się uczestnictwo w studiach około 40 słuchaczy.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacze podchodzą do egzaminu końcowego.