Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 4990 zł.  Program obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć. Przeciętny koszt jednej godziny zajęć wynosi zatem 24,95 zł.

Czesne płatne  jest jednorazowo, w dniach od 1.09.2017 r. do 15.09.2017 r., a w szczególnych przypadkach w dwóch jednakowych, semestralnych ratach:

 • I rata, w wysokości 2495 zł, płatna w  dniach od 1.09.2017 r. do 15.09.2017 r.,
 • II rata, w wysokości 2495 zł, płatna najpóźniej do 31.01.2018 r.,
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów w języku polskim.

:: Numer rachunku ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów wInformatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

termin uruchomienia studiów:

Edycja XIII studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018  (zajęcia rozpoczną się 30 września 2017 r., a zakończą 22 kwietnia 2018 r.).

Wręczenie świadectw ukończenia studiów nastąpi w czerwcu 2018 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XIII edycję studiów jest obecnie prowadzona i potrwa do 15 września 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Strudia trwają dwa semestry.

Zajęcia uruchamiane są w semestrze zimowym.​

Zajęcia są prowadzone w małym gronie, 14 – 16  osób, co podnosi efektywność zajęć.

opis:

​Studia (200 godzin lekcyjnych) z komputerowym wspomaganiem zajęć programami EXCEL oraz R.

UWAGA! Na zajęcia przychodzimy z własnym komputerem przenośnym (laptop lub notebook) i zainstalowanym programem EXCEL wraz z Dodatkami.

Programy R i Excel (w tym programowanie w VBA), to obecnie najbardziej popularne i najbardziej pożądane narzędzia pracy w finansach.

studia skierowane do:

Studia skierowane są do bardzo szerokiego kręgu osób, absolwentów SGH lub innych uczelni:

 • absolwentów studiów licencjackich, kontynuujących studia magisterskie,  
 • absolwentów studiów licencjackich, praktyków życia gospodarczego,    
 • bsolwentów studiów magisterskich, doktorantów, praktyków życia gospodarczego.
Studia mogą cieszyć się zainteresowaniem tych kręgów osób z czterech powodów:
 • pozwalają zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi rynków finansowych, finansów przedsiębiorstwa, a ponadto z metodami ilościowymi stosowanymi w analizie tych zagadnień,
 • obejmują ten wycinek metod ilościowych , który jest wymagany na egzaminach związanych z doskonaleniem zawodowym. Duża grupa absolwentów studiów magisterskich oraz absolwentów studiów licencjackich kontynuujących studia magisterskie przygotowuje się do zdawania poza uczelnią egzaminów kwalifikujących do zawodu doradcy inwestycyjnego, analityka finansowego, agenta firmy inwestycyjnej, maklera papierów wartościowych czy też maklera giełd towarowych, 
 • poszerzają wiedzę z dziedziny zastosowań metod ilościowych tych doktorantów lub praktyków życia gospodarczego, którzy odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy w tym zakresie,
 • duża część zajęć jest wspomagana komputerowo (programy Excel, R).
cel studiów:

Celem studiów jest nabycie umiejętności posługiwania się metodami ilościowymi w analizie zjawisk, dających się zaobserwować na rynkach finansowych.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​Kierownik XIII edycji studiów:

dr Irena Kasperowicz-Ruka
e-mail: irena.kasperowicz-ruka@sgh.waw.pl
telefon: 698592168

sekretarz programu:

​Maria Sobieszek
e-mail: maria.sobieszek@sgh.waw.pl
telefon: 225648643

sekretariat studiów:

Komplet dokumentów można wysłać pocztą, zwykłym listem poleconym, na adres:

Sekretariat Instytutu Statystyki i Demografii
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pokój 203
02-513 Warszawa
z dopiskiem: edycja 13, PSMIwARF

Dokumenty można także złożyć osobiście, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, w Sekretariacie Instytutu Statystyki i Demografii lub na konsultacjach Ireny Kasperowicz-Ruka, kierownika Podyplomowych Studiów Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych, w środy,  godziny 17:00–19:00, pokój 223/M (ul. Madalińskiego 6/8, pokój Zakładu Statystyki Stosowanej Instytutu Statystyki i Demografii SGH).

program realizuje:
KAE - Kolegium Analiz Ekonomicznych
język wykładowy:
polski
program studiów:

Program studiów obejmuje następujące przedmioty (zaliczane pojedynczo, zaraz po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu):

 1. Metody statystyczne w analizie rynków finansowych, 30 godzin
 2. Ekonometria finansowa, 30 godzin
 3. Makroekonomia i rynki finansowe, 10 godzin
 4. Matematyka finansowa, 10 godzin
 5. Zarządzanie ryzykiem – instrumenty pochodne, 10 godzin
 6. Hipoteza efektywności rynków finansowych, 10 godzin
 7. Wybrane zagadnienia analizy portfelowej, 20 godzin
 8. Inwestycje alternatywne, 10 godzin
 9. Wycena przedsiębiorstw, 10 godzin
 10. Praktyczne zagadnienia analizy spółki i wstęp do modelowania finansowego, 7 godzin 
 11. Zarządzanie  aktywami i pasywami w banku, 10 godzin
 12. Pomiar ryzyka rynkowego, 5 godzin
 13. Zarządzanie ryzykiem walutowym, 3 godziny
 14. Finanse i system finansowy, 3 godziny
 15. Ćwiczenia z programowania w Excelu (VB) – część I,  20 godzin
 16. Ćwiczenia z programowania w Excelu (VB) – część II, 10 godzin

Szczegółowy plan zajęć (edycja XIII)

Studia (200 godzin lekcyjnych) z komputerowym wspomaganiem zajęć programami EXCEL oraz R.

wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przez praktyków życia gospodarczego.

Większość prowadzących zajęcia stanowią  praktycy rynku, posiadający prestiżowe licencje finansowe takie jak  DI, CFA czy FRM, a wykładowcy z SGH posiadają stopień profesora lub doktora. Wykład dotyczący hipotezy efektywności rynków finansowych prowadzi emerytowany profesor SGH, pracujący na uniwersytecie we Francji.

tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Na każdą edycję przyjmowanych jest nie więcej niż 16 słuchaczy, co wynika z seminaryjnego charakteru prowadzonych zajęć.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych MIwARF jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych wyników zaliczeń kolejnych przedmiotów, objętych planem zajęć.
Ocena, umieszczana na świadectwie ukończenia studiów, jest średnią arytmetyczną ważoną ocen cząstkowych (oceny z poszczególnych przedmiotów są ważone liczbą godzin zajęć danego przedmiotu).