Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 9840 zł brutto (8000 zł +23% VAT).

W opłacie zawarty jest koszt kompletu materiałów do nauki.

:: Numer rachunku dla I edycji ::

HSBC Bank Polska, nr rachunku (PLN): 61 1280 0003 0000 0031 1251 3031, płatne na rzecz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp.k.

W tytule płatności należy wpisać: „International Finance ed. I” oraz imię i nazwisko uczestnika.

termin uruchomienia studiów:

​​Edycja II zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (rozpoczęcie zajęć planowane jest na października 2017 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na II edycję studiów rozpocznie się w maju 2017 r.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zapisy przyjmowane są od maja tego samego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia będą się odbywać średnio raz na trzy-cztery tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9:00-16:30, w salach wykładowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

studia skierowane do:

Studia prowadzone są w języku angielskim. Skierowane są do osób, które nie zajmują się zawodowo finansami, ale także do tych, które planują rozpocząć karierę w finansach.
Do udziału zachęcamy przedstawicieli różnych profesji i branż, zarówno z sektora publicznego i prywatnego, z obszaru finansów, marketingu, HR, sprzedaży, IT, bankowości, administracji i innych.

cel studiów:

Celem studiów jest umożliwienie uczestnikom zdobycia umiejętności w zakresie:

 • praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachunkowych MSSF i US GAAP
 • oceny i interpretacji informacji finansowej przygotowanej wg MSSF lub US GAAP
 • analizy i oceny proponowanych w ramach MSSF rozwiązań celem wyboru optymalnej polityki rachunkowej w organizacjach
 • podejmowania decyzji finansowych na każdym szczeblu zarządzania
 • umiejętności niezbędnych w uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji strategicznych w zakresie planowania
 • przewidywania skutków podatkowych w podejmowanych decyzjach biznesowych
 • przewidywania i minimalizowania ewentualnego ryzyka oraz uzyskiwania korzyści z optymalizacji na poziomie podstawowym
 • obliczania zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw
partnerzy/patroni studiów:

​Studia prowadzone we współpracy z firmą EY Academy of Business.

kierownik programu:

​prof. dr hab. Ewa Latoszek, prof. nadzw. SGH
e-mail: ewa.latoszek@sgh.waw.pl

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Administracji Publicznej

sekretarz programu:

Agata Augustyniak (obecnie na urlopie macierzyńskim)
e-mail: agataaugustyniak@sgh.waw.pl
telefon: +48225649760

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Programów Międzynarodowych
ul. Rakowiecka 24
budynek A, pokój 17a

sekretariat studiów:

Zapisy prowadzi i informacji o studiach udzielają: ​

Aleksandra Trych
Ernst & Young Academy of Business
telefon: +48225798213, +48505171636
e-mail: aleksandra.trych@pl.ey.com

Studia w serwisie EY Adademy of Business

oraz

Grzegorz Augustyniak
e-mail: August@sgh.waw.pl
telefon: +48225649842

język wykładowy:
angielski
tematyka studiów:

​Kursy są intensywne. Stanowią połączenie wykładów, warsztatów, studiów przypadku oraz samodzielnej nauki. Analiza rzeczywistych przykładów pozwoli studentom na praktyczne stosowanie nauczanych koncepcji.

program studiów:

Kursy są intensywne. Stanowią połączenie wykładów, warsztatów, studiów przypadku oraz samodzielnej nauki. Analiza rzeczywistych przykładów pozwoli studentom na praktyczne stosowanie nauczanych koncepcji.

Na program studiów składają się poniższe przedmioty:

 • Sprawozdawczość i analiza finansowa w oparciu o MSSF w porównaniu do US GAAP (64 godziny)
 • Strategie finansowe (70 godzin)
 • Planowanie strategiczne, monitoring i kontroling (16 godzin)
 • Podatki (16 godzin)   
wykładowcy:

​​Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych SGH oraz pracowników firmy EY Academy of Business - praktyków w dziedzinie finansów, dysponujących doświadczeniem na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz przekazanie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem.

Rekrutacja odbywa się w sposób tradycyjny i jest prowadzona poza systemem aplikacji on-line.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​​Warunkiem zaliczenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie egzaminów końcowych, będących podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia studiów, a także dyplomu wydanego przez firmę EY Academy of Business.

Egzaminy: 

 • Financial Reporting (2 h)
 • Financial Strategies (3 h)
 • Performance Management and Tax (3 h)