Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Dotyczy IV edycji studiów

Opłata za całość studiów wynosi 7100 zł.

Czesne obejmuje koszt zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych, koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

W przypadku osób fizycznych istnieje możliwość dokonania wpłaty czesnego w ratach:

I rata w wysokości 4000 zł - płatna przed rozpoczęciem zajęć
II rata w wysokości 3100 zł - płatna do 28 lutego 2018 r.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Uruchomienie IV edycji studiów planowane jest na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 (planowany termin rozpoczęcia zajęć październik 2017 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na IV edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia będą odbywać się w 11 sesjach dwudniowych, po 16 godzin w każdej sesji sobotnio-niedzielnej, w salach dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej. 

miejsce zajęć:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

opis:

​Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych wcześniej występowały w ofercie dydaktycznej pod nazwą Podyplomowe Studia Międzynarodowego Prawa i Planowania Podatkowego.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do:

 • kadry menedżerskiej,
 • pracowników służb finansowo-księgowych,
 • doradców podatkowych,
 • przedstawicieli profesji prawniczych,
 • wszystkich innych osób, które chcą w przyszłości zajmować się międzynarodowym prawem podatkowym.
cel studiów:

​Studia stwarzają ich uczestnikom unikatową możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w dziedzinie międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, potrzebnych przedsiębiorstwom międzynarodowym, ich menedżerom oraz doradcom. Program przewiduje analizę wielu przypadków z praktyki, które umożliwią słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej.

Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce. Dla celów porównawczych zostaną również przedstawione rozwiązania i instrumenty podatkowe stosowane w wybranych ustawodawstwach zagranicznych w celu podniesienia atrakcyjności określonych lokalizacji, eliminacji podwójnego opodatkowania względnie przeciwdziałania unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania.

Więcej informacji.

partnerzy/patroni studiów:

​Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła patronatem Studia Podyplomowe Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.Patronat medialny: "Przegląd Podatkowy".

kierownik programu:

​Kierownikiem studiów jest dr hab. Marcin Jamroży, adiunkt w Instytucie Finansów, doradca podatkowy, radca prawny, członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego, autor lub współautor książek „Spółka osobowa prawa handlowego”, „Dokumentacja podatkowa cen transferowych”, „Umowa o roboty budowlane”, „Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami”, „Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców", "Praca cudzoziemców w Polsce".

e-mail: mjamro@sgh.waw.pltel
telefon: 602440374

sekretarz programu:

​Janina Goś
telefon: 225649656, 792635056
e-mail: jkowal3@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

al. Niepodległości 162
budynek główny, pokój 419 (III piętro)
02-554 Warszawa

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Studia obejmują łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych.

Na program studiów składają się:

 • wykłady specjalistyczne,
 • konwersatoria,
 • panele dyskusyjne,
 • seminarium dyplomowe.

Zajęcia stanowią połączenie wykładów, warsztatów i pracy samodzielnej.

Obszary objęte programem nauczania (szczegółowy program).

 1. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego (12h)
 2. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorców ze źródeł zagranicznych (54h)
 3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami ze źródeł zagranicznych (14h)
 4. Sprawozdawczość finansowa (8h)
 5. VAT w transakcjach międzynarodowych (16h)
 6. Transgraniczne planowanie podatkowe (46h)
 7. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (14h)
 8. Panele dyskusyjne, seminarium dyplomowe, egzaminy (16 h)
wykładowcy:

​Wykładowcami są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz innych ośrodków naukowych, posiadający doświadczenie w swoich dziedzinach. Ponadto wykładowcy rekrutują się spośród renomowanych praktyków z międzynarodowych firm doradczych.

W ramach I edycji studiów wykładowcami byli m.in.:

 • prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk
 • prof. zw. dr hab. Irena Olchowicz
 • prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
 • dr Arkadiusz Bernal
 • dr Paweł Felis
 • dr Janusz Fiszer
 • dr hab. Dominik Gajewski
 • dr hab. Marcin Jamroży
 • dr Agnieszka Tłaczała
 • dr Aleksander Werner
 • Jacek Bajson
 • Józef Banach
 • Marcin Grześkowiak
 • Krzysztof Komorniczak
 • Andrzej Marczak
 • Jarosław Sekita
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest regularne uczestnictwo w zajęciach, zdanie dwóch egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Ukończenie studiów udokumentowane zostanie świadectwem.