Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku dla X edycji ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Studia mają już długą tradycję i są uruchamiane od 2008 roku. Najbliższa edycja zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

termin zapisów na studia:

​Nabór jest obecnie prowadzony.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trakcie 10 sesji weekendowych (sobota - niedziela).

Terminy zjazdów:

29-30 października 2016 r
26-27 listopada 2016 r.
10-11grudnia 2016 r.
21-22 stycznia 2017 r.
4-5 lutego 2017 r.

studia skierowane do:

​Na nasze studia zapraszamy osoby odpowiedzialne za działania promocyjne przedsiębiorstw (i innych podmiotów), pracowników działów marketingu, sprzedaży, pracowników branży reklamowej. Zapraszamy także osoby aspirujące do pracy na tych stanowiskach, chcące zdobyć lub uporządkować wiedzę o komunikacji marketingowej – promocji. Więcej w naszym własnym serwisie poświęconym Podyplomowym Studiom Nowoczesnej Promocji. Przejdź do serwisu.

cel studiów:

​Przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do skutecznego i efektywnego prowadzenia kampanii promocyjnych za pomocą współczesnych mediów. W szczególności przekazanie wiedzy dotyczącej:

 • zmian zachodzących w mediach omówionych pod kątem ich wpływu na zachowanie adresatów działań promocyjnych,
 • wykorzystania narzędzi promocji nowych mediów (Internet, „mobile”, ale również np.: gry elektroniczne),
 • wpływu atrybutów marki i przekazu na dobór mediów,
 • mechanizmów psychologicznych warunkujących skuteczne kampanie promocyjne,
 • wykorzystania komunikacji nieformalnej w promocji.

Więcej informacji.

kierownik programu:

​dr Jacek Wójcik
Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
telefon: 514373512
e-mail: jacek.wojcik małpa sgh kropka waw kropka pl

sekretarz programu:

​dr Sylwia Sobolewska
telefon: 509289389
e-mail sylwia kropka sobolewska małpa sgh kropka waw kropka pl

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M)
02-513 Warszawa
pokój 239

sekretariat studiów:

​Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M)
02-513 Warszawa
Budynek M, pokój 239

telefon: 225649280, 5649281
telefon: 517408373

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-15:50

W sprawach studiów proszę dzwonić bezpośrednio do kierownika lub sekretarz studiów.

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Ekonomiczne uwarunkowania kampanii promocyjnych

 1. Usytuowanie promocji w nowoczesnym marketingu
 2. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne promocji:
  - czynniki wewnętrzne
  - czynniki zewnętrzne
 3. Ewolucja mediów - wpływ na strategie promocji
 4. Rynek mediów w Polsce

Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania skutecznej promocji

 1. Psychologia zachowań konsumenckich – wybrane aspekty
  - Procesy percepcji
  - Przekaz racjonalny a emocjonalny – zasady wyboru
  - Wykorzystanie emocji w przekazach promocyjnych
  - Mechanizmy motywacji
  - Wykorzystanie mechanizmów wpływu społecznego
 2. Kulturowe aspekty promocji
  - Wpływ zmian społecznych na działania promocyjne
  - Net generation – adresaci przyszłości czy teraźniejszości?
  - Globalnie czy lokalnie – znaczenie wpływów kulturowych na współczesnych rynkach

Promocja jako narzędzie budowy wartości marki

 1. Rola marki w nowoczesnym marketingu
 2. Strategie kształtowania atrybutów marek za pomocą działań marketingowych
 3. Dostarczanie wartości odbiorcy za pomocą marki
 4. Komunikacja marketingowa budująca atrybuty marki (atrybuty emocjonalne i
  racjonalne marki a działania promocyjne)
 5. Brief jako praktyczne narzędzie organizujące działania promocyjne na
  rzecz marki 

Planowanie zintegrowanych działań promocyjnych

 1. Cele promocji – komunikacyjne a sprzedażowe
 2. Badania marketingowe dla potrzeb promocji
  • Badania promocyjne – znaczenie, ograniczenia
  - Niebezpieczeństwa związane z badaniami wstępnymi
  - Badania postaw utajonych (metody projekcyjne oraz neuropsychologiczne)
  • Tworzenie strategii kampanii - badania eksploracyjne
  • Realizacja i ocena realizacji strategii
  - Realizacja strategii - badania konceptów i projektów przekazów
  - Ocena realizacji strategii – pretesty
  • Badania mediów – możliwości i ograniczenia
  • Badanie skuteczności i efektywności kampanii
 3. Ustalanie budżetu – metody, problemy

Tworzenie przekazu

 1. Założenia kreatywne a przyjęte cele promocji
 2. Standardowe i niestandardowe nośniki przekazu w poszczególnych mediach
 3. Zasady tworzenia przekazów w poszczególnych mediach
 4. Współzależność kreacji (przekazu) i mediów jako kluczowy czynnik skutecznej komunikacji – studia przypadków

Plasowanie przekazu w mediach - planowanie mediów

 1. Charakterystyka mediów masowych (wskaźniki, sposoby zakupu, modele rozliczeń różnych narzędzi i nośników promocji) - TV; prasa; radio; outdoor; Internet
 2. Warsztaty planowania kampanii reklamowych

Formy promocji marki

 1. Reklama w grach
 2. Product placement
 3. Reklama w wyszukiwarkach
 4. Wykorzystanie komunikacji nieformalnej w promocji
  • Rodzaje technik
  - Word of mouth marketing
  - Trendsetters
  - Marketing wirusowy
  - Serwisy społecznościowe
  - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom komunikacji nieformalnej
 5. PR, sponsoring
 6. Marketing bezpośredni
 7. Promocja uzupełniająca

Aspekty etyczne i prawne promocji

 1. Prawne ograniczenia promocji
  • Własność intelektualna i jej ochrona
  • Prawo reklamy
  • Prawo Internetu w aspekcie działań promocyjnych
 2. Społeczne funkcje mediów masowych
 3. Etyka promocji

  Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów.
wykładowcy:
Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wiodących uczelni w Polsce specjalizujący się w tematyce studium oraz doświadczeni praktycy ze znanych agencji reklamowych, domów mediowych i instytutów zajmujących się badaniami rynku.
tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • przygotowanie prac zaliczeniowych w przypadku ćwiczeń,
 • zaliczenie I semestru: grupowe (w zespołach kilkuosobowych) rozwiązywanie studium przypadku – przygotowanie szczegółowej strategii komunikacyjnej dla zadanego produktu wraz z prezentacją strategii na forum całej grupy,
 • przygotowanie i obrona projektu indywidualnego rozwiązania wybranego studium przypadku, potwierdzającego osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia.