Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6600 zł (firmy - wpłata jednorazowa; w przypadku osób fizycznych - możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata - 3300 zł, płatna przy zapisie, II rata - 3300 zł, płatna do końca I semestru).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).  

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXIX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się 21 października 2017 r. i potrwają do 23 czerwca 2018 r.

Edycja XXVIII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się 22 października 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XXIX jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

W sprawie rezerwacji miejsca lub uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z sekretarzem studiów.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu, w sobotę i niedzielę. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00 i kończą około godz. 17:00-18:00 (zazwyczaj w niedzielę zajęcia trwają krócej).

Wstępny harmonogram zjazdów XXIX edycji (w roku akademickim 2017/18):

 1. 21–22.10.2017 r.
 2. 4–5.11.2017 r.
 3. 18–19.11.2017 r.
 4. 2–3.12.2017 r.
 5. 3–4.02.2018 r.
 6. 17–18.02.2018 r.
 7. 3–4.02.2018 r.
 8. 17–18.03.2018 r.
 9. 7-8.04.2018 r.
 10. 21-22.04.2018 r.
 11. 12–13.05.2018 r.
 12. 9–10.-6.2018 r.
 13. Termin obrony prac dyplomowych: 23.06.2018 r.

Harmonogram zjazdów edycji XXVIII (w roku akademickim 2016/2017):

 1. 22-23.10.2016 r.
 2. 5-6.11.2016 r. 
 3. 19-20.11.2016 r.
 4. 3-4.12.2016 r.
 5. 14-15.01.2017 r.
 6. 28-29.01.2017 r.
 7. 4-5.03.2017 r.
 8. 18-19.03.2017 r.
 9. 1-2.04.2017 r.
 10. 22-23.04.2017 r.
 11. 13-14.05.2017 r.
 12. 10-11.06.2017 r.
miejsce zajęć:

​Zajęcia prowadzone są w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

cel studiów:

​Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych muszą cały czas odnawiać i aktualizować zdobytą wiedzę. Szczególnego znaczenia nabiera uzupełnianie wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza obecnie, kiedy w naszej gospodarce zachodzą duże zmiany. Jedną z ważniejszych form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji są studia podyplomowe. Ich charakter i forma zdecydowanie różni się od kursów doskonalenia zawodowego. Kursy te mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania konkretnej wyspecjalizowanej pracy, natomiast studia podyplomowe stawiają sobie za zadanie rozszerzenie i unowocześnienie wiedzy zdobytej na studiach i w trakcie pracy zawodowej. Zmiany, jakie zachodzą w polityce podatkowej i szczegółowych rozwiązaniach systemu podatkowego, zmuszają wiele osób do uzupełniania i aktualizowania posiadanej wiedzy zarówno na potrzeby własne, jak i reprezentowanych przez nie firm oraz instytucji. W realizacji tego zadania powinny im pomóc Podyplomowe Studia Podatkowe, których program łączy elementy wiedzy akademickiej z praktycznymi problemami funkcjonowania obecnego, stale zmieniającego się systemu podatkowego. Jest ono przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa oraz systemu podatkowego.

W szczególności Podyplomowe Studia Podatkowe dedykowane są dla doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (Ministerstwa Finansów, urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych. Studia przeznaczone są także dla wolnych zawodów takich jak biegły rewident, radca prawny, adwokat, notariusz oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich a także prawników, ekonomistów, finansistów.

UWAGA! Studia mają również pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. W ramach programu studiów omawiane są m.in. zagadnienia wymagane na egzaminie.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Urszula Kierczyńska

sekretarz programu:

​dr Michał Matusewicz
e-mail: michal.matusewicz@sgh.waw.pl
telefon: 506214683, 607685167
telefaks: 225649319 lub 225649320

sekretariat studiów:

​Sekretariat Podyplomowych Studiów Podatkowych
Instytut Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokoje 330, 332, 336
02-513 Warszawa

telefon: 225649320, 225649319
telefon: 506214683, 607685167
telefaks: 225648683, 225649319

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretarz studiów: dr Michał Matusewicz

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje w sumie 201 godzin.

I. Wykłady wprowadzające

 1. Fiskalizm w Polsce na tle innych krajów OECD (2 godz.)
 2. Dylematy gospodarki rynkowej (6 godz.)
 3. Źródła prawa i wykładnia prawa (6 godz.)
 4. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe (6 godz.)

II. Wykłady specjalizacyjne

 1. Podatki pośrednie (VAT, orzecznictwo w VAT i podatek akcyzowy) (32 godz.)
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (20 godz.)
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (16 godz.)
 4. Ordynacja podatkowa (25 godz.)
 5. Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, opłata skarbowa i inne opłaty lokalne, podatek od środków, transportowych, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa, opłata od posiadania psów, podatek rolny i podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), 12 godz.
 6. Prawo celne (9 godz.)
 7. Prawo dewizowe (4 godz.)
 8. Prawo karne skarbowe (6 godz.)
 9. Pisma procesowe (4 godz.)
 10. Rachunkowość (Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; Ewidencja podatkowa – podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, pozostałe ewidencje), 9 godz.
 11. Podatki wybrane zagadnienia (m.in. Krajowa Administracja Skarbowa, postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji, systemy podatkowe wybranych państw UE, optymalizacja podatkowa, orzecznictwo sądowe w sprawach podatkowych jako przykład obowiązującego precedensu sądowego, analiza obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych umów o pracę wykonywanych w kraju i zagranicą, podatkowe aspekty restrukturyzacji - podziały, przekształcenia, połączenia spółek kapitałowych) (31 godz.) 
 12. Seminarium dyplomowe (13 godz.)

  Seminaria dyplomowe. Stanowić mają forum wymiany poglądów na tematy poruszane na wykładach, wymiany doświadczeń zawodowych i na tym tle, dyskusji nad tematami prac dyplomowych prezentowanych przez słuchaczy, których napisanie stanowi ostateczny cel tych seminariów. Seminaria odbywają się w małych grupach (15-20 osobowych) i prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych SGH. W programie przewidziano na te spotkania 13 godzin.
wykładowcy:

​Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów Podatkowych to:

 • pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 • kadra kierownicza Ministerstwa Finansów;
 • doradcy podatkowi;
 • radcy prawni.

Od strony edukacyjno-naukowej wspiera nas firma stux.pl, która udostępnia platformę learningową z najnowszymi testami na egzamin na doradcę podatkowego.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Z przyjemnością informujemy, że co roku Podyplomowe Studia Podatkowe organizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów i studentów.

Informujemy, że zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego (Rozdział VI a Zasad Etyki Doradców Podatkowych dodanym uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.) ukończenie Podyplomowych Studiów Podatkowych przyznaje 32 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji - co jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu. Więcej informacji na ten temat na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wpisu na listę agentów celnych Podyplomowe Studia Podatkowe mogą uprawniać (po spełnieniu dodatkowych warunków) do wpisu na listę agentów celnych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i wyżej wspomnianym Rozporządzeniu.

wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia mogą składać dokumenty:

 • przesyłając je listem poleconym na adres sekretariatu studiów,
 • osobiście - w sekretariacie studiów (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00; istnieje także możliwość złożenia dokumentów w innych godzinach lub w weekendy po wcześniejszym kontakcie z sekretarzem studiów).
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów cząstkowych obejmujące swoim zakresem następujące bloki tematyczne: podatek dochody od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja podatkowa, podatek od towarów i usług;
 • napisanie pracy dyplomowej i przyjęcie jej przez promotora;
 • zdanie egzaminu końcowego (obrona pracy końcowej) obejmujący zakres merytoryczny studiów podyplomowych i tematykę pracy dyplomowej; Egzamin odbywa się po zakończeniu zajęć na studiach (zazwyczaj pod koniec czerwca). Ma on charakter komisyjny, a w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi, obok pracowników SGH, przedstawiciel Ministerstwa Finansów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zdanie przewidzianych w programie studiów egzaminów.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

UWAGA! Studia mają również pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. W ramach programu studiów omawiane są m.in. zagadnienia wymagane na egzaminie.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu na doradcę podatkowe dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.