Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza 3900 zł, druga 3000 zł płatna do 09.02.2016 r.).
Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP​). 

termin uruchomienia studiów:

Edycja XV zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.)​

Edycja XIV została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.).

termin zapisów na studia:

​Informacje o rekrutacji na XV edycję zostaną podane do wiadomości w maju 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
miejsce zajęć:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
studia skierowane do:

​Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe i zawodowo zajmują się lub zamierzają zajmować się zagadnieniami z zakresu procesu inwestycyjnego.

cel studiów:

​Celem studiów jest zapoznanie uczestników ze skomplikowanymi, regulacjami dotyczącymi procesu inwestycyjnego w Polsce oraz zasadami finansowania inwestycji.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

sekretarz programu:

​dr Marcin Menkes
telefon: 601950228

sekretariat studiów:

​Dokumenty należy przesyłać na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Prawa Gospodarczego
budynek M, pokój 320, III piętro
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

w dni robocze po godz. 16:00, a w soboty i niedziele dokumenty można zostawić w portierni budynku M, z dopiskiem: Podyplomowe Studia Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego XIII edycja, dla dr Marcina Menkesa.

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:
 • ​uwarunkowania planistyczne procesu inwestycyjnego,
 • formalno-prawne przygotowanie inwestycji,
 • realizacja inwestycji,
 • akty administracyjne związane z procesem inwestycyjnym,
 • obowiązki inwestora po zrealizowaniu inwestycji,
 • szczególny tryb lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • kontrola procesu inwestycyjnego,
 • zamówienia publiczne na prace projektowe i budowlane,
 • finansowanie inwestycji,
 • problematyka ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym,
 • standardy w zakresie kontraktów budowlanych na wykonanie inwestycji.
program studiów:

Program studiów – XIV edycja:

 1. Planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP
  Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dyrektor Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH (20 godzin)
 2. Prawo budowlane (25 godzin)
  J. Kabat-Rembelska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 3. Umowy w procesie inwestycyjnym (15 godzin)
  dr E. Zielińska, Wydział Prawa UŚ, radca prawny specjalizująca się w problematyce umów w procesie inwestycyjnym
 4. Kontrola procesu inwestycyjnego (15 godzin)
  mgr inż. E. Janiszewska-Kuropatwa, emerytowany dyrektor w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
 5. Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjnym (10 godzin)
  mgr A. Kozłowska, radca prawny – specjalizująca się w prawie zamówień publicznych
 6. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (20 godzin)
  prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak, Wydział Prawa i Administracji UMCS Lublin, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
  mgr M. Tetera-Jankowska, specjalizująca się w prawie ochrony środowiska,
 7. Finansowanie inwestycji: prawo i praktyka (7 godzin)
  dr hab. W. Gonet, Zakład Prawa Gospodarczego SGH
 8. Standardy w zakresie kontraktów budowlanych na wykonanie inwestycji, FIDIC1, FIDIC2 (10 godz.), mgr inż. Paweł Zejer, posiadający tytuł Niezależnego Inżyniera Kontraktu,
 9. Aspekty ekonomiczne procesu inwestycyjnego (8 godz.)
  mgr Anna Sędzińska, specjalizująca się w finansowaniu inwestycji
 10. Postępowanie administracyjne, mgr B. Wiśniewska, dyrektor Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (10 godzin)
 11. Studia przypadków. Formalno-prawna strona procesu inwestycyjnego (20 godzin)
  prof. zw. dr hab. Z. Niewiadomski, dyrektor Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH
 12. Seminarium (10 godzin)
  prof. zw. dr hab. Z. Niewiadomski, dyrektor Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Planowana liczba uczestników XIV edycji studiów: do 30 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​W trakcie studiów słuchacze zaliczają dwa przedmioty na ocenę: prawo budowlane i planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP. Na zakończenie studium słuchacz pisze pracę dyplomową z tematyki objętej powyższym programem. Praca podlega obronie.