Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej” są skierowane do osób zainteresowanych oraz wykonujących pośrednio lub bezpośrednio zadania związane z pomocą publiczną i/lub środkami unijnymi. Zakres merytoryczny oraz sposób prezentacji treści umożliwi pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności zarówno przez osoby pracujące u dawców wsparcia publicznego, jak też u beneficjentów, przyczyniając się do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych związanych z pozyskaniem/udzieleniem wsparcia oraz monitorowaniem zgodności z prawem unijnym.

Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" zostały przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie absolwentów naszych wcześniejszych studiów nt. pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Od 1 lipca 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące warunków udzielania pomocy publicznej w UE, które w dużym stopniu zmieniły dotychczas obowiązujące zasady. Ich obowiązywanie zostało właśnie wydłużone przez Komisję Europejską o kolejne 2 lata. Dlatego też od 2014 r. oferujemy nowe Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej”, w ramach których łączymy teorię z praktyką. Znakomitą większość naszych zajęć prowadzą eksperci biorący udział w wypracowywaniu nowych regulacji, jak też praktycy z tej branży, co zapewnia unikatową formułę tych studiów.

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 przyniosły nie tylko większą nominalnie kwotę środków unijnych do dyspozycji polskich regionów i przedsiębiorców, ale również nowe wyzwania związane z bardziej rygorystycznym przestrzeganiem zasad pomocowych oraz zmianą dotychczas istniejących reguł obowiązujących w latach 2007-2013. W konsekwencji zarówno dawcy pomocy, jak i beneficjenci wsparcia publicznego w Polsce, czy to ze środków krajowych czy też unijnych, będą musieli nauczyć się nowych formuł współpracy. Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" stanowią doskonałą odpowiedź na to wyzwanie i wychodzą naprzeciw potrzebom rynku polskiego na specjalistyczne, pogłębione studia nad tą problematyką.


informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Karolina Nivette
tel. 22 564 93 49
e-mail: Karolina Nivette

STRONA PROGRAMU