Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, pierwsza 4000 zł, druga 3200 zł płatna do 19.02.2017 r.).

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Nr rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP​).

termin uruchomienia studiów:

Edycja V zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.​

Edycja IV została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły sie w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na IV edycję studiów została zakończona.

Chętnych do udziału w V edycji (planowane uruchomienie w październiku 2017 r.) zapraszamy do śledzenia zmian na stronie (nabór zostanie otwarty w maju-czerwcu 2017 r.)

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, zazwyczaj jeden raz w miesiącu.

Terminy zjazdów IV edycji:

29-30 października 2016 r.
26-27 listopada 2016 r.
17-18 grudnia 2016 r.
28-29 stycznia 2017 r.
25-26 lutego 2017 r.
25-26 marca 2017 r.
22-23 kwietnia 2017 r.
13-14 maja 2017 r.
24-25 czerwca 2017 r.
1-2 lipca 2017 r.
5-6 sierpnia 2017 r.

studia skierowane do:

​Osoby zajmujące się w pracy zawodowej aspektami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Ponieważ od uczestników oczekiwana jest podstawowa znajomość funkcjonowania polskiego systemu prawnego, oferta studiów kierowana jest w pierwszym rzędzie do osób z wykształceniem prawniczym. Odbyte studia prawnicze nie stanowią jednak kryterium przyjęcia.

cel studiów:

​Celem Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii rynku kapitałowego jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy. Dzięki omówieniu aspektów teoretycznych oraz analizie praktyki rynkowej absolwenci nie tylko będą świadomiej korzystać z instrumentów kapitałowych, ale również lepiej zrozumieć potrzeby klientów zainteresowanych taką formą finansowania. W związku z tym przy tworzeniu struktury kursu przyjęto dwa założenia.

Po pierwsze rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu przedmiotowego części teoretycznej. Trzon kursu stanowi analiza regulacji prawnych. Wykłady prawnicze uzupełnione jednak zostały o wprowadzenie do tematyki nauki o finansach oraz ekonomicznej analizy prawa w zakresie niezbędnym do zrozumienia istoty przedmiotu regulacji. Umożliwi to lepsze zrozumienie pobudek kierujących uczestnikami rynku oraz dostrzeżenie specyfiki poszczególnych instrumentów.

Po drugie nacisk na praktyczne zastosowanie poszczególnych rozwiązań. Na potrzeby poszczególnych tematów wykładowcy będą omawiać najważniejsze kazusy z funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego ostatnich lat, w których wielokrotnie brali bezpośredni udział.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Marcin Menkes
e-mail: marcin.menkes@sgh.waw.pl
telefon: 603641764

sekretarz programu:

​mgr Marcin Jakubiak
e-mail: marcin.jakubiak@sgh.waw.pl
telefon: 501700047

sekretariat studiów:

​Dokumenty (po uprzednim powiadomieniu mailowym lub telefonicznym) prosimy przesyłać na adres:

Marcin Jakubiak
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 35

z dopiskiem: Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego, IV edycja.

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Instrumenty rynku kapitałowego

 • Wprowadzenie i zasady prawa rynku kapitałowego
 • Ekonomiczna analiza prawa własności i instrumentów kapitałowych 
 • Ekonomiczna analiza prawa umów
 • Instrumenty rynku kapitałowego
 • Wycena instrumentów rynku kapitałowego i ryzyka inwestycyjnego

2. Uczestnicy i funkcjonowanie rynku

 • Regulacje prawne rynku pierwotnego
 • Reżim prawny funkcjonowania spółek publicznych
 • Fuzje i przejęcia spółek publicznych
 • Segmentacja i organizacja rynku wtórnego (giełdowego i pozagiełdowych)
 • Transakcje na rynku kapitałowym
 • Inni uczestnicy instytucjonalni rynku kapitałowego (domy maklerskie, KDPW, fundusze)
 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym
 • Wprowadzenie do zagadnień prawnopodatkowych
 • Ochrona praw inwestorów
 • Uczestnicy i funkcjonowanie rynku: * Venture capital

3. Nadużycia uczestników i odpowiedzialność rynku 

 • Informacje prawnie chronione
 • Nadużycia uczestników rynku kapitałowego
 • Ekonomiczna analiza prawa deliktów
 • Odpowiedzialność cywilna i karna uczestników rynku kapitałowego
 • Wewnętrzne systemy kontroli
wykładowcy:

​Wykładowcami są dwie grupy ekspertów.

Zagadnienia teoretyczne omawiane będą przez pracowników naukowych SGH (część z których pracę akademicką łączy z praktyką):

 • prof. dr hab. Mieczysław Puławski, Katedra Rynków Kapitałowych, kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Kapitałowych
 • dr Jarosław Wierzbicki, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, prodziekan SGH
 • dr Jacek Tomaszewski, Katedra Rynków Kapitałowych
 • dr Marcin Menkes, Instytut Ekonomii Politycznej Prawa i Polityki Gospodarczej
 • dr Czesław Martysz, Instytut Finansów

Kwestie bezpośrednio związane z funkcjonowaniem rynku przedstawiać będą osoby zajmujące się nimi w codziennej pracy zawodowej:

 • dr Jakub Celiński, partner Dentos
 • dr Piotr Czapiewski, Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. oraz SGH
 • mec. Michał Petz, Baker & McKenzie
 • dyr. Maciej Kurzajewski, UKNF
 • dyr. Michał Bałabanow, dom maklerski PKO BP
 • Mariusz Witalis, partner EY
 • mec. Łukasz Adamczyk, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni
 • mec. Tomasz Masiarz, partner Kancelaria Prawna Dubiński, Fabrycki Jeleński i Wspólnicy 
 • mec. Wojciech Kępka-Mariański, Terlecki i Wspólnicy kancelaria prawna
 • mec. Jarosław Bełdowski, Sójka i Maciak oraz SGH
 • dr hab. Paweł Wajda, Baker & McKenzie
 • Jakub Kraszkiewicz, partner EY
 • mec. Andrzej Mikosz, partner K&L Gates
 • dyr. Sebastian Bogdan UKNF
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na edycję zostanie przyjętych nie więcej niż 30 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z czterech testów oraz udział w co najmniej 80% zajęć