Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł - wpłata jednorazowa. Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty, jedynie po indywidualnym ustaleniu z kierownikiem studiów.

Czesne obejmuje koszt zakupu materiałów dydaktycznych i koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Na studia przyjętych zostanie do 24 uczestników.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja VIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

termin zapisów na studia:
czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze letnim lub zimowym.

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu: edycja VIII – w soboty w godz. 10:00-16:50, w niedziele w godz. 9:00-15:50.

Terminy zjazdów dla VIII edycji studiów zostaną podane do wiadomości wkrótce.

opis:

​Opinie studentów i absolwentów

W zdecydowanej większości Słuchacze są bardzo zadowoleni ze studiów. Po każdym semestrze Słuchacze wypełniają ankietę oceniającą wykładowców i treść wykładów, oceny są bardzo pozytywne.

"Studia owocują nie tylko zdobyciem umiejętności praktycznych (poprzez duży nacisk na zajęcia z użyciem analizy przypadków), dyplomem ukończenia prestiżowej uczelni ekonomicznej w Polsce, ale przede wszystkim bezcennymi kontaktami z kadrą naukową, zespołem słuchaczy z całej Polski, które okazują się bezcenne. Gorąco polecam!"

Renata Król

studia skierowane do:
 1. ​Kadr przedsiębiorstw przygotowujących projekty rozwojowe własnych podmiotów.
 2. Kadr banków i funduszy inwestycyjnych:
  ● współdziałających z inwestorami,
  ● zaangażowanych w różne przedsięwzięcia inwestycyjne.
 3. Kadr administracji samorządowej:
  ● ubiegającej się o dofinansowanie ze środków UE na projekty rozwojowe własnych regionów,
  ● podejmujących się realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
cel studiów:

​Przekazanie słuchaczkom i słuchaczom wiedzy z zakresu opracowywania i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć innowacyjnych.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Adam Kałowskie-mail: akalow@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​mgr Anna Bakota-Fathi
e-mail: abakot@sgh.waw.pl
telefon: 225649538
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00)

sekretariat studiów:

​Zakład Zarządzania Innowacjami 
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G, pokój 137, I piętro (na tyłach Auli Głównej)

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Analiza rynku i konkurencji (laboratorium komp.), 24 godziny
 2. Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych, 18 godzin
 3. Zarządzanie finansami, 14 godzin
 4. Zarządzanie strategiczne, 10 godzin
 5. Prognozowanie i techniki sprzedaży w projekcie inwestycyjnym (laboratorium komp.), 8 godzin
 6. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi, 6 godzin
 7. Ryzyko i niepewność w projektach inwestycyjnych, 8 godzin
 8. Projekty inwestycyjne – analiza przypadków (w tym 4 godz. - laboratorium komp.), 8 godzin
 9. Strategie innowacji w przedsiębiorstwie, 6 godzin
 10. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych, 6 godzin
 11. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi (laboratorium komp.), 8 godzin
 12. Wybór lokalizacji dla projektów inwestycyjnych, 8 godzin
 13. Uwarunkowania makroekonomiczne projektów, 8 godzin
 14. Analiza ekonomiczno-finansowa, 4 godziny
 15. Źródła danych do analiz rynkowych (laboratorium komp.), 4 godziny
 16. Uwarunkowania prawne projektów inwestycyjnych (w tym program PPP), 4 godziny
 17. Proces inwestycyjny w przedsiębiorstwie, 4 godziny
 18. Seminarium dyplomowe 14 godzin

Program studiów obejmuje łącznie 162 godziny zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach komputerowych) w tym 14 godzin seminarium dyplomowego.

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej specjalizujących się od lat w zagadnieniach objętych programem studiów, jak również przez znanych praktyków gospodarki.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • ​uzyskanie wpisu do indeksu z odbytych zajęć, 
 • złożenie i obrona pracy dyplomowej.