Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Studia są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania organizacjami oraz osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesów inwestycyjnych, a w szczególności:

  • kadr przedsiębiorstw przygotowujących i realizujących projekty rozwojowe w ramach własnych podmiotów,
  • kadr banków i funduszy inwestycyjnych współdziałających z inwestorami lub zaangażowanych w różne przedsięwzięcia inwestycyjne,
  • kadr administracji samorządowej ubiegającej się o pozyskanie finansowania ze środków UE na projekty rozwojowe we własnych regionach bądź podejmujących się realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.


Celem studiów jest podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w obszarze zagadnień odnoszących się do przygotowania i realizacji projektów inwestycyjno-innowacyjnych zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w administracji publicznej.


Studia umożliwiają uczestnikom możliwość nabycia i/lub poszerzenia wiedzy m.in. w zakresie:

  • przebiegu projektów inwestycyjnych,
  • analiz rynkowych przygotowywanych na potrzeby projektów inwestycyjnych,
  • metod i narzędzi niezbędnych do oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
  • metod zarządzania projektami inwestycyjnymi,
  • zarządzania finansami, zarządzania operacyjnego, zarzadzania innowacjami czy zarządzania strategicznego.


Kandydaci są zobowiązani posiadać dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub magistra inżyniera.

kontakt:

Jan Janiszewski (sekretarz studiów)
e-mail: Jan Janiszewski 
telefon komórkowy: +48 795999030

Dyżury sierpień, pokój 4a (na przeciwko portierni budynek A)
26.08.2019 w godzinach 10.00 - 11.30
27.08.2019 w godzinach 9.00 - 10.30

Dyżury wrzesień, pokój 4a (na przeciwko portierni budynek A)
2, 3, 4, 11, 17, 23, 24, 30 września w godzinach 16.00 - 17.30

Możliwość spotkania na SGH w dowolnym terminie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.​


STRONA PROGRAMU