Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
opis:

Studia są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze na wszystkich szczeblach zarządzania oraz osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie procesów inwestycyjnych, a w szczególności:

 1. Kadr przedsiębiorstw przygotowujących projekty rozwojowe własnych podmiotów.
 2. Kadr banków i funduszy inwestycyjnych:
  • współdziałających z inwestorami,
  • zaangażowanych w różne przedsięwzięcia inwestycyjne. 
 3. Kadr administracji samorządowej:
  • ubiegającej się o dofinansowanie ze środków UE na projekty rozwojowe własnych regionów,
  • podejmujących się realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o Program Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
  Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. 

Celem Studiów jest doskonalenie kadr odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie procesów inwestycyjnych zarówno w przedsiębiorstwach, jak i administracji. Studia umożliwiają uczestnikom nabycie wiedzy z zakresu:
– procesu projektów inwestycyjnych,
– analiz rynkowych dla potrzeb tworzonych projektów inwestycyjnych,
– metod, narzędzi niezbędnych do oceny projektów inwestycyjnych,
– metod zarządzania projektami inwestycyjnymi.

kontakt:

Anna Bakota-Fathi
e-mail: Anna Bakota-Fathi
telefon: 225649538
poniedziałek – piątek w godz.: 9:00-15:00

STRONA PROGRAMU