Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
studia skierowane do:
 • ​Menedżerowie i specjaliści ds. public relations
 • Menedżerowie i specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej
 • Menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za budowanie wizerunku organizacji
 • Menedżerowie i specjaliści ds. marketingu, tworzący strategię marketingową
 • Brand menedżerowie
 • Pracownicy agencji PR doradzający klientom w budowie strategii PR
 • Pracownicy działów marketingu, public relations i komunikacji
cel studiów:
 • ​Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których budowana powinna być strategia PR organizacji,
 • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi pozwalających na kształtowanie relacji z poszczególnymi grupami odbiorców organizacji, wpływanie na ich działania. 
 • Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny i mają za zadanie stać się źródłem wzorcowych najlepszych praktyk organizacyjnych.

STRONA PROGRAMU

czesne:

​Koszt studiów dla jednej osoby wynosi 7500 zł (wpłata jednorazowa przy zapisie, w wyjątkowych sytuacjach indywidualnie rozpatrywane będą podania o rozłożenie kosztów na 2 raty).

:: Nr konta rachunku ::

Indywidualny numer konta bankowego dla każdego słuchacza zostanie wygenerowany w trakcie rejestracji w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XV zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się jesienią 2017.

termin zapisów na studia:

​Osoby zainteresowane XV edycją prosimy o kontakt i wysłanie mailem wstępnej deklaracji na adres - maria.roszkowska-menkes@sgh.waw.pl  

W ciągu kilku dni przygotujemy dla Państwa pakiet dokumentów do wypełnienia i skontaktujemy się z Państwem.

Złożenie deklaracji wiąże się z rezerwacją miejsca na studiach. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

REKRUTACJA ONLINE.

organizacja zjazdów:

​Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów), raz lub dwa razy w miesiącu, po 6-10 godzin lekcyjnych w każdym dniu.
Łączna liczba godzin zajęć 160.

program studiów:

​Na program studiów składają się poniższe bloki:

 1. Wprowadzenie do PR – miejsce PR wśród innych działań komunikacyjnych organizacji, 4 godz.
  Definicje PR. Proces PR i jego fazy. PR a marketing. Miejsce PR wśród innych działań komunikacyjnych. Cechy dobrej komunikacji. Narzędzia i techniki PR.
 2. Strategiczne znaczenie PR w zarządzaniu organizacją – PR a strategia organizacji oraz PR a marketing strategiczny organizacji, 16 godz.
  Strategia organizacji – tworzenie przewagi konkurencyjnej organizacji. Strategia organizacji a PR. Strategiczna rola PR – case studies. Marketing strategiczny a public relations.
 3. Tworzenia kampanii PR – zasady, etapy, studia przypadków, 30 godz.
  Kampanie komunikacyjne organizacji – zasady, analizy przypadków. Strategia wpływania na zachowania ludzi w organizacji. Planowanie mediów w kampaniach komunikacyjnych. Budowanie budżetu kampanii PR. Wykorzystanie funduszy UE do promocji organizacji.
 4. Analiza otoczenia i badania społeczne w tworzeniu strategii PR, 12 godz.
  Badania rynku związane z budową kampanii komunikacyjnej organizacji. Analiza otoczenia organizacji na potrzeby budowy strategii komunikacyjnej, wykorzystanie badań rynkowych – zasady i case studies.
 5. Media relations, 10 godz.
  Zasady kontaktów z mediami. Kontakty z mediami elektronicznymi oraz prasą. Budowanie relacji z dziennikarzami. Dostarczanie materiałów dla dziennikarzy. Kreacja newsa. Zadania rzecznika prasowego.
 6. Organizacja eventów, 4 godz.
  Rola eventów wśród innych działań komunikacyjnych. Rodzaje eventów. Eventy dla mediów, dla dziennikarzy, dla klientów. Event a news. Organizacja eventu. Miejsce eventu. Zaproszenia na event. Organizacja konferencji prasowych – symulacja.
 7. Wystąpienia publiczne – komunikowanie bezpośrednie i wykorzystanie mediów elektronicznych – warsztaty, 12 godz.
  Zajęcia warsztatowe w 2 grupach. Budowa przekazu. Wystąpienia publiczne – komunikacja bezpośrednia. Komunikacja jedno- i dwustronna. Analiza audytorium. Struktura wypowiedzi. Wystąpienia przed kamerami i mikrofonami. Rozmowa z dziennikarzem.
 8. Wykorzystanie Internetu w kampaniach komunikacyjnych, 14 godz.
  Rola Internetu w kampaniach komunikacyjnych. Narzędzia dostępne w Internecie. Tworzenie serwisów internetowych. Marketing wirusowy.
 9. Wykorzystanie Internetu w kampaniach komunikacyjnych, 14 godz.
  Strategiczna rola wewnętrznego Public relations. Rola PR w budowaniu kultury organizacyjnej. Programy wewnętrznego PR. Zasady komunikacji wewnętrznej. Strategie wpływania na zachowania i zmianę zachować w organizacjach. Rozwiązywanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych z wykorzystaniem technik PR.
 10. PR w procesie zmian organizacyjnych, 4 godz.
  Rola komunikacji w procesie przeprowadzania zmian organizacyjnych. Łagodzenie i zwalczanie oporów wobec zmian. Techniki komunikacyjne wykorzystywane na poszczególnych etapach wprowadzania zmian.
 11. Lobbing – wpływanie na decyzje gospodarcze, 8 godz.
  Pojęcie lobbingu. Uregulowania prawne lobbingu. Lobbing w różnych krajach. Lobbing w USA. Lobbing w UE. Techniki wykorzystywane przez lobbystów. Etyczne problemy lobbingu. Analizy kampanii lobbingowych.
 12. Zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi i kryzysowe PR, 8 godz.
  Typologia sytuacji kryzysowych. Przygotowanie się do zarządzania kryzysem. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysu. Rola służb PRowskich w sytuacji kryzysu. Komunikacja z otoczeniem w sytuacjach nadzwyczajnych. Kontakty z mediami w sytuacji kryzysowej. Pozytywne aspekty kryzysu organizacyjnego. Analizy przypadków.
 13. Corporate Identity, 4 godz.
  Założenia programu tożsamości przedsiębiorstwa. Zakres programów tożsamości przedsiębiorstwa. Projektowanie elementów wizualnych. Utrzymywanie jednolitego stylu.
 14. Budowanie relacji i współpraca agencji PR z klientem, 4 godz.
  Proces sprzedaży. Pozyskiwanie klienta. Elementy negocjacji z klientem. Rozpoznawanie i odpowiadanie na potrzeby klienta. Budowanie trwałych relacji z klientem. Przykłady praktyczne.
 15. Komunikowanie z wybranymi grupami otoczenia organizacji, 8 godz.
  Kontakty ze społecznościami lokalnymi społeczna odpowiedzialność organizacji. Kontakty z inwestorami.
 16. Prawne zagadnienia public relations, 4 godz.
  Prawo prasowe. Podstawy analizy i formułowania umów na potrzeby kampanii PR. Analizy aktów prawnych.
 17. Etyka działań public relations, 2 godz.
  Kodeksy etyczne i ich stosowanie. Analiza przypadków – ocena zachowań poszczególnych przedsiębiorstw. Opracowanie kodeksu dobrych praktyk PRowca.
 18. Podsumowanie zajęć – najważniejsze wnioski, 2 godz.
  Spójność działań komunikacyjnych organizacji. Kluczowe czynniki sukcesów programów komunikacyjnych organizacji. 
wykładowcy:

​Wykładowcami podczas studiów są eksperci – praktycy PR (pracownicy firm badawczych, redakcji, agencji PR) oraz renomowani wykładowcy akademiccy z SGH, Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni.
Zdecydowana większość zajęć będzie miała charakter praktyczny, warsztatowy. Zajęcia oparte będą na licznych analizach przypadków, symulacjach, pracy z kamerą. Wiele zagadnień realizowanych będzie poprzez miniprojekty wykonywane przez uczestników i analizowane przez wykładowców.

tryb naboru:

​Rekrutacja na studia odbywa się online poprzez Informatyczny System Studiów Podyplomowych (ISSP). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na każdą edycję przyjmowanych jest ok. 40 osób.

Warunkami przyjęcia są:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH;
 • wniesienie opłaty za studia.
wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • ​Udział w zajęciach (min. 80%) i zaliczenie wszystkich przedmiotów wyszczególnionych w programie;
 • Egzamin końcowy ;
 • Przygotowanie pracy końcowej realizowanej w formie pisemnej – zaliczenie na podstawie oceny promotora i recenzenta oraz obrony.

  Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia wydawany przez SGH według reguł polskiego prawa o szkolnictwie. 
kierownik programu:

​dr hab. Rafał Mrówka
e-mail: rafal.mrowka@sgh.waw.pl
telefon: 501108386

sekretarz programu:

​dr Maria Roszkowska-Menkes
e-mail: maria.roszkowska-sliz@sgh.waw.pl
telefon: 604605585

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokoje 325-329

Dokumenty zgłoszeniowe (po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym do Kierownika studiów) prosimy przesyłać pocztą / kurierem na adres Katedry Teorii Zarządzania lub dostarczać osobiście.