Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4000 zł - wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3000 zł - płatna do końca stycznia).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta dla edycji XXXII ::

52 1240 6960 5005 0602 1232 0032
podając jako tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika, 500-06-1232 (I lub II rata)

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XXXIII zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczną się 14 lutego 2015 roku).

Edycja XXXII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczęł się w październiku 2014 roku).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję XXXII została zamknięta.

czas realizacji:
studia dwu-semestralne
organizacja zjazdów:

​Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji na XXXII edycję studiów podane zostaną w drugiej połowie grudnia 2014 r.

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym oraz letnim.

Zajęcia w ramach studiów odbywać się będą w soboty i niedziele (10 dwudniowych i 2 jednodniowe zjazdy), w godzinach 9:00-19:00 zgodnie z podanymi niżej terminami.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zjazdów zostaną podane do wiadomości w drugiej połowie grudnia 2014 r.

Terminy zjazdów XXXII edycji:

04.10 – 05.10.2014 r.
25.10 – 26.10.2014 r.
15.11 – 16.11.2014 r.
06.12 – 07.12.2014 r.
10.01 – 11.01.2015 r.
31.01 – 01.02.2015 r.
21.02 – 22.02.2015 r.
14.03 – 15.03.2015 r.
11.04 – 12.04.2015 r.
09.05 – 10.05.2015 r.
30.05.2015 r.
20.06.2015 r.

Egzamin końcowy przed Komisją Egzaminacyjną przewidywany jest na dzień 4 lipca 2015 r. - sobota (I termin) oraz we wrześniu 2015 r. (II termin).

adresaci:

​Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie) i zajmują się zawodowo lub chcą zajmować się w przyszłości rachunkowością i prowadzeniem ksiąg rachunkowych w firmach świadczących tego typu usługi.

cel studiów:

​Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy (od podstaw) z zasadami prowadzenia rachunkowości, a także uzupełnienie i pogłębienie już posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie.

kierownik programu:

​dr Małgorzata Paszula
telefon: 570387099

sekretariat studiów:

​Katedra Rachunkowości
al. Niepodległości 128
budynek C, pokój 6/1, VI piętro
02-554 Warszawa

telefon: 225649289
fax: 225648613

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

dr Hanna Bystrzycka
email: hbystr@sgh.waw.pl lub kr@sgh.waw.pl 
telefon: 533893947

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Szczegółowy zakres przedmiotowy Podyplomowych Studiów Rachunkowości

Blok I – Rachunkowość finansowa

 1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
 4. Zasady wyceny i ewidencji zdarzeń dotyczących:
  a) rzeczowych i finansowych aktywów trwałych
  b) rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych
  c) kapitałów (funduszy) własnych i kapitałów obcych
  d) ustalania wyniku finansowego i jego podziału

Blok II – Sprawozdawczość finansowa

 1. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
 2. Zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego

Blok III – Rachunek kosztów

 1. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości
 2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej
 3. Metody rozliczania kosztów działalności podstawowej jednostki
 4. Rachunek kosztów zmiennych

Blok IV – Podatki w rachunkowości

 1. Podatki pośrednie
 2. Podatki bezpośrednie
 3. Podatki i opłaty lokalne

Blok V – Prawo

 1. Podstawy prawa pracy, cywilnego, handlowego i działalności gospodarczej
 2. System podatków w Polsce

Blok VI – Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 216 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 167 godzin wykładów, 35 godzin ćwiczeń oraz 14 godzin seminarium dyplomowego.

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy naukowi SGH oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację na stronie http://psr32.syskonf.pl. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o rejestracji wymagany komplet dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Rachunkowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PSR XXXII - rekrutacja.

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Katedry po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Rachunkowości
al. Niepodległości 128 p. 6/1
02-554 Warszawa

W przypadku braku przesłania lub dostarczenia kompletu dokumentów rezerwacja będzie anulowana po upływie 14 dni od daty dokonania rejestracji poprzez stronę http://psr32.syskonf.pl.

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​Program realizowany jest na wykładach z:

 • Rachunkowości finansowej,
 • Rachunku kosztów,
 • Sprawozdawczości finansowej,
 • Prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego,
 • Podatków w rachunkowości.

oraz na ćwiczeniach z:

 • Rachunkowości finansowej,
 • Rachunku kosztów.
warunki ukończenia studiów:

​Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy z następujących przedmiotów: Prawo, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunek kosztów.

Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości są:

 • zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów, 
 • złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy końcowej,
 • złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.

Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 9. maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych od 9.08.2014 r. zniesiony został obowiązek ubiegania się o licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.