Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 8.500 zł. Opłatę można wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem studiów lub w dwóch równych ratach po 4.250 zł. W drugim przypadku pierwszą ratę należy wnieść przed rozpoczęciem studiów, a drugą do 31.01.2017 roku.

Czesne obejmuje koszt zakupu materiałów dydaktycznych (w tym książki z zakresu Rachunkowości Zarządczej i Controllingu), a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r.).

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XX edycję studiów prowadzona jest od 29 marca 2016 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od maja tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa lub trzy tygodnie, w piątki - w godzinach 14:00 - 19:20, oraz w soboty - w godzinach 9:00 - 17:00.

Terminy zjazdów dla edycji XX (terminy zjazdów mogą ulec zmianie):

7-8.X.2016 r.
21-22.X.2016 r.
4-5.XI. 2016 r.
18-19.XI.2016 r.
9-10.XII.2016 r.
13-14.I.2017 r.
27-28.I.2017 r.
17-18.II.2017 r.
3-4.III.2017 r.
17-18.III.2017 r.
7-8.IV.2017 r.
21-22.IV.2017 r.
12-13.V.2017 r.
2-3.VI.2017 r.

Terminy zjazdów dla edycji XIX (terminy zjazdów mogą ulec zmianie):

9-10.X.2015 r.
6-7.XI.2015 r.
20-21.XI.2015 r.
4-5.XII.2015 r.
8-9.I.2016 r.
22-23.I.2016 r.
19-20.II.2016 r.
4-5.III.2016 r.
11-12.III.2016 r.
1-2.IV.2016 r.
15-16.IV.2016 r.
6-7.V.2016 r.
20-21.V.2016 r.
3-4.VI.2016 r.

studia skierowane do:

​Studia skierowane są do:

 • kadry zarządzającej wszystkich szczebli, aktywnie wykorzystującej informacje zarządcze. Tej grupie oferujemy wiedzę na temat narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu umożliwiających pokrycie luki informacyjnej na jaką napotykają ci zarządzający podczas procesu podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli,
 • przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji z rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w procesie podejmowania decyzji, planowaniu i kontroli,
 • pracowników działów controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów itp. którzy przygotowują informacje do zarządzania. Tej grupie oferujemy wiedzę z zakresu metod tworzenia informacji, na bazie danych rozproszonych w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa oraz wiedzę umożliwiającą ocenę jakości informacji z punktu widzenia podejmowania decyzji,
 • studia przeznaczone są również dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować podobne stanowiska.
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki zarządzania oraz rachunkowości, a także wskazanie na powiązania pomiędzy różnymi obszarami zarządzania a rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa. Rola controllingu i jego powiązanie z systemem zarządzania i rachunkowości w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska

sekretariat studiów:

​Katedra Rachunkowości Menedżerskiej

ul. Rakowiecka 24
 budynek A, pokój 329

02-521 Warszawatelefon: 225649240, 225649241

adres e-mail: krm@sgh.waw.plInformacji udziela i zapisy przyjmuje: Magdalena Lewicka (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00).

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. Rachunkowość jako źródło informacji
 2. Czytanie sprawozdań finansowych
 3. Analiza sprawozdań finansowych jako źródło informacji do podejmowania decyzji
 4. Sprawozdawczy rachunek kosztów
 5. Podstawy zarządzania
 6. Zarządzanie operacyjne
 7. Zarządzanie strategiczne
 8. Logistyka
 9. Marketing
 10. Rachunek kosztów dla zarządzania
 11. Decyzje krótkookresowe
 12. Rachunek kosztów standardowych
 13. Rachunek kosztów działań (Activity-Based Costing) i jego wykorzystanie w zarządzaniu
 14. Zarządzanie kosztami działań (Activity-Based Costing)
 15. Zarządzanie rentownością klienta
 16. Ceny transferowe i produkcja pomocnicza
 17. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności
 18. Budżetowa metoda zarządzania
 19. Ocena projektów inwestycyjnych
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 21. Motywacyjne systemy wynagradzania
 22. Perspektywa finansowa w zarządzaniu wartością firmy
 23. Zarządzanie wartością firmy
 24. Zrównoważona karta osiągnięć (Balanced Scorecard)
 25. Controlling
 26. Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości zarządczej 


  
Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.
wykładowcy:
 • ​Prof. dr hab. Gertruda K. Świderska, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH, Biegły rewident
 • Prof. dr hab. Maria Aluchna, Katedra Teorii Zarządzania, SGH
 • Prof. dr hab. Piotr Płoszajski, Katedra Teorii Zarządzania, SGH
 • Prof. dr hab. Waldemar Rogowski, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
 • Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, Katedra Logistyki, SGH
 • Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska, Katedra Zarządzania w Gospodarce, SGH
 • Prof. dr hab. Tomasz Rostkowski, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, SGH
 • Dr Mariusz Karwowski, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH, Biegły rewident
 • Dr Małgorzata Krysik, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH
 • Dr Marcin Pielaszek, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH, Biegły rewident
 • Dr Aneta Pluta, Katedra Logistyki, SGH
 • Dr Monika Raulinajtys-Grzybek, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH
 • Dr Paweł Warowny, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH
 • Mgr Filip Filipkowski, Kontroler Finansowy na Europę Centralną Reckitt Benckiser
 • Mgr Szczepan Borowski, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH oraz Partner w Mac Auditor Sp. z o.o., Biegły rewident
 • Mgr Michał Kariozen, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, SGH oraz Partner Mac Auditor Sp. z o.o., Biegły rewident
 • Mgr Radosław Świderski, Prezes Mac Auditor Sp. z o.o., Biegły rewident
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • Pozytywna ocena z egzaminu z wykorzystania informacji z controllingu i rachunkowości zarządczej w zarządzaniu (test)​,
 • Pozytywne ocena z egzaminu z raportu rocznego jako źródła informacji dla inwestora (test + zadania),
 • Pozytywna ocena z egzaminu z rachunku kosztów (test + zadania),
 • Pozytywna ocena z pracy końcowej przygotowanej w formie opracowania studia przypadku z rachunkowości zarządczej i controllingu oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony tej pracy.

Ocena na świadectwie jest średnią ważoną ze wszystkich egzaminów.​