Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za cały rok studiów wynosi 6800 zł (wykłady, konwersatoria, materiały dydaktyczne, książki CD, obrona prac dyplomowych, koszt dyplomów SGH w jęz. polskim i angielskim).

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).  

termin uruchomienia studiów:

Edycja III zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na III edycję jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE​

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele raz lub dwa razy w miesiącu.

studia skierowane do:

​Prezesi i członkowie zarządów banków spółdzielczych oraz rezerwa kadrowa zarządów.

cel studiów:

​Przekazanie najnowszej wiedzy obejmującej pokryzysowe regulacje sektora bankowego, wdrożone i projektowane na szczeblu krajowym i unijnym oraz zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr hab. Piotr Masiukiewicz
telefon: 228857605
e-mail: piotr.masiukiewicz@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​Krystyna Doskocz
telefon: 608321852
e-mail: kdosko@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na poniższy adres:

Instytut Zarządzania Wartością SGH 
Zakład Wartości Klienta
ul. Madalińskiego 31/33
Dom Studenta "Grosik",  pokój 12
02-544 Warszawa

telefax: 225649305
sekretariat: Grażyna Rybarska, e-mail: grybar@sgh.waw.pl

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Teorie ekonomii instytucjonalnej i interwencjonizmu państwowego
 2. Teorie kryzysów finansowych
 3. Przyczyny, przebieg i wnioski z kryzysów finansowych
 4. Nowe ryzyka w bankowości
 5. Kierunki reform systemowych w USA i Europie. Raport de Larosiere
 6. Teorie cykliczności na rynkach finansowych
 7. System regulacji bankowości. Przepisy polskie i unijne
 8. Europejski i krajowy system bezpieczeństwa finansowego
 9. Analiza wdrożenia zasad zarządzania ryzykiem i luki regulacji Bazylea II
 10. Regulacje pokryzysowe – Bazylea III i CRD IV (bariery dla małych banków)
 11. Ryzyko kredytowe. Sekurytyzacja aktywów – nowe regulacje
 12. Systemy informacji kredytowej i gospodarczej a ryzyko
 13. Zarządzanie ryzykiem płynności – nowe regulacje
 14. Rynek kredytów hipotecznych (w tym rachunki s-crow) – nowe regulacje
 15. Systemy motywacji w bankowości – nowe regulacje
 16. Gwarancje depozytów – nowe regulacje
 17. Ryzyka systemowe. Regulacje dużych banków - SIFIs a ryzyka dla Polski
 18. Specjalne podatki bankowe. Teoria i praktyka
 19. Stres-testy w bankowości
 20. Nadzór finansowy w UE – nowa architektura
 21. Uprawnienia KNF wobec banków spółdzielczych
 22. Konkurencja banków spółdzielczych a regulacje instytucji non-banking
 23. Ochrona klienta usług bankowych
 24. Zarządzanie kryzysowe. Systemy wczesnego ostrzegania w bankowości
 25. Zarządzanie sanacją banków. Dźwignie finansowe sanacji
 26. Analiza finansowa banku
 27. Wycena wartości klienta banku i wycena banku
 28. Konsekwencje nowych regulacji unijnych dla banków spółdzielczych
 29. System wymiany doświadczeń i szkoleń w bankowości spółdzielczej
 30. Seminarium dyplomowe
 31. Prezentacje wybranych prac dyplomowych

  Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć.
wykładowcy:

​Pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego i in. oraz wybitni praktycy – prezesi banków, przedstawiciele ZBP, BFG, BIK, KNF i NBP.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE​).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest obrona pracy dyplomowej.