Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów 6500 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach).

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja IV zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Edycja III została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Nabór na IV edycję studiów rozpocznie się w maju 2017 r..

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trakcie 10 zjazdów weekendowych sobotnio-niedzielnych, każdy zjazd po 16 godzin (2 x 8 godzin).

cel studiów:

​Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz prowadzenia kampanii komunikacyjnych. Studia adresowane są do praktyków zatrudnionych w agencjach reklamowych, domach mediowych lub w firmach prowadzących własna działalność reklamową, oraz do osób planujących rozwój kariery w zakresie reklamy.

W efekcie kształcenia słuchacz będzie umiał:

 • planować i prowadzić kampanię komunikacyjną, 
 • tworzyć strategie reklamowe, 
 • tworzyć strategie komunikacyjne w nowych mediach (np. SoLoMo), 
 • projektować user experience na poziomie produktów, 
 • sporządzić budżet reklamowy, 
 • planować media reklamowe, 
 • interpretować wyniki badań, wskaźniki mediowe i mierniki mediów, 
 • określać i oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowych, 
 • współpracować z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi i agencjami reklamowymi.

W efekcie kształcenia słuchacz rozwija swoje umiejętności w zakresie:

 • sprawności uczenia się i samodoskonalenia, 
 • rozwiązywania problemów, 
 • analitycznego myślenia, 
 • koordynacji komunikacji marki w różnych kanałach komunikacji.

W efekcie kształcenia słuchacz rozwija swoje kompetencje społeczne w zakresie:

 • komunikacji, 
 • organizacji pracy.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Anna Kozłowska
e-mail: akozlo2@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​Renata Konopka
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokój 53
02-520 Warszawa

telefon: 697621351

program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
język wykładowy:
polski
program studiów:

​I. WYKŁADY WPROWADZAJĄCE: OD TEORII DO PRAKTYKI

 1. Zachowania konsumenckie
 2. Strategie marki 
 3. Planowanie kampanii komunikacyjnej 
 4. Jak działa reklama

II. PRZYGOTOWANIE STRATEGII KOMUNIKACJI MARKI

 1. Pozycjonowanie produktu i marki
 2. Tworzenie strategii komunikacji marki 

III. BADANIA KONSUMENCKIE

 1. Badania konsumenckie: ćwiczenia
 2. Rola badań konsumenckich w budowaniu strategii komunikacyjnej

IV. KANAŁY DOTARCIA DO KONSUMENTA: CASE STUDY, WARSZTATY

 1. Oddziaływanie mass mediów
 2. Charakterystyka mediów oraz podstawowe definicje 
 3. Nośniki reklamowe oraz planowanie mediów

V. STRATEGIA MEDIOWA ORAZ MEDIA PLAN ODPOWIEDZIĄ NA BRIEF KLIENTA: CASE STUDY, WARSZTATY

 1. Strategia mediowa: warsztaty 
 2. Media plan: warsztaty

VI. WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI: CASE STUDY, WARSZTATY

VII. TECHNIKI PERSWAZYJNE W REKLAMIE: CASE STUDY

 1. Techniki perswazyjne w reklamie: ćwiczenia 
 2. Badania przekazu reklamowego

VIII. BADANIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI

 1. Badanie komunikacji
 2. Badanie efektywności mediów

IX. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH: WARSZTATY

 1. Techniki rozwijania umiejętności twórczych
 2. Techniki rozwijania umiejętności komunikacyjnych 
 3. Przygotowanie prezentacji kampanii reklamowej 
 4. Prezentacja opracowanej strategii reklamowej

X. PRAWNE I ETYCZNE UWARUNKOWANIA REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

 1. Prawo reklamy
 2. CSR - podstawy 
 3. CSR w komunikacji marketingowej

  Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów.
wykładowcy:

​Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wiodących uczelni w Polsce specjalizujący się w tematyce studiów oraz doświadczeni praktycy ze znanych agencji reklamowych, domów mediowych i instytutów badawczych.

tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest 29 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunki ukończenia studiów:

 • systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie prac zaliczeniowych w przypadku ćwiczeń,
 • rozwiązywanie studium przypadku w kilkuosobowej grupie na zaliczenie warsztatów,
 • egzamin końcowy-dyplomowy.