Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł.

:: Numer konta dla edycji V ::

82 1240 6960 5005 0602 0205 0005
w tytule płatności: nazwisko i imię uczestnika (w takiej kolejności)
oraz dopisek: 500-06-0205

termin uruchomienia studiów:

​Edycja V zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.).

termin zapisów na studia:

​Nabór na V edycję jest obecnie prowadzony.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają 11 miesięcy.

Planowany termin rozpoczęcia: luty 2017 r.
Planowany termin zakończenia: styczeń 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą w piątki w godzinach 15:20-20:40 i soboty w godzinach 8:00-17:00.

Wstępny harmonogram zjazdów dla V edycji

semestr zimowy:

październik 2017 r.
listopad 2017 r.
grudzień 2017 r.
styczeń 2018 r.

semestr letni:

luty 2018 r.
marzec 2018 r.
kwiecień 2018 r.
maj 2018 r.
czerwiec 2018 r.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są głównie do kadry kierowniczej i specjalistycznej przedsiębiorstw:

 • członków zarządów / menedżerów spółek giełdowych i spółek planujących debiut giełdowy;
 • rzeczników prasowych oraz szefów działów Investor Relations;
 • specjalistów z działów odpowiedzialnych za komunikację oraz strategię w spółkach giełdowych;
 • menedżerów i specjalistów z działów finansowych i księgowych;
 • konsultantów specjalizujących się w doradztwie biznesowym;
 • oraz innych osób pragnących poznać lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kształtowania nowoczesnego modelu relacji inwestorskich.
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy wynikającej z niedoskonałej informacji na rynku w zakresie relacji inwestorskich oraz sposobów efektywnego komunikowania się w świecie finansów z wykorzystaniem najlepszych światowych modeli oraz rozwiązań uwzględniających specyfikę polskiego rynku.

Wykłady obejmują zarówno zagadnienia dotyczące ograniczeń informacyjnych, asymetrii informacji, budowania wartości firmy jak i technik przekazywania informacji interesariuszom ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej, obowiązków informacyjnych, corporate governance w tym Dobrych Praktyk.
W trakcie wykładów słuchacze będą mogli poznać zarówno narzędzia jak i techniki wykorzystywane w komunikacji z rynkiem finansowym. Swą wiedzą podzielą się oprócz ludzi nauki wybitni specjaliści mający wieloletnie doświadczenie menedżerskie, a w szczególności twórcy polskiego rynku kapitałowego.

partnerzy/patroni studiów:

Partner merytoryczny:

Martis Consulting
Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A.

Patronat:

SEG
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Patronat medialny:

Forbes
GPW Media


kierownik programu:

​dr Ireneusz Dąbrowski, adiunkt w Katedrze Teorii Systemu Rynkowego
e-mail: ireneusz.dabrowski@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 324, III piętro
02-513 Warszawa

telefon: 225649298

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Studia są dwusemestralne. Program obejmuje łącznie 176 godzin dydaktycznych.

I. Przedsiębiorczość i zarządzanie wartością firmy 40

 1. Współczesne teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy 12
 2. Budowanie wartości spółek giełdowych w praktyce 2
 3. Wycena firm w różnych fazach koniunktury 4
 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 10
 5. Przekształcenia własnościowe a wartość firmy 4
 6. Teoria opodatkowania przedsiębiorstwa 8

II. Relacje inwestorskie 86

 1. Ewolucja polskiego rynku kapitałowego 4
 2. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości 8
 3. Relacje inwestorskie w praktyce 6
 4. Relacje inwestorskie - inwestorzy instytucjonalni 8
 5. Relacje inwestorskie - inwestorzy indywidualni 6
 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu 8
 7. Medialność spółek - techniki komunikacji z mediami 4
 8. Komunikacja kryzysowa 4
 9. Aspekty funkcjonowania rynku kapitałowego 6
 10. Rekomendacje - techniki wycen i wpływ na kurs akcji 8
 11. Efektywne techniki przekazywania informacji finansowej 8
 12. Prawne i etyczne aspekty informacji giełdowych 4
 13. Obowiązki informacyjne spółek a komunikacja z rynkiem kapitałowym 8
 14. Ład korporacyjny a Dobre Praktyki w spółkach giełdowych 4

III. Ekonomia informacji 50

 1. Współczesne modele konkurencji rynkowej 10
 2. Ekonomia instytucjonalna wobec problemu zawodności rynków 12
 3. Ekonomia menedżerska - rynkowe decyzje przedsiębiorstwa 10
 4. Wpływ niepełnej informacji na efektywność rynków 6
 5. Ekonomia eksperymentalna i teoria gier 8
 6. Psychologia rynków 4
wykładowcy:

​dr hab. Maria Aluchna, prof. nadzw. SGH
dr hab. Marek Garbicz, prof. nadzw. SGH
dr hab. Feliks Grądalski, prof. nadzw. SGH
dr hab. Adam Glapiński, prof. nadzw. SGH
dr hab. Zbigniew Staniek, prof. nadzw. SGH
dr Monika Czerwonka
dr Ireneusz Dąbrowski
dr Stanisław Kluza
dr Janusz Lewandowski
dr Roland Pac
dr Mariusz Próchniak
dr Wiesław Rozłucki
dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska
dr Maciej Wieloch
mgr Przemysław Barankiewicz
mgr Joanna Billewicz-Fotowicz
mgr Jarosław Dominiak
mgr Agnieszka Gontarek
mgr Mariusz Jagodziński
mgr Beata Jarosz
mgr Konrad Kobylecki
mgr Łukasz Kwiecień
mgr inż. Paweł Olechnowicz
mgr Jarosław Oleś
mgr Anna Pawelska
mgr Małgorzata Przybylska
mgr Jacek Socha
mgr Krzysztof Stępień
mgr Krzysztof Zajkowski

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (licencjata, inżyniera, magistra), złożenie wymaganych dokumentów oraz wniesienie ustalonej opłaty na konto SGH.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w co najmniej 160 godzinach wykładowych, zdanie trzech egzaminów cząstkowych (1. Przedsiębiorczość i zarządzanie wartością firmy, 2. Relacje inwestorskie, 3. Ekonomia informacji) oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Ukończenie studiów udokumentowane zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.