Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6800 zł (możliwość wpłaty w ratach).

Czesne obejmuje koszt zajęć dydaktycznych, podręczników i skryptów oraz materiałów dydaktycznych, które będą przekazywane nieodpłatnie słuchaczom.

:: Numer rachunku dla edycji III ::
15 1240 6960 5005 0602 0253 0003
tytuł wpłaty: nazwisko i imię uczestnika oraz dopisek: 500-06-0253

(zaś w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie "I rata" lub "II rata").

termin uruchomienia studiów:

Uruchomienie kolejnej edycji studiów planowane jest na początku 2016 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr. Michałem Wolańskim.

e-mail: michal.wolanski@sgh.waw.pl
telefon: 605996309

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trybie zjazdów dwudniowych - raz lub dwa razy w miesiącu, piątek po południu (od 15.30) i sobota.

Przewiduje się 14 zjazdów po 14 godz. dydaktycznych każdy.

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania i finansowania w sektorze kolejowym w warunkach integracji i liberalizacji rynku kolejowego w Europie. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych SGH i innych wyższych uczelni oraz wybitnych specjalistów z praktyki gospodarczej (sektora kolejowego, ubezpieczeniowego, prawa i administracji gospodarczej).

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

dr hab. Jana Pieriegud
e-mail: jpiere@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Katedra Transportu
ul. Madalińskiego 6/8
budynek "M", III piętro, pok. 314 lub 312
telefon: 225647314

Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Transportu
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje swym zakresem następującą tematykę:

  • polityka transportowa, regulacje i otoczenie sektora transportu kolejowego,
  • europejski i polski rynek usług kolejowych (towarowych i pasażerskich),
  • towarowy transport kolejowy we współczesnych łańcuchach dostaw, 
  • regionalizacja przewozów pasażerskich,
  • finansowe aspekty rynku kolejowego,
  • finansowanie infrastruktury kolejowej,
  • zarządzanie projektami i procesami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • negocjacje oraz strategie marketingowe na rynku kolejowym.

    Program studiów obejmuje łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń interaktywnych w grupach z wykorzystaniem kamery video i urządzeń multimedialnych.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń ze strony instytucji i słuchaczy indywidualnych (złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty najpóźniej 2 tyg. przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem zakończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów cząstkowych oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.