Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 5900 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni m.in. niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty sporządzenia i wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XVII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.​

Edycja XVI została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XVII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w maju roku następnego.
Zajęcia w ramach studiów odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt tworzących tzw. długie weekendy.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do osób:

 • pragnących podjąć pracę w polskich przedstawicielstwach za granicą oraz takich instytucjach krajowych jak urzędy centralne, wojewódzkie i inne, mające szerokie kontakty międzynarodowe,
 • wiążących swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, działających w Polsce i za granicą.
cel studiów:

​Pogłębienie wiedzy niezbędnej do pracy w przedstawicielstwach gospodarczych i dyplomatycznych za granicą oraz instytucjach krajowych (urzędy centralne, wojewódzkie, lokalne), rozwijających szerokie kontakty międzynarodowe. Studia oferują też wiedzę przydatną dla osób wiążących swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach, których działalność nakierowana jest na przygotowanie do reprezentowania interesów Polski m.in. w Unii Europejskiej.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Józef Biskup

sekretarz programu:

​Katarzyna Faber
e-mail: katarzyna.faber@sgh.waw.pl
telefon: 225649365

sekretariat studiów:

​Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

telefon: 225649349, 225649350
faks: 226466115

Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Ramowy program zajęć:

 1. Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej RP. 
 2. Prawo dyplomatyczne i konsularne. 
 3. Polska w Unii Europejskiej. 
 4. Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 
 5. U źródeł współczesnej dyplomacji polskiej.
 6. Stosunki Polski z Niemcami. 
 7. Stosunki Polski z Rosją i innymi krajami WNP. 
 8. Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. 
 9. Stosunki Polski z wybranymi krajami Azji (Daleki Wschód). 
 10. Stosunki Polski z państwami Bliskiego Wschodu. 
 11. Profesjonalny wizerunek w kontaktach dyplomatyczno-biznesowych. 
 12. Instytucje bezpieczeństwa europejskiego i ONZ.
 13. Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych. 
 14. Sztuka negocjacji i zawierania umów międzynarodowych. 
 15. Organizacja pracy i polityka informacyjna przedstawicielstw dyplomatycznych. 
 16. Przemiany polityczno-gospodarcze w Afryce i Ameryce Łacińskiej a interesy Polski.
 17. Dyplomacja gospodarcza i analizy ekonomiczne w działalności placówek dyplomatycznych. 
 18. Praktyka funkcjonowania struktur decyzyjnych i grup nacisku z UE.

  Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin wykładów oraz konwersatoriów.
wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów są prowadzone m. in. przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz praktyków - dyplomatów o bogatym doświadczeniu zawodowym.

tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH.

Rekrutacja na XVI edycję studiów jest obecnie prowadzona. Decyduje kolejność zgłoszeń rozumianych jako złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłaty.

REKRUTACJA ONLINE

wymagane dokumenty: