Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi:

 • 5990 zł w przypadku płatności w terminie do 15 września 2017 r.
 • 6500 zł w przypadku płatności w terminie po 15 września 2017 r.
  (osoby prawne – wpłata jednorazowa, osoby fizyczne – możliwość wpłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja VIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

​Edycja VII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na VIII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane raz w roku, w semestrze zimowym.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku każdego roku i trwają do czerwca roku następnego.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu – w soboty i niedziele.

studia skierowane do:

​Studia skierowane są przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej, zarządzającej i operacyjnej w przedsiębiorstwach TSL oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zwłaszcza posiadających działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji;
 • przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego; 
 • osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy; 
 • osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (CPC).
cel studiów:

​Zdobyta w czasie studiów wiedza pomoże absolwentom zrozumieć: zasady funkcjonowania gospodarki transportowej i rynków transportowych, specyfikę funkcjonowania i zarządzania zarówno przedsiębiorstwami transportowymi i spedycyjnymi, jak i transportem w przemyśle i handlu, rolę samorządu gospodarczego i instytucji państwowych w branży TSL. Studia stanowią także pomoc dla osób planujących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

STRONA PROGRAMU

korzyści:

Korzyści dla studenta​

Świadectwo ukończenia studiów umożliwia udokumentowanie kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych i tym samym daje podstawę do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Ponadto absolwenci studiów mogą ubiegać się o zwolnienie z czterech części testu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym „CPC”  (Prawo cywilne – część A testu, Prawo handlowe – B, Prawo podatkowe – D i Dostęp do rynku – F).

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego funduje podręczniki "Vademecum Transportowca".

partnerzy/patroni studiów:

​Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji są objęte patronatem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki oraz Inspekcji Transportu Drogowego

   Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce funduje nagrody dla najlepszych słuchaczy studiów.

kierownik programu:

​dr hab. Paweł Lesiak
telefon: 502851114
e-mail: pawel.lesiak@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

telefon: 228495084, 225649349, 225649350
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
dodatkowe informacje:

język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. Podstawy ekonomiki transportu i spedycji
 2. Transport w polskiej gospodarce i handlu zagranicznym
 3. Aktualne kierunki rozwoju polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej
 4. Organizacje krajowe i międzynarodowe w transporcie i spedycji
 5. Główne szlaki transportowe na świecie
 6. Organizacja i technika przewozów kolejowych
 7. Organizacja i technika przewozów morskich
 8. Organizacja i technika przewozów lotniczych
 9. Organizacja i technika przewozów kombinowanych
 10. Specjalne przewozy drogowe ładunków
 11. Przewozy drogowe materiałów niebezpiecznych
 12. Transport w międzynarodowych klauzulach handlowych
 13. Prawo cywilne (odpowiada modułowi A testu na certyfikat kompetencji zawodowych CPC)
 14. Prawo handlowe (odpowiada modułowi B testu na certyfikat kompetencji zawodowych CPC)
 15. Prawo podatkowe (odpowiada modułowi D testu na certyfikat kompetencji zawodowych CPC)
 16. Dostęp do rynku (odpowiada modułowi F testu na certyfikat kompetencji zawodowych CPC)
 17. Zasady prowadzenia działalności spedycyjnej – wykład połączony z warsztatami
 18. System administracyjnych kontroli drogowych przewozów ładunków
 19. Regulacje prawne w zakresie czasu pracy kierowców
 20. Ubezpieczenia w transporcie i spedycji
 21. Cło w transporcie i spedycji
 22. Biznes plan i ocena projektów inwestycyjnych firm transportowych i spedycyjnych
 23. Finansowanie inwestycji w transporcie i spedycji
 24. Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem transportowym i spedycyjnym
 25. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych
 26. Marketing w transporcie
 27. Dokumentacja transportowa i spedycyjna – wykład połączony z warsztatami

  Program studiów przewiduje łącznie 200 godziny zajęć dydaktycznych.

  Szczegółowy program studiów.

  Oferujemy również zajęcia uzupełniające program studiów o aktualne zagadnienia związane z rynkiem transportowym (zajęcia bonusowe). Zajęcia bonusowe nie są objęte egzaminami!
wykładowcy:
 1. dr Mirosław Antonowicz – Akademia Leona Koźmińskiego, b. wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
 2. dr Krystyna Bentkowska-Senator – Instytut Transportu Samochodowego
 3. dr hab. Jacek Brdulak, prof.  SGH
 4. mgr Maciej Brzozowski – praktyk, dyrektor przedstawicielstwa Port of Hamburg w Polsce
 5. mgr inż. Bogusław Danel – praktyk, Dyrektor ds. Transportu w firmie Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
 6. dr Lidia Danik – SGH
 7. dr inż. Alvin Gajadhur – praktyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Politechnika Warszawska
 8. mgr Marek Izraelski – praktyk, dyrektor Działu Likwidacji Szkód w DSV International Shared Services Sp. z o.o.
 9. mec. Beata Janicka – praktyk, prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni, radca prawny w C. Hartwig Gdynia SA
 10. prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz – SGH
 11. dr Mirosław Kaczmarek – praktyk, Polska Izba Spedycji i Logistyki
 12. mec. Mariusz Klink – praktyk, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 13. mgr Katarzyna Kopeć – praktyk, Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. sp. k.
 14. dr hab. Paweł Lesiak – SGH
 15. dr Marcin Liberadzki – SGH
 16. mgr Jacek Machocki – praktyk, b. prezes firm Schenker Sp. z o.o. i PEKAES SA
 17. dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH
 18. prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – SGH
 19. prof. dr hab. Janusz Neider – Uniwersytet Gdański, redaktor Podręcznika spedytora
 20. mgr Janusz Piechociński – praktyk, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2012–2015, b. przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury
 21. dr inż. Katarzyna Piechowska-Strumik – praktyk, z-ca dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz przewodnicząca grupy roboczej HARMONIE w ramach organizacji międzynarodowej Europejska Kontrola Drogowa (Euro Contrôle Route)
 22. dr hab. Jana Pieregud, prof. SGH
 23. mgr Anna Piotrkiewicz – praktyk, długoletni pracownik Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury, obecnie doradca ZMPD 
 24. dr hab. Alicja Ryszkiewicz, prof. SGH
 25. mgr Piotr Szreter – prkatyk, prezes Data Group Consulting
 26. mgr Marek Tarczyński – praktyk, prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
 27. dr Marzena Walczak – Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, inspektor celny w Izbie Celnej w Warszawie
 28. mec. Sławomir Wasilewski – praktyk, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Kielcach
 29. dr inż. Jerzy Waśkiewicz – Instytut Transportu Samochodowego
 30. mgr Tadeusz Wilk – praktyk, dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 31. mgr Ewa Włodarczyk – praktyk, Szef Biura Frachtu Lotniczego Schenker Sp. z o.o.
 32. mgr inż. Henryk Zielaskiewicz – praktyk, Naczelnik Wydziału Centrów i Terminali Logistycznych w PKP Cargo SA
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty: