Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł (firmy - wpłata jednorazowa; osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach: I wpłata - 3450 zł, II wpłata - 3450 zł).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Numer rachunku do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

termin uruchomienia studiów:

XXII edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się na przelomie marca i kwietnia 2017 r.

XXI edycja studiów została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, zajęcia rozpoczęły się 9 kwietnia 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XXII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane zawsze w semestrze letnim. Zajęcia rozpoczynają się w marcu lub kwietniu danego roku, a kończą w styczniu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w soboty (9:00-16:10) i niedziele (8:00-15:10   lub  9:50 – 17:00) – w sumie obejmują 11 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

studia skierowane do:

Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, zainteresowanych uzyskaniem gruntownej wiedzy ubezpieczeniowej.
Studia są przeznaczone zarówno dla osób już pracujących, jak i osób zamierzających podjąć pracę w zakresie działalności ubezpieczeniowej.

cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą  z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej,  a także z szeroko pojętym ubezpieczeniowym zarządzaniem ryzykiem, produktami ubezpieczeniowymi oraz organizacją i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, a także z poszczególnymi elementami zarządzania zakładem ubezpieczeń.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

sekretariat studiów:

​Katedra Ubezpieczenia Społecznego
ul. Wiśniowa 41
Budynek W, pokój 35
02-520 Warszawa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Kazimiera Polityka
telefon: 225649128
e-mail: kazimiera.polityka@sgh.waw.pl

program studiów:

​Program studiów łączy wiedzę z zakresu ubezpieczeń o charakterze gospodarczym z wiedzą z zakresu ubezpieczeń o charakterze społecznym (ubezpieczenie w gospodarce rynkowej, ubezpieczenie w polityce społecznej).

Szczegółowy program w załączeniu.

Program studiów obejmuje łącznie około 170 godzin zajęć dydaktycznych.

wykładowcy:

​Zdecydowana większość wykładowców to pracownicy SGH. Zajęcia prowadzą także pracownicy naukowi innych uczelni i specjaliści z praktyki gospodarczej spoza uczelni.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH

REKRUTACJA ONLINE

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Zajęcia dydaktyczne na studiach kończy sprawdzian testowy zdobytej wiedzy.
Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę podyplomową.
Egzamin końcowy jest przeprowadzany w formie ustnej.