Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach, pierwsza w wysokości 5000 zł - płatna przy zapisie, druga rata w wysokości 3000 zł – płatna do końca września 2017 r.).

W ramach uiszczonej opłaty słuchacze uzyskują:

 • literaturę podstawową wskazaną przez wykładowców (8-10 pozycji),
 • materiały, konspekty do wykładów w formie skryptów lub w wersji elektronicznej,
 • czesne obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta bankowego ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

termin uruchomienia studiów:

Edycja IX zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to marzec 2017 r., zaś zakończenie to marzec 2018 r. z przerwą wakacyjną w sierpniu). Inauguracja studiów odbędzie się 25 marca 2017 r.

Edycja VIII została uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 . Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2016 r., a zakończą w grudniu 2016 r., z przerwą wakacyjną w sierpniu.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na IX edycję jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia trwają 2 semestry.

Zajęcia w ramach IX edycji rozpoczną się w marcu 2017 r., a zakończą w marcu 2018 roku.

Program studiów obejmuje 15 sesji sobotnio-niedzielnych, po 8-9 godzin wykładowych dziennie oraz ostatni (15) zjazd – sesja egzaminacyjna i uroczyste zakończenie studiów.

Wstępny harmonogram zjazdów dla IX edycji:

 1. 25-26 marca 2017 r.
 2. 08-09 kwietnia 2017 r.
 3. 22-23 kwietnia 2017 r.
 4. 27-28 maja 2017 r.
 5. 10-11 czerwca 2017 r.
 6. 01-02 lipca 2017 r.
 7. 23-24 września 2017 r.
 8. 21-22 październik 2017 r.
 9. 18-19 listopad 2017 r.
 10. 2-3 grudnia 2017 r.
 11. 13-14 stycznia 2018 r.
 12. 10-11 lutego  2018 r.
 13. 10-11 marca 2018 r. sesja egzaminacyjna
 14. 24 marca 2018 r.  – zakończenie studiów

Harmonogram zjazdów dla VIII edycji:

 1. 13-14 lutego 2016 r.
 2. 27-28 lutego 2016 r.
 3. 12-13 marzec 2016 r.
 4. 02-03 kwietnia 2016 r.
 5. 16-17 kwietnia 2016 r.
 6. 14-15 maja 2016 r.
 7. 04-05 czerwiec 2016 r.
 8. 02-03 lipiec 2016 r.
 9. 17-18 września 2016 r. 
 10. 01-02 października 2016 r.
 11. 22-23 października 2016 r.
 12. 19-20 listopada 2016 r.
 13. 03-04 grudnia 2016 r.
 14. 14 stycznia 2017 r. egzaminy końcowe
 15. 21 stycznia 2017 r. - zakończenie studiów
miejsce zajęć:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

studia skierowane do:

​Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem należnościami, windykacją, płynnością finansową, osób planujących w przyszłości tym się zajmować, dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami, jak również dla skarbników korporacyjnych i osób zatrudnionych w departamentach skarbowych. Studia te uczą w jaki sposób skutecznie odzyskiwać należności.

cel studiów:
kierownik programu:dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. SGH, pracownik w Instytucie Finansów SGH 
telefon: 600881581
e-mail: katarzyna.gigol@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​Alicja Ozga
Instytut Finansów
e-mail: alicja.ozga@sgh.waw.pl 
telefon: 503143798

sekretariat studiów:

​Dokumenty można dostarczyć osobiście pod adres, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie:
telefon: 225649320

Instytut Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 334
02-513 Warszawa

lub przysłać pocztą na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów
al. Niepodległości 162
budynek M, pokój 334
02-554 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Podyplomowe Studia Windykacja Należności

Dla osób chcących poszerzyć wiedzę, proponujemy kontynuację nauki na Podyplomowych Studiach „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa”

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Syntetyczny zakres tematyczny studiów jest następujący:

 • Zarządzanie należnościami (etapy, źródła należności, znaczenie należności, poziom i struktura należności, monitorowanie i dochodzenie należności, obrót wierzytelnościami),
 • Windykacja jako sposób odzyskiwania należności (istota windykacji, zbieranie informacji o kontrahencie, metody windykacji),
 • Psychologiczne aspekty windykacji (otoczenie dłużników, typy dłużników, wywieranie wpływu, komunikacja w procesie windykacji, negocjacje),
 • Windykacja wewnętrzna (miejsce działu windykacji, tworzenie procedur windykacyjnych, profil windykatora, zasady windykacji w przedsiębiorstwach niefinansowych, windykacja bankowa, windykacja w firmach leasingowych, windykacja w firmach ubezpieczeniowych, windykacja w firmach faktoringowych, windykacja należności Skarbu Państwa),
 • Windykacja zewnętrzna (rynek windykacyjny w Polsce, rola firm windykacyjnych w odzyskiwaniu należności, przepisy prawne, najważniejsze podmioty na rynku, przedmiot windykacji, instytucje wspomagające, zasady działania firm windykacyjnych, oferty firm windykacyjnych, zasady kształtowania umów z firmami windykacyjnymi, zasady współpracy z firmami windykacyjnymi, wycena wierzytelności, najlepsze praktyki windykacyjne, efekty windykacji zewnętrznej),
 • Prawne aspekty windykacji (zasady konstrukcji umów a skuteczność windykacji, metody i skuteczność windykacji w zależności od formy zabezpieczenia, tryb dochodzenia należności, podatkowy i bilansowy aspekt windykacji).

  Program zajęć obejmuje 200 godzin dydaktycznych.
wykładowcy:

​Wykładowcami są pracownicy SGH, pracownicy firm windykacyjnych, członkowie Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, Krajowego Rejestru Długów, banków, zakładów ubezpieczeń oraz przedstawiciele innych ośrodków akademickich i instytucji finansowych.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
Przewidywana liczba uczestników: maksymalnie 40 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • uczestniczenie w zajęciach,
 • zdanie dwóch egzaminów cząstkowych (Zarządzanie należnościami, Windykacja wewnętrzna),
 • napisanie i obrona pracy końcowej.