Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Każdy uczestnik otrzyma zestaw książek i materiałów dydaktycznych dostosowanych do struktury i treści programu. Program i materiały studiów dostosowane zostały do wymogów związanych z uzyskaniem uprawnień do nadania licencji z zakresu szacowania nieruchomości.

Opłata promocyjna za całość studiów wynosi 6000 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: każda w wysokości 3000 zł: I rata płatna w momencie rejestracji, II rata przed rozpoczęciem drugiego semestru w terminie do: 31 stycznia 2017 r. - ed. XXII).
Czesne obejmuje również koszt zakupu materiałów dydaktycznych, organizacji obron oraz wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXIII zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w marcu 2017 r., a zakończą się w marcu 2018 r.).

Edycja XXII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r., a zakończą się w czerwcu 2017 r.).

termin zapisów na studia:

​Nabór na XXIII edycję jest obecnie prowadzony.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze letnim oraz zimowym.

Zajęcia w ramach edycji zimowych rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w lipcu następnego roku. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się w czerwcu tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia z ramach edycji letnich rozpoczynają się w marcu danego roku i kończą w marcu następnego roku. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się w listopadzie roku poprzedzającego rok uruchomienia danej edycji studiów.

Zajęcia odbywać się będą w sesjach co 2 tygodnie w czwartki i piątki, w godz. 16:15-20:50 salach dydaktycznych SGH. Przewidzianych jest również kilka (ok. 6) zjazdów w soboty i niedziele w godz. 9:00-17:00.

Wstępny terminarz spotkań XXIII ed.:

06.04.2017 r. - uroczysta inauguracja studiów
07.04.2017 r.
20.04.2017 r.
21.04.2017 r.
11.05.2017 r.
12.05.2017 r.
25.05.2017 r.
26.05.2017 r.
27.05.2017 r.
08.06.2017 r.
09.06.2017 r.
10.06.2017 r.
22.06.2017 r.
23.06.2017 r.
24.06.2017 r.
25.06.2017 r.
29.06.2017 r.
30.06.2017 r.

Terminarz spotkań I semestru XXII edycji:

19.10.2016 r. - uroczysta inauguracja
20.10.2016 r.
21.10.2016 r.
03.11.2016 r.
04.11.2016 r.
17.11.2016 r.
18.11.2016 r.
01.12.2016 r.
02.12.2016 r.
03.12.2016 r.
04.12.2016 r.
15.12.2016 r.
16.12.2016 r.
12.01.2017 r.
13.01.2017 r.
14.01.2017 r.
15.01.2017 r.
26.01.2017 r.
27.01.2017 r.
28.01.2017 r.
29.01.2017 r.
09.02.2017 r.
10.02.2017 r.

miejsce zajęć:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C - al. Niepodległości 128
Budynek G - al. Niepodległości 162

opis:

​Obecnie drogę do zawodu rzeczoznawcy majątkowego określają przepisy art. 177 i 191-193 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741).

studia skierowane do:

Studia adresowane są do:

 • ​kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • zarządców nieruchomości chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości,
 • pracowników banków,
 • pracowników instytucji samorządowych,
 • przedsiębiorstw, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami,
 • pracowników administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
 • konsultantów, doradców inwestycyjnych, pragnących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie wyceny nieruchomościami,
 • innych zainteresowanych osób (np. absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, prawnych i technicznych).

  Studia podyplomowe z zakresy wyceny nieruchomości mogą podjąć osoby posiadające świadectwo ukończenia studiów wyższych ( I lub II stopnia).
cel studiów:

​Studia przeznaczone są głównie (choć nie wyłącznie) dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - specjalistów z zakresu wyceny nieruchomości. Zawód ten wymaga uzyskania specjalnych uprawnień i licencji państwowej.

Istnieje duże zapotrzebowanie w gospodarce na taki profil zawodowy. Na wykwalifikowanych rzeczoznawców majątkowych nieruchomości oczekują przedsiębiorstwa, banki, samorządy, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów, biurowców, dużych gospodarstw rolnych i inne.

Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie jego uczestników do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studium podyplomowego. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

sekretarz programu:

​Maciej Frąszczak
e-mail: maciej.fraszczak@doktorant.sgh.waw.pl 
telefon: 502680042

sekretariat studiów:

​Dokumenty można przysyłać pocztą lub składać osobiście:

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa
ul. Madalińskiego 6/8
Dom Studenta "Hermes", pokój 114
02-513 Warszawa

sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Na program studiów składa się minimum programowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia 12 czerwca 2014 r. (286 godzin).

Szczegółowy program można pobrać w postaci pliku PDF.


wykładowcy:

LISTA WYKŁADOWCÓW

Zajęcia w ramach studiów prowadzić będą:

 • pracownicy dydaktyczni SGH, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa,
 • eksperci (praktycy) z dziedziny wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • cenieni praktycy z innych dziedzin (np. prawa, nauk technicznych, konserwacji zabytków),
 • eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
 • eksperci z Federacji Rzeczoznawców Majątkowych.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest około 40 słuchaczy.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • ​uzyskanie wpisu do indeksu i karty egzaminacyjnej, potwierdzającego zaliczenie 80%przewidzianych programem studium zajęć dydaktycznych. Akceptowana jest nieobecność na 56 godzinach,
 • przygotowanie pracy dyplomowej: cz. I - sporządzenie projektu operatu wyceny nieruchomości - pozytywnie ocenionej przez promotora, cz. II - sporządzenie krótkiego opisu problemu ekonomicznego,
 • zdanie testu końcowego i obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.

  Na świadectwach ukończenia studiów umieszczona będzie klauzula o zrealizowaniu w programie studium obowiązującego "minimum programowego" ustalonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umożliwi to Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Uprawnień i Licencji Zawodowych dokonania oceny wymaganego przepisami zakresu wykształcenia.