Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 5500 zł (jednorazowo lub 6000 zł w dwóch ratach: I rata - płatna przy zapisie, II rata - płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru nauki).
Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, opłatę za wydanie świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP​). 


termin uruchomienia studiów:

Edycja IX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2016 r.).​

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na IX edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia rozpoczynają się w listopadzie danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa - trzy tygodnie, w soboty i niedziele i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Terminy zjazdów IXedycji:

Semestr I
5–6 listopada 2016 r.
26–27 listopada 2016 r.
10–11 grudnia 2016 r.
7–8 stycznia 2017 r.
21–22 stycznia 2017 r.
4–5 lutego 2017 r.
Semestr II
terminy zostaną podane później
studia skierowane do:

​Studia skierowane są głównie do osób pełniących w przedsiębiorstwach funkcje w dziedzinie finansów.

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczy to wiadomości niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji warunkujących osiąganie satysfakcjonującej zyskowności kapitałów własnych zainwestowanych przez właścicieli przy utrzymywaniu należytej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, warunkującej kontynuowanie przyszłej działalności.

Zadaniem studiów jest także kształtowanie umiejętności uczestników w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju.

kierownik programu:

​prof. dr hab. Jacek Grzywacz

sekretarz programu:

​Danuta Jastrzębska
Ilona Jastrzębska

sekretariat studiów:

​Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretarz studiów:

Danuta Jastrzębska
telefon: 225649489, 508069753, 500259141
e-mail: djastr@sgh.waw.pl

Ilona Jastrzębska
telefon: 503111551
e-mail: ijastrz@sgh.waw.pl

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

​Zakres tematyczny studiów obejmuje:

 • problematykę podejmowania decyzji finansowych w firmie w tym ocenę jej sytuacji finansowej i majątkowej,
 • współpracę z bankiem, 
 • ocenę zdolności kredytowej firmy, 
 • zagadnienia finansowania transakcji z zagranicą, 
 • możliwości korzystania z instrumentów rynku kapitałowego, 
 • restrukturyzację finansową przedsiębiorstwa, 
 • źródła kapitałów firmy, 
 • ocenę projektów inwestycyjnych, 
 • metody wyceny przedsiębiorstw.
program studiów:

​Program studium obejmuje łącznie 170 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.

1. Optymalne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie (22 godz.)
2. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (14 godz.)
3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (12 godz.)
4. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (12 godz.)
5. Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa (12 godz.)
6. Wykorzystanie leasingu w zarządzaniu płynnością (6 godz.)
7. Wykorzystanie faktoringu w zarządzaniu płynności (6 godz.)
8. Ryzyko działalności przedsiębiorstwa (12 godz.)
9. Alokacja wolnych środków przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym (10 godz.)
10. Metody zarządzania płynnością (8 godz.)
11. Ocena projektów inwestycyjnych (24 godz.)
12. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa (14 godz.)
13. Metody wyceny przedsiębiorstw (8 godz.)
14. Seminarium (10 godz.)

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy SGH, specjaliści w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa i rynku kapitałowego.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • ​uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora, 
 • obrona pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną.