Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 5500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach - po 50% wartości czesnego.

Czesne obejmuje koszty materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

termin uruchomienia studiów:

Edycja VI zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie października 2017 r.

Edycja V została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

 

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na VI edycję studiów prowadzona będzie od 1 maja 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Zajęcia w ramach studiów odbywają się z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

studia skierowane do:

​Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: kadry kierowniczej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce odpadami (zakładów komunalnych), przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką prawną, ekonomiczną i techniczną funkcjonowania gospodarki odpadami.

cel studiów:

​Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych.
Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem publicznym i prywatnym współpracującym z gospodarką odpadową i związaną z ochroną środowiska.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​Partnerem studiów jest Krajowa Izba Gospodarki Odpadami.kierownik programu:

dr Grzegorz Maśloch (V edycja)
telefon: 604637825

sekretarz programu:

​mgr Wioletta Krasuska-Wojtkowska
telefon: 502085703

sekretariat studiów:

​Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
mgr Wioletta Krasuska-Wojtkowska
telefon: 502085703
e-mail: wioletta.krasuska-wojtkowska@sgh.waw.pl

Dokumenty na studia przyjmowane są w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w pokoju 307 w budynku M. (ul. Madalińskiego 6/8)

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
dodatkowe informacje:

język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. ​Wykład inauguracyjny (2 godz.) 
 2. Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej (8 godz.)
 3. Plany gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego (8 godz.)
 4. Ocena oddziaływania na środowisko (8 godz.)
 5. Ekonomika i zarządzanie gospodarką komunalną w gminie (8 godz.) 
 6. Rozwój zrównoważony jako kategoria reformy gospodarki odpadami w Polsce (8 godz.)
 7. Rynek gospodarki odpadami (8 godz.)
 8. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw gospodarki odpadami (8 godz.)
 9. Opłaty za wywóz odpadów komunalnych - modele (12 godz.) 
 10. Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem (8 godz.)
 11. Zarządzanie kapitałem ludzkim (8 godz.)
 12. Prawo UE i ustawodawstwo polskie (8 godz.)
 13. Implementacja prawa UE w gospodarce odpadami - przewidywane skutki (8 godz.)
 14. Ustawa o utrzymanie czystości i porządku w gminach - zmiany (8 godz.)
 15. Ekonomiczne skutki dla gmin i przedsiębiorstw zmian w ustawia o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (8 godz.)
 16. Podstawy ekologistyki (8 godz.)
 17. Klasyfikacja i produkcja odpadów (8 godz.)
 18. Ekonomika składowiska odpadów (8 godz.)
 19. Technologie unieszkodliwiania odpadów (8 godz.)
 20. Ekonomiczne skutki dla gospodarki składowania i utylizacji odpadów (8 godz.)
 21. Gospodarka zintegrowana - zagadnienia wstępne (8 godz.)
 22. Zagraniczne modele gospodarki zintegrowanej (12 godz.)
 23. Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami (8 godz.)
 24. Seminarium dyplomowe (4 godz.)

  Razem: 190 godzin.
wykładowcy:

​Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowi reprezentujący następujące ośrodki naukowe (min. SGH Warszawa, Uniwersytet Szczeciński, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie). Wśród nich są między innymi Profesorowie: P. Jeżowski, Z. Grzymała, M. Górski, E. Kuczmera-Ludwiczyńska, M. Goleń, G. Maśloch, M. Ziółkowski, B. Ekstowicz.
Część przedmiotów prowadzonych jest przez wykładowców posiadających ogromne doświadczenie praktyczne z zakresu gospodarki odpadami i wśród nich znajdują się : M. Grunt , E. Górnicki, P. Szewczyk, J. Neterowicz, D. Matlak.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE​​). 

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz obrona pracy dyplomowej z tematyki objętej powyższym programem.