Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja V zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Edycja IV została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:
czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

studia skierowane do:

​Studia są adresowane do menedżerów przedsiębiorstw działających na rynku luksusu, w tym menedżerów produktów i marek luksusowych i pracowników działów marketingu, a także pracowników tych firm doradczych, agencji reklamowych, domów mediowych, mediów oraz przedsiębiorstw zajmujących się badaniami marketingowymi, które zajmują się obsługą marek i produktów luksusowych.

cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw działających na rynku dóbr i marek luksusowych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem na tym specyficznym rynku. Ponadto celem studiów jest też przygotowanie pracowników firm wspierających przedsiębiorstwa działające na rynku luksusu (firm doradczych, zajmujących się badaniami marketingowymi czy agencji reklamowych oraz domów mediowych i mediów) w podejmowaniu tych decyzji.

W szczególności celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie:

 • Tendencji na rynku luksusu w Polsce i na świecie,
 • Cech dóbr i marek luksusowych,
 • Psychologii zachowań nabywców dóbr i marek luksusowych,
 • Prawnych i pozaprawnych narzędzi ochrony marek luksusowych,
 • Podejmowania strategicznych decyzji dotyczących zarządzania na rynku luksusu, 
 • Licencjonowania i rozszerzania marek luksusowych,
 • Wykorzystania sojuszy marek w działaniach marketingowych dotyczących dóbr i marek luksusowych,
 • Kształtowania strategii marketingowych dóbr i marek luksusowych,
 • Specyficznych narzędzi promocji marek luksusowych, 
 • Metod badań marketingowych służących podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących dóbr i marek luksusowych, 
 • Nowych technik komunikowania atrybutów dóbr i marek luksusowych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 
 • Specyfiki marketingu usług luksusowych,
 • Zarządzania personelem na rynku luksusu.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. nadzw. dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk
e-mail: marzanna.witek-hajduk@sgh.waw.pl
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu

sekretariat studiów:

​Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

telefon: 225649349, 228495084
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. Ekonomiczne aspekty luksusu. Istota i typologia produktów i marek luksusowych, 4 godz.
 2. Charakterystyka dóbr luksusowych: sztuka, inwestycje alternatywne, moda, alkohole, inne, 20 godz.
 3. Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr luksusowych, 8 godz.
 4. Badania marketingowe rynku luksusu, 16 godz.
 5. Rynek dóbr luksusowych w Polsce, 8 godz.
 6. Tradycyjne rynki luksusu, 4 godz.
 7. Nowe epicentra luksusu na świecie, 4 godz.
 8. Prawne aspekty zarządzania markami luksusowymi, 8 godz.
 9. Pozaprawne narzędzia ochrony marki luksusowej przed naśladownictwem, 4 godz.
 10. Tendencje w zarządzaniu na rynku dóbr i marek luksusowych, 4 godz.
 11. Wybrane aspekty zarządzania produkcją dóbr luksusowych, 4 godz.
 12. Alianse marketingowe w zarządzaniu markami luksusowymi: biznes, sport, kultura, organizacje non-profit, 8 godz.
 13. Opracowanie koncepcji i rozwój marki luksusowej- projekt, 20 godz.
 14. Storytelling w kreowaniu marek luksusowych- warsztaty, 8 godz.
 15. Kształtowanie działań marketingowych marek i dóbr luksusowych- kształtowanie produktu, cen i dystrybucji, 12 godz.
 16. Specyfika marketingu usług luksusowych, 6 godz.
 17. Nowe technologie w zarządzaniu na rynku dóbr i marek luksusowych, 8 godz.
 18. Obsługa klientów marki luksusowej, 6 godz.
 19. Rozwój kompetencji menedżerów marek luksusowych, 8 godz.
 20. Opracowywanie kreatywnych założeń promocji marek luksusowych, 8 godz.
 21. Reklama jako narzędzie promocji marek luksusowych, 4 godz.
 22. Brand/product placement jako narzędzie promocji marek luksusowych, 4 godz.
 23. Public relations jako narzędzie kreowania marek luksusowych, 4 godz.
 24. CSR w kreowaniu wizerunku marek luksusowych, 4 godz.
 25. Media w służbie marek luksusowych, 4 godz.
 26. Semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki luksusowej, 4 godz.

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych.

wykładowcy:

​Wykładowcami prowadzącymi zajęcia w ramach studium są zarówno znani eksperci z SGH w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego oraz PAN zajmujący się tematyką marek i dóbr luksusowych oraz problematyką zarządzania marką jak i znani praktycy- menedżerowie agencji reklamowych, instytutów zajmujących się badaniami rynku oraz korporacji międzynarodowych.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na studia zostanie przyjętych ok. 40 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.