Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość opłaty w dwóch ratach).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Edycja XXII została uruchomiona w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XXIII edycję jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze letnim i zimowym.

studia skierowane do:

​Studia skierowane są do kierowników marek, kierowników produktów, pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych, domów mediowych, pracowników działów PR oraz innych osób:

 • pragnących pogłębić wiedzę na temat strategicznych aspektów zarządzania marką jako istotnym niematerialnym aktywem przedsiębiorstwa,
 • zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat specyfiki działań związanych z kreowaniem silnej marki,
 • pragnących poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności na temat przygotowywania i wdrażania operacyjnego programu działań dla marki,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia i wykorzystania marki jako czynnika przewagi konkurencyjnej firmy na rynku,
 • pragnących poszerzyć umiejętności w zakresie zarządzania portfelem marek przedsiębiorstwa,
 • zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat mechanizmów oddziaływania marki na decyzje zakupowe nabywców,
 • pragnących poszerzyć wiedzę o metodach badań marketingowych służących podejmowaniu optymalnych decyzji odnośnie do marki,
 • pragnących poznać nowe techniki komunikowania atrybutów marki,
 • zainteresowanych problematyką współpracy przedsiębiorstw z agencjami reklamowymi i domami mediowymi w zakresie kreowania marki,
 • pragnących poszerzyć wiedzę o korelacjach między kreowaniem marki / marek a tworzeniem jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa.
cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką/portfelem marek przedsiębiorstwa.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. nadzw. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

sekretariat studiów:

​Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 33
02-513 Warszawa

telefon: 225649349, 228495084
faks: 226466115

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Karolina Nivette
e-mail: karolina.nivette@sgh.waw.pl

program realizuje:
KGS - Kolegium Gospodarki Światowej
język wykładowy:
polski
program studiów:
 1. Nowe tendencje w zarządzaniu marketingiem, 4 godz.
 2. Wybór grupy docelowej i pozycjonowanie marki, 4 godz.
 3. Plan marketingowy marki, 4 godz.
 4. Badania marketingowe w zarządzaniu marką, 16 gopdz.
 5. Marka a postępowanie nabywców na rynku, 8 godz.
 6. Prawne aspekty zarządzania marką, 8 godz.
 7. Strategiczne aspekty zarządzania marką – wybrane aspekty, 14 godz.
 8. Projekt rewitalizacji marki, 12 godz.
 9. Wycena wartości marki, 8 godz.
 10. Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym, 8 godz.
 11. Re-branding, 4 godz.
 12. Marketing marek dla młodych konsumentów, 4 godz.
 13. Zarządzanie marką detalisty, 4 godz.
 14. Projektowanie działań operacyjnych marki i budżetowanie, 16 godz.
 15. Planowanie kampanii promocyjnej marki, 12 godz.
 16. Storytelling- warsztaty, 8 godz.
 17. Zarządzanie kategorią, 8 godz.
 18. Alianse marketingowe w zarządzaniu marką, 8 godz.
 19. Internet w zarządzaniu marką, 8 godz.
 20. Promocja marki w miejscy sprzedaży, 4 godz.
 21. Programy lojalnościowe marki, 6 godz.
 22. Marka w świecie znaków, 4 godz.
 23. System identyfikacji wizualnej marki, 4 godz.
 24. Zarządzanie marką w sytuacji kryzysowej, 8 godz.
 25. Zarządzanie własną karierą dla brand menedżerów, 8 godz.

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych.

wykładowcy:

​Wykładowcami prowadzącymi zajęcia są zarówno pracownicy SGH specjalizujący się w tematyce studiów, praktycy ze znanych agencji reklamowych i instytutów zajmujących się badaniami rynku oraz z korporacji międzynarodowych.

tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Na zakończenie studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.