Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7600 zł (firmy - wpłata jednorazowa; osoby fizyczne - możliwość wpłaty w ratach: I rata w wysokości 5000 zł - płatna przy zapisie, II rata w wysokości 2600 zł - płatna do 1 marca 2018 r.).

Czesne obejmuje również koszt materiałów dydaktycznych i książek rozdawanych słuchaczom na każdej sesji, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XXIII edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE 

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym oraz.

Zajęcia w ramach edycji zimowej rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu lub lipcu następnego roku.

Zajęcia w ramach edycji letniej rozpoczynają się w marcu danego roku, a kończą w lutym następnego roku.

Zapisy przyjmowane są od marca tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia w ramach studiów zorganizowane są w postaci 11 dwudniowych sesji, odbywających się co 3-4 tygodnie w piątki i soboty. Na każdej sesji słuchacze otrzymują oryginalne materiały dydaktyczne oraz książki. Część zajęć odbywa się w grupach ćwiczeniowych pod indywidualną opieką prowadzących ćwiczenia.

Terminy zjazdów XIII edycji

I semestr:

1. 20 – 21 października 2017 r.
2. 17 – 18 listopada 2017 r.
3. 08 – 09 grudnia 2017 r.
4. 12 – 13 stycznia 2018 r.
5. 02 – 03 lutego 2018 r.


II semestr:
1. 02 – 03 marca 2018 r.
2. 23 – 24 marca 2018 r.
3. 13 – 14 kwietnia 2018 r.
4. 11 – 12 maja 2018 r.
5. 08 – 09 czerwca 2018 r.
6.  22-23  czerwca 2018 r.

Terminy zjazdów XXII edycji

I semestr:
 
24–25 marca 2017 r.
21–22 kwietnia 2017 r.
12–13 maja 2017 r.
9-10 czerwca 2017 r.
30 czerwca – 1 lipca 2017 r.

II semestr:

20–21 października 2017 r.
17 – 18 listopada 2017 r.
8–9 grudnia 2017 r.
12–13 stycznia 2018 r.
2–3 lutego 2018 r.
2–3 marca 2018 r.

Terminy zjazdów XXI edycji

14–15 października 2016 r.
18–18 listopada 2016 r.
16–17 grudnia 2016 r.
13–14  stycznia 2017 r.
10–11  lutego 2017 r.
03–04  marca 2017 r.
24–25 marca 2017 r.
21–22  kwietnia 2017 r.
12–13  maja 2017 r.
09–10  czerwca 2017 r.
30 czerwca - 1 lipca 2017 r.

Terminy zjazdów XX edycji

11–12 marca 2016 r.
01–02 kwietnia 2016 r.
22–23 kwietnia 2016 r.
20-21 maja 2016 r.
03–04 czerwca 2016 r.
17–18 czerwca 2016 r.
14-15 października 2016 r.
18-19 listopada 2016 r.
16-17 grudnia 2016 r.
13-14 stycznia 2017 r.
10-11 luty 2017 r.

studia skierowane do:

​Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni, w tym również uczelni medycznych, którzy zajmują się lub zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych, a także związane z ochroną zdrowia stanowiska w towarzystwach ubezpieczeniowych i organach władzy samorządowej.

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom obszernej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia. Absolwenci Studiów będą dobrze przygotowani do kierowania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr hab. Mirosław Jarosiński
e-mail: mjaros@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​mgr Anna Karpińska
e-mail: akarpi2@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Instytut Zarządzania
Zakład Zarządzania w Gospodarce
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
Dom Studenta "Grosik", pokój 14

telefon: 225648500
telefaks: 225648610

Informacji udziela i zapisy przyjmuje (w godz. 9:00-15:00):

mgr Beata Chełstowska
e-mail: beata.chelstowska@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na cztery bloki tematyczne, obejmujące przekrój zagadnień związanych z nowoczesnym zarządzaniem podmiotami leczniczymi w obecnych warunkach w Polsce:
 
Blok I. Prawne problemy funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia (32 godziny)

 • system ochrony zdrowia w Polsce
 • prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
 • podstawy prawne działania spółek handlowych
 • prawo pracy
 • odpowiedzialność kierowników podmiotów leczniczych

Blok II. Rynek usług medycznych (52 godziny)

 • analiza rynku usług medycznych
 • strategia działania na rynku usług medycznych
 • restrukturyzacja podmiotów leczniczych
 • marketing na rynku usług medycznych

Blok III. Organizacja i zarządzanie podmiotem leczniczym (60 godzin)

 • realizacja strategii – zarządzanie zmianą
 • psychologia zarządzania
 • zarządzanie przez jakość
 • negocjacje
 • komunikacja z interesariuszami
 • zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
 • zarządzanie prywatną placówką medyczną
 • fundusze Unii Europejskiej
 • ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
 • zarządzanie relacjami z NFZ

Blok IV. Zarządzanie finansami w podmiocie leczniczym (28 godzin)

 • podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
 • metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
 • biznes plan
 • współpraca podmiotu leczniczego z bankiem

  Seminarium dyplomowe: 4 godziny
wykładowcy:

​Wykładowcami są nie tylko pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale także innych wiodących uczelni w Polsce, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawkiego, oraz praktycy zarządzania w ochronie zdrowia.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest do 40 słuchaczy.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w minimum 160 godzinach zajęć,
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej.