Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł – wpłata jednorazowa wraz ze złożeniem dokumentów lub wpłata w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 5000 zł - płatna przy zapisie, druga rata w wysokości 3000 zł – płatna do końca stycznia 2017 r. 
 
W ramach uiszczonej opłaty słuchacze uzyskują:

 • iteraturę podstawową wskazaną przez wykładowców,
 • materiały, konspekty do wykładów w wersji elektronicznej,
 • czesne obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

XI edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się 26-27 listopada 2016 r.

 

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na XI edycję jest obecnie prowadzona i będzie prowadzona do 15 listopada 2016 r.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze letnim.

Wstępny harmonogram zjazdów dla XI edycji:

 1. 26-27 listopada 2016 r.
 2. 3-4 grudnia 2016 r.                                                  
 3. 28-29 stycznia 2017 r.
 4. 11-12 lutego 2017 r.                 
 5. 11-12 marca 2017 r.   
 6. 25-26 marca 2017 r.
 7. 8-9 kwietnia 2017 r.              
 8. 22-23 kwietnia 2017 r.              
 9. 13-14 maja 2017 r.                   
 10. 27-28 maja 2017 r.                   
 11. 10-11 czerwca 2017 r.
 12. 1-2 lipca 2017 r.
 13. 16-17 wrzesień 2017 r. - sesja egzaminacyjna
 14. 1 październik 2017 r. - zakończenie studiów
miejsce zajęć:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

studia skierowane do:

​Pracownicy średniego i wyższego szczebla zarządzania zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, niezależnie od sektora i profilu funkcjonowania, skarbnicy korporacyjni, pracownicy działów zarządzania należnościami, działów windykacji, pracownicy banków, pracownicy firm faktoringowych, firm windykacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych itp.

cel studiów:
kierownik programu:

​prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski, Dyrektor Instytutu Finansów

sekretarz programu:

​Katarzyna Wasilewska
telefon: 504095061
email: kwasilew@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Dokumenty można dostarczyć osobiście pod adres:

Instytut Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 334

lub przysłać pocztą na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162

z dopiskiem na kopercie: Podyplomowe Studia Zarządzania Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

​Syntetyczny zakres tematyczny studiów jest następujący:

 • finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową (ocena płynności finansowej, rachunek przepływów strumieni pieniężnych, modele oceny zagrożenia niewypłacalnością, analiza kontrahenta, obciążenia fiskalne, planowanie i budżetowanie, leasing, outsourcing usług);
 • ryzyko w działalności przedsiębiorstwa (istota ryzyka, rodzaje ryzyka, zarządzanie ryzykiem, metody ograniczania);
 • zarządzanie kapitałem obrotowym netto (strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, zarządzanie należnościami, zarządzanie zapasami, zarządzanie gotówką, zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, zintegrowany system zarządzania kredytem kupieckim);
 • współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, obrót wierzytelnościami i pozabankowe źródła finansowania (operacje bankowe, kredyty, gwarancje, rozliczenia pieniężne, rozliczenia zagraniczne, przelew wierzytelności, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja aktywów, cash pooling, kapitał podwyższonego ryzyka i pozyskiwanie finansowania z giełdy);
 • prawne zabezpieczenia należności;
 • rola informacji w zarządzaniu płynnością;
 • windykacja (etapy windykacji, windykacja wewnętrzna i zewnętrzna, czynności operacyjne, psychologiczne aspekty windykacji, prawne dochodzenie należności, ugoda pozasądowa i sądowa, windykacja sądowa);
 • prawo gospodarcze w aspekcie zarządzania płynnością przedsiębiorstwa (wolność gospodarowania, forma prawna działalności i skutki jej wyboru, zdolność upadłościowa podmiotów, konsorcja, likwidacja i upadłość);
 • wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu płynnością finansową;
 • ubezpieczenia gospodarcze (ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia kredytu kupieckiego).
program studiów:

​Program zajęć obejmuje 200 godzin dydaktycznych (14 sesji sobotnio-niedzielnych po 8-9 godzin wykładowych dziennie) oraz sesję egzaminacyjną i uroczyste zakończenie (15 zjazd).

wykładowcy:

​Wykładowcami są pracownicy SGH, członkowie Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Państwa, Krajowego Rejestru Długów, instytucji windykacyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń oraz przedstawiciele innych ośrodków akademickich i instytucji finansowych.

tryb naboru:

​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Przewidywana liczba uczestników: maks. 40 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • ​zaliczenie wszystkich przedmiotów wyszczególnionych programie na podstawie obecności na zajęciach, 
 • zdanie trzech egzaminów cząstkowych (Finanse przedsiębiorstw, Prawo gospodarcze, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa),
 • napisanie i obrona pracy końcowej.