Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za studia wynosi 5500 zł (firmy opłata jednorazowa; osoby fizyczne – możliwość wpłaty w dwóch ratach, pierwsza rata 3000 zł druga rata 2500 zł). Prosimy o dowody wpłat.

:: Nr rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XVIII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się 22 października 2016 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na XVIII edycję studiów: od 7VI 2016 r. do 17 października  2016 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu roku następnego.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Terminy zjazdów XVII edycji 2016/2017:

I semestr

22–23 października 2016 r.
19–20 listopada 2016 r.
10–11 grudnia 2016 r.
14–15 stycznia 2017 r.
28–29 stycznia 2017 r.

II semestr

18–19 lutego 2017 r.
18–19 marca 2017 r.
1–2 kwietnia 2017 r.
22–23 kwietnia 2017 r.
20–21 maja 2017 r.
24 czerwca 2017 r. (piątek)
25–26 czerwca 2017 r. (obrony)

cel studiów:

​Celem studiów jest rozszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy w zakresie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Na studiach kształceni są absolwenci uczelni wyższych (zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich), którzy zajmują lub w przyszłości będą zajmować kierownicze stanowiska różnych szczebli w podmiotach leczniczych a także pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm farmaceutycznych.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Violetta Korporowicz
telefon: 692107434

sekretarz programu:

​Czesława Kliszko
telefon: 503330046
e-mail: cklisz@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Gospodarstwa Społecznego
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokój 66 D

telefon: 225649112
fax: 225648712

Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretarz studiów.

program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:

​Tematyka studiów obejmuje problemy szeroko rozumianego efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Jest ona zogniskowana wokół problemów ekonomicznych, społecznych, psychologicznych i prawnych występujących w  sektorze ochrony zdrowia.

program studiów:
 1. Analiza finansowa w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (4 godz.)
 2. Demografia społeczna (4 godz.)
 3. Ekonomia zdrowia (8 godz.)
 4. Elementy prawa gospodarczego (4 godz.)
 5. Farmakoekonomika (4 godz.)
 6. Finanse publiczne i gospodarka budżetowa (8 godz.)
 7. Lokalna polityka społeczna (4 godz.)
 8. Marketing usług zdrowotnych (4 godz.)
 9. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce (4 godz.)
 10. Podstawy nauk o zarządzaniu (8 godz.)
 11. Polityka społeczna  (4 godz.)
 12. Prawo medyczne (8 godz.)
 13. Prawo pracy (4 godz.)
 14. Psychologia i socjologia zarządzania (8 godz.)
 15. Rachunkowość w przedsię¬bior¬stwach podmiotów leczniczych (8 godz.)
 16. Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia (4 godz.)
 17. Techniki negocjacji (8 godz.)
 18. Ubezpieczenie w systemie zabezpieczenia społecznego (4 godz.)
 19. Zamówienia publiczne (4 godz.)
 20. Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym (4 godz.)
 21. Zarządzanie w warunkach niepewności, ryzyka i kryzysu (8 godz.)
 22. Zastosowanie badań społecznych w zarządzaniu podmiotami leczniczymi (4 godz.)
 23. Zajęcia warsztatowe: Psychologiczne aspekty efektywnego funkcjonowania w warunkach stresu  (8 godz.)
 24. Zajęcia warsztatowe: Technika pisania programów zdrowotnych (6 godz.)
 25. Zajęcia warsztatowe: Zarządzanie przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych (4 godz.)
 26. Zajęcia warsztatowe w zakresie: Prawo pracy (4 godz.)
 27. Zajęcia warsztatowe w zakresie: Analiza finansowa w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (2 godz.)
 28. Zajęcia warsztatowe: Lobbing i rzecznictwo interesów
  – metody, techniki, strategie  (4 godz.)
 29. Zajęcia warsztatowe: Poprawa jakości w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (8 godz.)
 30. Zajęcia warsztatowo-seminaryjne (12 godz.)
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem zaliczenia studiów jest napisanie i obrona pracy dyplomowej.