Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Poniższe informacje dotyczą edycji LXXI

Opłata za całość studiów: 7 500 zł (zakłady pracy - wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata (4 500 zł) płatna przy zapisie, druga rata płatna do 29 września 2017 r. - 3 000 zł). W przypadku, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi przy zapisie dopłacić do 100% wysokości czesnego, tj. do kwoty 7 500 zł.   
Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów

:: Numer rachunku ::

Każdy słuchacz otrzyma indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany automatycznie w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Poniższe informacje dotyczą edycji LXX

Opłata za całość studiów: 7 500 zł (zakłady pracy - wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata (4 500 zł) płatna przy zapisie, druga rata płatna do 15 września 2017 r. - 3 000 zł). W przypadku, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi przy zapisie dopłacić do 100% wysokości czesnego, tj. do kwoty 7 500 zł.   
Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów. 

:: Numer rachunku ::

Każdy słuchacz otrzyma indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany automatycznie w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Poniższe informacje dotyczą edycji LXIX

Opłata za całość studiów: 7500 zł (zakłady pracy - wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata (4 500 zł) płatna przy zapisie, druga rata płatna do 25 marca 2017 r. - 3 000 zł). W przypadku, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi przy zapisie dopłacić do 100% wysokości czesnego, tj. do kwoty 7500 zł.   
Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów oraz jego odpisu w języku angielskim.
    
:: Numer rachunku ::

Każdy słuchacz otrzyma indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany automatycznie w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).
 
W przypadku płatności w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata".
Uwaga! TERMIN WPŁATY II RATY UPŁYWA 25 marca 2017 r.

Poniższe informacje dotyczą edycji LXVIII

Opłata za całość studiów: 7500 zł (zakłady pracy - wpłata jednorazowa; dla osób indywidualnych możliwość wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata (4 500 zł) płatna przy zapisie, druga rata płatna do 4 marca 2017 r. - 3 000 zł). W przypadku, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi przy zapisie dopłacić do 100% wysokości czesnego, tj. do kwoty 7500 zł.   
Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów oraz jego odpisu w języku angielskim.
    
:: Numer rachunku ::

Każdy słuchacz otrzyma indywidualny numer konta, który zostanie wygenerowany automatycznie w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).
 
W przypadku płatności w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata".
Uwaga! TERMIN WPŁATY II RATY UPŁYWA 4 marca 2017 r.

termin uruchomienia studiów:

Edycja LXXI zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2017 r.

Edycja LXX zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w lutym 2017 r.

Edycja LXIX została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2016 r.

Edycja LXVIII została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczneły się w październiku 2016 r. 

termin zapisów na studia:

Edycja LXXI - nabór został zakończony. 

Edycja LXX – nabór został zakończony.

Edycja LXIX – nabór został zakończony.

Edycja LXVIII – nabór został zakończony.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w obu semestrach - zimowym i letnim.

Zajęcia w ramach edycji zimowej studiów rozpoczynają się we wrześniu lub listopadzie danego roku, a kończą w czerwcu roku następnego. Zapisy przyjmowane są od maja lub czerwca tego roku, w którym uruchamiana jest dana edycja.

Zajęcia w ramach edycji letniej studiów rozpoczynają się w styczniu lub lutym danego roku, a kończą w styczniu roku następnego. Zapisy przyjmowane są od października lub listopada roku poprzedzającego rok uruchomienia danej edycji studiów.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele po 8 godzin.

Terminy zajęć w ramach LXXI edycji: 

I semestr:
8-9 kwietnia 2017
6-7 maja 2017
13-14 maja 2017
27-28 maja 2017
10-11 czerwca 2017
1-2 lipca 2017
 
II semestr:
30 września - 1 października 2017
21-22 października 2017
25-26 listopada 2017
9-10 grudnia 2017
3-4 lutego 2018
17-18 lutego 2018

Terminy zajęć w ramach LXX edycji:  

I semestr:
4-5 lutego 2017 r.
25-26 marca 2017 r.
8-9 kwietnia 2017 r.
13-14 maja 2017 r.
3-4 czerwca 2017 r.
24-25 czerwca 2017 r.
 
II semestr:
23-24 września 2017 r.
14-15 października 2017 r.
18-19 listopada 2017 r.
2-3 grudnia 2017 r.
13-14 stycznia 2018 r.
10-11 lutego 2018 r.

Terminy zajęć w ramach LXIX edycji: 
 
I semestr:
5-6 listopada 2016 r.
19-20 listopada 2016 r.
3-4 grudnia 2016 r.
21-22 stycznia 2017 r.
11-12 lutego 2017 r.
11-12 marca 2017 r.

II semestr:
25-26 marca 2017 r.
1-2 kwietnia 2017 r.
6-7 maja 2017 r.
27-28 maja 2017 r.
10-11 czerwca 2017 r.
1-2 lipca 2017 r.

Terminy zajęć w ramach LXVIII edycji: 
 
I semestr:
1–2 października 2016 r.
5–6 listopada 2016 r.
19–20 listopada 2016 r.
10–11 grudnia 2016 r.
28–29 stycznia 2017 r.
4–5 lutego 2017 r.

II semestr:
4–5 marca 2017 r.
18–19 marca 2017 r.
22–23 kwietnia 2017 r.
20–21 maja 2017 r.
3–4 czerwca 2017 r.
24–25 czerwca 2017 r.

cel studiów:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (czyli inaczej projektami) realizowanymi zarówno na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak też na zlecenie klientów:

 • przedsiębiorstwa budowlane, 
 • przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające złożone, unikatowe wyroby, 
 • biura projektowe i inżynierskie, 
 • firmy konsultingowe, 
 • instytucje badawczo-rozwojowe, 
 • firmy promocyjne, 
 • filmowe i rozrywkowe zespoły producenckie, 
 • instytucje szkoleniowe, 
 • instytucje organizujące duże imprezy kulturalne i sportowe, 
 • instytucje państwowe i samorządowe itd.

Poza tym, słuchaczami studiów mogą być pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się w swojej pracy działalnością o charakterze projektów np.:

 • działalnością badawczo-rozwojową, 
 • działalnością marketingową, 
 • działalnością produkcyjną o jednostkowym charakterze, 
 • organizacją dystrybucji, 
 • opracowaniem i wdrażaniem strategii, 
 • restrukturyzacją, 
 • wdrażaniem systemów zapewnienia jakości, 
 • promocją itd.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

Kierownikiem LXXI edycji studiów jest prof. Michał Trocki

sekretarz programu:
Sekretarz edycji: dr Mateusz Juchniewicz:
e-mail: mateusz.juchniewicz@sgh.waw.pl
tel. 500-11-00-55el. 500-11-00-55
sekretariat studiów:

Organizatorem Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami jest Katedra Zarządzania Projektami SGH.

Katedra Zarządzania Projektami
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa

telefon: +48225648460
fax.: +48225648461

GPS: N 52st 12' 15. 01" / E 21st 00' 56. 98"

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

Pierwszym założeniem merytorycznym studiów jest kompleksowość przekazywanej wiedzy. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z całokształtem problematyki zarządzania projektami we wszystkich jej aspektach: funkcjonalnym, instytucjonalnym, personalnym i instrumentalnym.
W ramach studiów przedstawione zostaną wszystkie dziedziny zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów, organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac projektowych.

Drugim założeniem merytorycznym studiów jest praktyczna użyteczność przekazywanej wiedzy. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z różnorodnymi metodami i technikami zarządzania projektami oraz wezmą udział w rozwiązywaniu konkretnych problemów projektowych przy pomocy poznanych metod i technik. W trakcie studiów prezentowane będą studia przypadków zarządzania projektami zaczerpnięte z praktyki. Wiedza praktyczna przekazywana w ramach studiów oparta będzie na podstawach teoretycznych niezbędnych do zrozumienia istoty zarządzania projektami i jego miejsca oraz roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Trzecim założeniem merytorycznym studiów jest nowoczesność przekazywanej wiedzy. W ramach studiów przedstawione zostaną nowoczesne narzędzia z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych.

Czwartym założeniem merytorycznym studiów jest przygotowanie absolwentów studiów do samokształcenia w dziedzinie zarządzania projektami. Służyć temu będą: system nauczania, systematyzacja wiedzy uzyskana w ramach studiów, obszerne materiały przekazywane uczestnikom studiów (w tym literatura uzupełniająca), wskazówki dotyczące dodatkowych źródeł wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

Program ramowy studiów:

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami (8 godzin) 
 2. Inicjowanie i definiowanie, interesariusze projektów (14 godzin) 
 3. Ocena i ewaluacja projektów (10 godzin) 
 4. Rachunek opłacalności projektów (16 godzin) 
 5. Planowanie, sterowanie i kontrola realizacji projektów (24 godzin) 
 6. Zarządzanie ryzykiem projektów (8 godzin) 
 7. Zarządzanie zespołem projektowym (16 godzin) 
 8. Trening umiejętności interpersonalnych (16 godzin) 
 9. Narzędzia informatyczne zarządzania projektami (16 godzin) 
 10. Instytucjonalne rozwiązania zarządzania projektami (12 godzin) 
 11. Dojrzałość projektowa i jakość projektów (4 godzin) 
 12. Zarządzanie zmianą (8 godzin) 
 13. Zarządzanie wieloma projektami (8 godzin) 
 14. Metodyki zarządzania projektami (16 godzin) 
 15. Wybrane zagadnienia i praktyczne przykłady zarządzania (12 godzin) 
 16. Praca końcowa; konsultacje (4 godziny)

Razem 192 godziny.

tryb naboru:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Rekrutacja odbywa się w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH
(REKRUTACJA ONLINE).

Uprzejmie informujemy, że warunkiem zakwalifikowania na PSZP jest dostarczenie kompletu dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków w dokumentach (np. brak zdjęć, brak dowodu wpłaty, brak podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych itp.) wniosek o przyjęcie na PSZP pozostanie nierozpatrzony do momentu uzupełnienia wszystkich dokumentów.

Na studia przyjętych zostanie około 65 uczestników.

Dokumenty i informacje niezbędne do przyjęcia w poczet słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami uzupełniane są przez kandydatów podczas rekrutacji elektronicznej.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, potwierdzonym stosowną wiadomością z systemu należy dodatkowo złożyć fizycznie poniższe dokumenty w celu założenia teczki słuchacza studiów podyplomowych, nadania numeru albumu. Dokumenty można złożyć
osobiście lub przesłać pocztą / kurierem na adres: Katedra Zarządzania Projektami SGH, ul. Madalińskiego 31/33, 02-544 Warszawa. Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia z systemu o zakwalifikowaniu na studia.

wymagane dokumenty:
 • umowa o warunkach odpłatności za studia (w załączeniu plik PDF – treść umowy do wglądu; umowy zostaną przygotowane przez organizatora studiów i zostaną przekazane do podpisu przez słuchaczy podczas spotkania inauguracyjnego),
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).
warunki ukończenia studiów:

Prace pisemne: studia kończą się pracą końcową przygotowywaną przez słuchaczy.

Absolwenci studiów po wysłuchaniu wszystkich wykładów i zaliczeniu ćwiczeń potwierdzonych wpisem karty egzaminacyjnej oraz po obronie pracy końcowej uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Słuchacze otrzymają ponadto certyfikat ukończenia kursu Microsoft Project.

Dla absolwentów studiów została przygotowana specjalna oferta dotycząca certyfikacji w zakresie metodyki PRINCE2.