Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość wynosi 7200 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach: 4200 oraz 3000 zł).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa.

:: Numer konta dla edycji ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XI studiów zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w lutym 2017 r.

termin zapisów na studia:

Zapisy na XI edycję studiów są przyjmowane do 17 lutego 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane w semestrze letnim. Zajęcia rozpoczynają się w lutym danego roku, a kończą w styczniu kolejnego roku. Przerwa wakacyjna trwa od lipca do września.

Zajęcia odbywają się w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów, średnio raz w miesiącu (w sumie 12 zjazdów).
 
Terminy zjazdów dla X edycji

II semestr:

24-25 września 2016 r.
8-9października 2016 r.
22-22 października 2016 r.
19-20 listopada 2016 r.
10-11 grudnia 2016 r.
14-15 stycznia 2017 r.
 
Terminy zjazdów dla XI edycji

I semestr:
 
25-26 lutego 2017 r.
11- 12 marca 2017 r.
1-2 kwietnia 2017 r. (I grupa – zajęcia komp.)
8-9 kwietnia 2017 r. (II grupa – zajęcia komp.)
13-14 maja 2017 r.
3-4 czerwca 2017 r.
24-25 czerwca 2017 r.

opis:

​OPINIE SŁUCHACZY

 • Ciekawe, aktualne tematy poruszane na studiach
 • Doświadczona kadra z dużą wiedza
 • Możliwość poznania i uporządkowania wiedzy z zakresu ryzyka
 • Zajęcia praktyczne przy komputerach
 • Ciekawy program
 • Wszechstronna tematyka
 • Zderzenie wiedzy teoretycznej z praktyką
 • Networking
 • Studia stanowią dobrą bazę do dalszego (już bardziej ukierunkowanego) zgłębiania arkanów zarzadzania ryzykiem

„Kompetentni wykładowcy, możliwość uzyskania wiedzy dot. zarzadzania  ryzykiem w sposób kompletny.”

„Ciekawy i zróżnicowany program. W większości sensowni prowadzący. Niezła organizacja. Program dla mnie bardzo adekwatny, jako dla człowieka z compliance. Łatwiej mi się teraz rozmawia z  osobami z innych działów ryzyka.”

„Bardzo dobra organizacja i informacja na temat terminów zjazdów. Bardzo wysoki poziom wykładowców. Tematyka idealnie dobrana.”

„Dobra organizacja, konkretne zajęcia ściśle powiązane z tematyką studiów. Ogólnie ze studiów jestem bardzo zadowolona, zdobyłam duża wiedzę, która na pewno wykorzystam w pracy zawodowej. Z czystym sumieniem polecam ten kierunek innym.”

„Dobre strony studiów – poruszenie na zajęciach wszystkich rodzajów ryzyka występujących w bankach i zakładach ubezpieczeń. Zajęcia komputerowe pokazujące  w praktyce sposób wyliczania czynników wpływających na ryzyko.”

„Wykłady na zaproszenie i we współpracy z EY były prowadzone w ciekawy sposób. Ciekawie została rozwiązana kwestia podziału zajęć na te dotyczące banków i zakładów ubezpieczeń – dwa osobne semestry. Przed zajęciami zawsze były przygotowane materiału (prezentacje)”

„Wykłady tematycznie dobrze ułożone, prowadzący na wysokim poziomie. Zaletą byli praktycy jako wykładowcy.”

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do:

 • kadry zarządzającej w instytucjach finansowych
 • ekspertów i specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem
 • ekspertów i specjalistów sektora IT przygotowujących rozwiązania dla instytucji finansowych
 • pracowników instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialnych na ocenę ryzyka instytucji finansowych
cel studiów:

​Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem, a także umiejętności kompleksowego spojrzenia na znaczenie ryzyka w działalności instytucji finansowych. Uwzględniona przy tym jest odmienność poszczególnych instytucji finansowych, zwłaszcza banków i zakładów ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń w laboratorium komputerowym oraz seminarium.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​W grudniu 2016 roku studia zostały uznane przez Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA) jako spełniające standardy stowarzyszenia w zakresie programu i wykładowców.
kierownik programu:

​prof. zw. dr hab. Małgorzata Iwanicz- Drozdowska - Kierownik Zakładu Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów

telefon: 607467919
e-mail: miwani@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​dr Irmina Cisek-Cicirko
e-mail: irmina.cisek-cicirko@sgh.waw.pl
telefon: 225649830
telefon: 607484474

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek główny, pok. 61a

sekretariat studiów:

​Instytut Finansów
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 334, III piętro
02-513 Warszawa
telefon: 225646000 w. 9320
telefon: 225649320

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

Zajęcia w formie wykładów, seminariów i laboratorium komputerowego.

 1. Współczesne instytucje finansowe. 
 2. Typologia ryzyka w instytucjach finansowych. Podstawy regulacyjne – CRD IV/CRR  i Wypłacalność II
 3. Wprowadzenie do SAS 
 4. Ryzyko kredytowe
  - credit scoring i credit rating
  - modele ryzyka kredytowego, Credit VaR
  - modelowanie ryzyka kredytowego z zastosowaniem narzędzi informatycznych
  - transfer ryzyka kredytowego z zastosowaniem kredytowych instrumentów pochodnych.  
 5. Ryzyko rynkowe.
  - specyfika portfela handlowego. Ryzyko stopy procentowej księgi handlowej,
  - ryzyko walutowe
  - ryzyko papierów wartościowych
  - ryzyko surowcowe,
  - modele VaR z zastosowaniem narzędzi informatycznych.  
 6. Ryzyko struktury bilansu (banki i zakłady ubezpieczeń)  
 7. Ryzyko ubezpieczeniowe.
  - specyfika ryzyka ubezpieczeniowego
  - kalkulacja składek i rezerw
  - reasekuracja
  - modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego z zastosowaniem narzędzi informatycznych.  
 8. Ryzyko operacyjne
  - pomiar i zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
  - modelowanie ryzyka operacyjnego z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
  - cyberprzestępczość .  
 9. Filar II regulacji kapitałowych.
 10. Modele RORAC i RAROC.  
 11. Audyt wewnętrzny w instytucjach finansowych.  
 12. Seminarium dyplomowe.  
 13. Wykłady na zaproszenie.

  Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin dydaktycznych.
wykładowcy:

Wykładowcami są doświadczeni pracownicy naukowi SGH, będący jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania ryzykiem, oraz przedstawiciele instytucji finansowych. W edycjach IV-IX wykłady prowadzili także eksperci firmy doradczej Ernst&Young, która jest partnerem merytorycznym studiów.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Limit przyjęć - 45 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z czterech egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.