Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 8800 zł.

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, jednak wówczas opłata wynosi 9300 zł. Struktura wpłat wygląda następująco:

 • I rata - 4900 zł - płatna w momencie składania dokumentów aplikacyjnych
 • II rata - 4400 zł - płatna najpóźniej do 15 czerwca 2017 roku

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XVI zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2017 r.

Edycja XV - zajęcia w toku.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na XVI edycję studiów jest obecnie prowadzona.

Rekrutacja odbywa się poprzez rejestrację kandydatów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP) - REKRUTACJA ONLINE.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej z ISSP o rejestracji wymagany komplet dokumentów należy dostarczyć:

Listem poleconym na adres:

Justyna Szumniak-Samolej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

lub kurierem na adres:

Justyna Szumniak-Samolej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 327
02-513 Warszawa

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Harmonogram zjazdów edycji XVI:

Zjazdy odbywają się w piątki (w godz. 17:00–20:10) i soboty (w godz. 9:00-18:00). Niektóre terminy mogą ulec zmianie.

1. 3 – 4 marca 2017
2. 17 – 18 marca 2017
3. 7 – 8 kwietnia 2017
4. 21 – 22 kwietnia 2017
5. 12– 13 maja 2017
6. 26 – 27 maja 2017
7. 9 – 10 czerwca 2017
8. 23 – 24 czerwca 2017
9. 7 – 8 lipca 2017
10. 29 - 30 września 2017
11. 13 – 14 października 2017
12. 27 – 28 października 2017
13. 17 – 18 listopada 2017
14. 8 – 9 grudnia 2017
15. 15 – 16 grudnia 2017
16. 12 – 13 stycznia 2018

Harmonogram zjazdów edycji XV:

Zjazdy odbywają się w piątki (w godz. 17:00–20:10) i soboty (w godz. 9:00-18:00), niektóre terminy mogą ulec zmianie.

14–15 października 2016 r.
18–19 listopada 2016 r.
2-3 grudnia 2016 r.
16–17 grudnia 2016 r.
13–14 stycznia 2017 r.
3–4 lutego 2017 r.
3–4 marca 2017 r.
17–18 marca 2017 r.
7–8 kwietnia 2017 r.
21–22 kwietnia 2017 r.
12–13 maja 2017 r.
26–27 maja 2017 r.
9–10 czerwca 2017 r.
23–24 czerwca 2017 r.
7–8 lipca 2017 r.
30 września 2017 r.

Harmonogram zjazdów edycji XIV:

Zjazdy odbywają się w piątki (w godz. 17:00–20:10) i soboty (w godz. 9:00-18:00), niektóre terminy mogą ulec zmianie.
 
18-19 marca 2016 r.
1-2 kwietnia 2016 r.
15-16 kwietnia 2016 r.
13-14 maja 2016 r.
10-11 czerwca 2016 r.
24-25 czerwca 2016 r.
1-2 lipca 2016 r.
8-9 lipca 2016 r.
30 września-1 października 2016 r.
14-15 października 2016 r.
18-19 listopada 2016 r.
2-3 grudnia 2016 r.
13-14 stycznia 2017 r.
3-4 lutego 2017 r.

studia skierowane do:
 • ​Menedżerowie sprzedaży
 • Dyrektorzy handlowi
 • Opiekunowie klienta
 • Przedstawiciele handlowi
 • Specjaliści ds. sprzedaży
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży
 • Osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii sprzedaży
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie w firmie
 • Osoby odpowiedzialne za budowę biznes planów i planów sprzedaży
 • Team liderzy
cel studiów:
 • ​Przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie.
 • Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania sprzedażą.
 • Pokazanie skutecznych metod tworzenia optymalnego portfela produktów i klientów.
 • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi realizacji sprzedaży i pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem.
 • Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach sprzedaży i zarządzania sprzedażą.

Więcej informacji.

kierownik programu:

​Kierownik studiów: dr Mikołaj Pindelski
e-mail: mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl
telefon: 606303935

sekretarz programu:

​dr Justyna Szumniak-Samolej
e-mail: justyna.szumniak@sgh.waw.pl
telefon: 517069646

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 327
02-513 Warszawa

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:
 • Funkcjonowanie rynku
 • Analiza rynku 
 • Marketing w sprzedaży
 • Analiza potrzeb klienta
 • Badania rynkowe
 • Analiza sprzedaży
 • Aspekty prawne realizacji sprzedaży
 • Zarządzanie strategiczne sprzedażą
 • Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja
 • Zarządzanie innowacjami w dziale sprzedaży
 • Negocjacje i techniki sprzedaży
 • Wprowadzanie produktów na rynek z punktu widzenia działu sprzedaży
 • Tworzenie struktur sprzedaży
 • Innowacje w dziale sprzedaży i trening kreatywności 
 • Zarządzanie zespołami handlowymi
 • Rekrutacja służb sprzedaży
 • Przywództwo i menedżer sprzedaży 
 • Zarządzanie sprzedażą na rynkach zagranicznych
 • Tworzenie zagranicznych struktur sprzedaży
 • Finanse w sprzedaży oraz analiza wykonalności 
 • Zarządzanie kanałami dystrybucji 
 • Merchandising 
 • Techniki sprzedaży 
 • Efektywna komunikacja z klientem 
 • Tworzenie prezentacji produktów i usług
 • PR i lobbying

  Program studiów obejmuje 188 godzin dydaktycznych (w tym wykłady, ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria).
program studiów:

​Program studiów obejmuje 170 godzin dydaktycznych (w tym wykłady, ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria).

I. RYNKOWE UWARUNKOWANIA SPRZEDAŻY

 • Współczesne uwarunkowania rynkowe realizacji sprzedaży
 • Analiza potrzeb klienta i marketing strategiczny
 • Analizy rynku (Blue Ocean, Łańcuch wartości i in.)
 • Badania rynkowe w sprzedaży
 • Aspekty prawne realizacji sprzedaży

II. ORGANIZACJA SPRZEDAŻY

 • Zarządzanie działem sprzedaży
 • Strategie sprzedaży
 • Rozmowa oceniająca i rozwój kompetencji w dziale handlowym
 • Wprowadzanie produktów na rynek oraz budowa i zarządzanie portfelem produktów i usług w sprzedaży
 • Wykorzystanie baz danych, CRM, Procesy i zarządzanie procesowe w sprzedaży

III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

 • Zarządzanie zespołami handlowymi
 • Przywództwo i menedżer sprzedaży
 • Innowacje w sprzedaży i trening kreatywności

IV. KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

 • Satysfakcja handlowców i satysfakcja klientów
 • Komunikacja z klientem i techniki sprzedaży
 • Społeczna odpowiedzialność w sprzedaży i CSR

V. FINANSE W SPRZEDAŻY

 • Planowanie sprzedaży
 • Finanse w sprzedaży – analiza wykonalności

VI. ZARZĄDZANIE KANAŁAMI DYSTRYBUCJI, LOGISTYKA i SPRZEDAŻ

 • Zarządzanie kanałami dystrybucji
 • Merchandising i wystawiennictwo

VII EKSPORT I SPRZEDAŻ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

 • Sprzedaż przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
 • Różnice kulturowe
wykładowcy:
 • ​Pracownicy SGH,
 • W niektórych przypadkach wykładowcy innych uczelni – specjalności nie reprezentowane w SGH,
 • Praktycy – w zależności od modułu: menedżerowie, pracownicy agencji badawczych, menedżerowie sprzedaży, specjaliści i eksperci.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Planowana liczba uczestników: 35 osób. 

wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:

​Sposób organizacji kształcenia:

 • Wprowadzenie teoretyczne: przedstawienie modeli/algorytmów działania, które w łatwy sposób dawałyby się zastosować w praktyce działalności menedżerskiej; forma: wykład ilustrowany przykładami
 • Case studies: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studium pod nadzorem wykładowcy; forma: warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.
warunki ukończenia studiów:

​Zaliczenie studiów następuje na podstawie:

 1. Obecności na zajęciach
 2. Egzaminu końcowego
 3. Przygotowania i obrony pracy dyplomowej realizowanej w formie pisemnej