Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 5700 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, I rata w wysokości 3000 zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata w wysokości 2700 zł płatna w terminie do 15.04. 2017 r.

W ramach czesnego słuchacze otrzymują materiały do studiowania oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Czesne obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

(w tytule wpłaty: nazawisko i imię, nazwa studiów, w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio I lub II rata)

termin uruchomienia studiów:

Edycja XIX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 roku).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na XIX edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

ajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Sesje zjazdowe w ramach studiów odbywać się będą w soboty, przeciętnie dwa-trzy razy w miesiącu.

opis:

Pracownicy źródłem wartości!

Potwierdzone jest, że kapitał ludzki to najważniejszy kapitał firm i organizacji. To kapitał, który może przyczyniać się do rozwoju biznesów, firm, organizacji i społeczności. Im lepiej kapitał ludzki jest zarządzany, tym większe generuje korzyści.
Oferujemy Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, które mają na celu kształcenie profesjonalistów zgodnie z rozpoznawanym modelem kompetencji Society for Human Resource Management z USA a merytoryczną bazą programu Studiów jest podręcznik: Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje (2014) pod red. M. Juchnowicz. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku edukacyjnego łączymy praktykę z teorią, biznes z nauką, polskie standardy z międzynarodowymi oraz bagaż doświadczeń kształcenia podyplomowego z nowymi rozwiązaniami.

Jeśli jesteś HR biznes partnerem, kierownikiem lub specjalistą ds. zarządzania kapitałem ludzkim (kadrowym, personalnym, lub z HRu), to dzięki naszym Studiom wzbogacisz swoją wiedzę jak zarządzać najważniejszym kapitałem firm i organizacji, tj. pracownikami. A dla tych, co chcą rozpocząć karierę w ZKL, Studia będą początkiem zmian.

Studia Podyplomowe to inwestycja na dziś i na przyszłość, dla Ciebie i dla Twojej firmy!

studia skierowane do:

Studia przeznaczone są dla kierowników i specjalistów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, kierowników zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz osób pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

cel studiów:

Celem Studiów uruchamianych przez Instytut Kapitału Ludzkiego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH jest:

 • dostarczenie słuchaczom najnowszej, aktualnej wiedzy o zarządzaniu kapitałem ludzkim w firmie,
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania i stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania pracą, 
 • rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań, 
 • inspirowanie myślenia i rozwiązywania problemów personalnych z uwzględnieniem zasad nowoczesnej organizacji oraz interesów pracowników.

Pierwszy z wymienionych celów studium realizowany jest między innymi poprzez coroczną korektę 20% programu, tak by uwzględniał najbardziej aktualne zagadnienia oraz najnowsze rozwiązania, jakie pojawiają się w praktyce zarządzania zasobem ludzkim.
Cechą specyficzną studium jest duży udział tematów narzędziowych, przygotowujących słuchaczy do bezpośredniego zastosowania w praktyce najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie doboru, oceny, zarządzania kompetencjami, wartościowania, tworzenia programów motywacyjnych, itp.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Marzena Fryczyńska

sekretarz programu:

​Anna Senator
e-mail: asenat@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
budynek G, pokój 10
02-554 Warszawa

telefon: 797319643

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretarz studiów.

Studia prowadzone są w Instytucie Kapitału Ludzkiego

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

I. DOSKONAŁOŚĆ PROFESJONALNA ZKL

 1. Rekrutacja i selekcja (wykład / ćwiczenia, 8 h)
 2. Zarządzanie talentami (wykład / ćwiczenia, 8 h)
 3. Zarządzanie wynagrodzeniami (wykład / ćwiczenia, 8 h)
 4. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim (wykład / konwersatorium, 4 h)
 5. Zarządzanie przez zaangażowanie (wykład, 8 h)
 6. Ocena pracy i jej efektów  (wykład / ćwiczenia, 8 h)
 7. Zmiany w podaży i popycie na pracę  (wykład, 4 h)
 8. Ośrodki oceny i rozwoju (AC DC) - warsztat, 8 h
 9. Narzędzia IT w ZKL (warsztat, 4 h)
 10. Prawo pracy w praktyce ZKL (wykład / ćwiczenia, 8 h)

II. PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

 1. Podstawy zarządzania (wykład/ konwersatorium, 8 h)
 2. Niestabilność otoczenia przedsiębiorstw – destrukcja i konstrukcja (wykład, 4 h)

III. PERSPEKTYWA BIZNESOWA

 1. HR Biznes Partner  (wykład/warsztat, 8 h)
 2. Employer branding  (warsztat, 4 h)
 3. Coaching i mentoring (trening, 4 h)
 4. Kształtowanie kultury organizacyjnej (wykład / konwersatorium, 4 h)
 5. Zarządzanie projektami (warsztat, 8 h)
 6. Zarządzanie karierami i sukcesją (wykład / ćwiczenia, 4 h)
 7. Zarządzanie kompetencjami (warsztat, 8 h)
 8. Pomiar efektywności ZKL i wartości kapitału ludzkiego (wykład / warsztat, 8 h)
 9. Zarządzanie zmianami (warsztat, 4 h)

IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE

 1. Komunikacja interpersonalna (trening, 8 h)
 2. Radzenie sobie ze stresem – perspektywa indywidualna i organizacyjna (trening, 8 h)
 3. Współpraca grupowa (trening, 8 h)

V. FORUM PRAKTYKÓW ZKL

 1. Wdrożenie i praktyka ZKL w organizacjach (konwersatorium, 8 h)

VI. WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. test wiedzy I  (1 h)
 2. test wiedzy II  (1 h)
 3. seminarium   (10 h)
 4. projekt dyplomowy (4 h)

Suma godzin: 180.

wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadzą najlepsi w Polsce specjaliści z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkimi, w tym kadra zarządzająca działów HR z firm mających największe osiągnięcia w tym zakresie oraz wybitni konsultanci z firm doradczych.

Lista wykładowców:

 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz
 • prof. dr hab. Roman Sobiecki
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak
 • prof. dr hab. Tomasz Rostkowski
 • prof. dr hab. Jakub Brdulak
 • prof. dr hab. Beata Jamka
 • dr Dariusz Danilewicz
 • dr Lidia Jabłonowska
 • dr Maria Jabłońska Wołoszyn
 • dr Łukasz Sienkiewicz
 • dr Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • dr Dariusz Turek
 • dr Hanna Kinowska
 • dr Marzena Fryczyńska
 • dr Grzegorz Filipowicz
 • mgr Monika Smulewicz
 • mgr Anna Węgrzyn
 • mgr Magdalena Randzio
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów odbywa się poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” jest uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem w indeksie oraz przygotowanie pracy projektowej. Praca projektowa ma charakter empiryczny i obejmuje opracowanie projektu konkretnego narzędzia z zakresu zarządzania zasobem ludzkim w firmie wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej. Projekty mogą być opracowane indywidualnie lub maksymalnie w zespołach trzyosobowych. Obrona pracy /prezentacja projektu/ ma charakter publiczny, z możliwością zadawania pytań przez członków Komisji Egzaminacyjnej oraz uczestników studiów.