Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 5700 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, I rata w wysokości 3000 zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata w wysokości 2700 zł płatna w terminie do 30.12 2016 r.

W ramach czesnego słuchacze otrzymują materiały do studiowania oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Czesne obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

(w tytule wpłaty: nazawisko i imię, nazwa studiów, w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio I lub II rata)

termin uruchomienia studiów:

Edycja XIX zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2016 roku).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na XIX edycję studiów potrwa do 4 listopada 2016 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od lipca tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studium. Sesje zjazdowe w ramach studiów odbywać się będą w soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Zajęcia XIX edycji studiów rozpoczną się w listopadzie 2016 roku i zakończą w czerwcu 2017 roku.

Planowane terminy zjazdów w semestrze zimowym 2016/2017:

5.11.2016
19.11.2016
26.11.2016
03.12.2016
10.12.2016
17.12.2016
14.01.2017
28.01.2017
04.02.2017

studia skierowane do:

Studia przeznaczone są dla kierowników i specjalistów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, kierowników zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz osób pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

cel studiów:

​Celem Studiów uruchamianych przez Instytut Kapitału Ludzkiego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH jest: 

 • dostarczenie słuchaczom najnowszej, aktualnej wiedzy o zarządzaniu kapitałem ludzkim w firmie,
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania i stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania pracą, 
 • rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań, 
 • inspirowanie myślenia i rozwiązywania problemów personalnych z uwzględnieniem zasad nowoczesnej organizacji oraz interesów pracowników.

Pierwszy z wymienionych celów studium realizowany jest między innymi poprzez coroczną korektę 20% programu, tak by uwzględniał najbardziej aktualne zagadnienia oraz najnowsze rozwiązania, jakie pojawiają się w praktyce zarządzania zasobem ludzkim.
Cechą specyficzną studium jest duży udział tematów narzędziowych, przygotowujących słuchaczy do bezpośredniego zastosowania w praktyce najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie doboru, oceny, zarządzania kompetencjami, wartościowania, tworzenia programów motywacyjnych, itp.

kierownik programu:

​dr Łukasz Sienkiewicz, Instytut Kapitału Ludzkiego SGH

sekretarz programu:

​Anna Senator
e-mail: asenat@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
budynek G, pokój 10
02-554 Warszawa

telefon: 797319643

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretarz studiów.

Studia prowadzone są w Instytucie Kapitału Ludzkiego

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

I. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim - wprowadzenie
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Niestabilność otoczenia przedsiębiorstw – destrukcja i konstrukcja
 • Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Tendencje zmian w podaży i popycie na pracę – perspektywa europejska
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

II. Kluczowe procesy zarządzania kapitałem ludzkim w firmie 

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje
 • Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa pracodawcy i pracownika
 • Employer branding – budowanie marki własnej i przedsiębiorstwa
 • Planowanie i ocena efektywności procesu rozwoju
 • Zarządzanie karierą i zarządzanie talentami
 • Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim i wartości kapitału ludzkiego

III. Zarządzanie efektywnością pracowników

 • Proces oceny pracy i ocena okresowa w praktyce 
 • Zarządzanie przez zaangażowanie
 • Wartościowanie pracy w praktyce i zarządzanie wynagrodzeniami
 • Praktyczne wdrożenie rozwiązań ZKL ukierunkowanych na wzrost efektywności organizacji

IV. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim w firmie

 • Zarządzanie różnorodnością
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Elastyczność w ZKL
 • Narzędzia IT w ZKL

V. Kształtowanie kompetencji społeczno-psychologicznych

 • Komunikacja interpersonalna jako narzędzie motywowania - warsztaty
 • Etyka w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Ocena kompetencji- warsztat
 • Radzenie sobie ze stresem – perspektywa indywidualna i organizacyjna
 • Coaching i mentoring

VI. Seminarium dyplomowe

W ramach studiów zrealizowanych zostanie łącznie 174 godziny wykładów i seminariów.

wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadzą najlepsi w Polsce specjaliści z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkimi, w tym kadra zarządzająca działów HR z firm mających największe osiągnięcia w tym zakresie oraz wybitni konsultanci z firm doradczych.

Lista wykładowców:

 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz
 • prof. dr hab. Roman Sobiecki
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak
 • prof. dr hab. Tomasz Rostkowski
 • prof. dr hab. Jakub Brdulak
 • dr Dariusz Danilewicz
 • dr Lidia Jabłonowska
 • dr Łukasz Sienkiewicz
 • dr Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • dr Dariusz Turek
 • dr Hanna Kinowska
 • dr Marzena Fryczyńska
 • dr Anna Jawor-Joniewicz
 • dr Grzegorz Filipowicz
 • dr Agnieszka Wolińska-Skuza
 • mgr Anna Węgrzyn
 • mgr Magdalena Randzio
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów odbywa się poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” jest uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem w indeksie oraz przygotowanie pracy projektowej. Praca projektowa ma charakter empiryczny i obejmuje opracowanie projektu konkretnego narzędzia z zakresu zarządzania zasobem ludzkim w firmie wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej. Projekty mogą być opracowane indywidualnie lub maksymalnie w zespołach trzyosobowych. Obrona pracy /prezentacja projektu/ ma charakter publiczny, z możliwością zadawania pytań przez członków Komisji Egzaminacyjnej oraz uczestników Studiów.