Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 5700 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, I rata w wysokości 3000 zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata w wysokości 2700 zł płatna w terminie do 15.04. 2017 r.

W ramach czesnego słuchacze otrzymują materiały do studiowania oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Czesne obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

(w tytule wpłaty: nazawisko i imię, nazwa studiów, w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio I lub II rata)

termin uruchomienia studiów:

Edycja XIX zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w marcu 2017 roku).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na XIX edycję studiów potrwa do 24 lutego 2017 r.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Zajęcia rozpoczynają się w marcu danego roku, a kończą w lutym następnego roku. Zapisy przyjmowane są od grudnia roku, poprzedzającego uruchomienie danej edycji studiów. Sesje zjazdowe w ramach studiów odbywać się będą w soboty, przeciętnie dwa-trzy razy w miesiącu.

Zajęcia XIX edycji studiów rozpoczną się w marcu 2017 roku i zakończą w lutym 2018 roku.

Planowane terminy zjazdów dla XIX edycji:

I semestr

04.03.2017 r.
18.03.2017 r.
25.03.2017 r.
08.04.2017 r.
22.04.2017 r.
06.05.2017 r.
20.05.2017 r.
27.05.2017 r.
10.06.2017 r.
24.06.2017 r.

opis:

​Potwierdzone jest, że kapitał ludzki to najważniejszy kapitał firm i organizacji. To kapitał, który może przyczyniać się do rozwoju biznesów, firm, organizacji i społeczności. Im lepiej kapitał ludzki jest zarządzany, tym większe generuje korzyści.

Pracownicy źródłem wartości!

Jeśli jesteś HR biznes partnerem, kierownikiem lub specjalistą ds. zarządzania kapitałem ludzkim (kadrowym, personalnym, lub z HRu), to dzięki naszym Studiom wzbogacisz swoją wiedzę jak zarządzać najważniejszym kapitałem firm i organizacji, tj. pracownikami. A dla tych, co chcą rozpocząć karierę w ZKL, Studia będą początkiem zmian.

Studia podyplomowe to inwestycja na dziś i na przyszłość, dla Ciebie i dla Twojej firmy!

DLACZEGO WARTO?

… bo, marka SGH gwarantuje jakość naszej oferty, zwiększa szanse na rynku pracy i na wyższe wynagrodzenia.

… bo dowiesz się jak pozyskiwać, utrzymywać i rozwijać kapitał ludzki, aby rosła jego wartość i zwiększały się biznesowe i organizacyjne profity.

… bo, poznasz praktyki zarządzania kapitałem ludzkim z wielu firm i organizacji  i przygotujesz się do ich wdrażania.

… bo najlepsi wykładowcy SGH, konsultanci oraz praktycy z biznesu zainspirują Cię do myślenia o ZKL w szerokiej perspektywie, pokażą warsztat pracy, rozwiną Twoje osobiste kompetencje i skłonią do działania.

… bo dotychczas blisko 600 osób ukończyło Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (dawne: zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich) w XVII edycjach.

…bo to okazja do budowania i poszerzania sieci relacji zawodowych tak obecnie ważnych na rynku pracy i w codziennej aktywności zawodowej.

studia skierowane do:

Studia przeznaczone są dla kierowników i specjalistów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, kierowników zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz osób pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tej dziedzinie.

cel studiów:

Celem Studiów uruchamianych przez Instytut Kapitału Ludzkiego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH jest:

 • dostarczenie słuchaczom najnowszej, aktualnej wiedzy o zarządzaniu kapitałem ludzkim w firmie,
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania i stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania pracą, 
 • rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań, 
 • inspirowanie myślenia i rozwiązywania problemów personalnych z uwzględnieniem zasad nowoczesnej organizacji oraz interesów pracowników.

Pierwszy z wymienionych celów studium realizowany jest między innymi poprzez coroczną korektę 20% programu, tak by uwzględniał najbardziej aktualne zagadnienia oraz najnowsze rozwiązania, jakie pojawiają się w praktyce zarządzania zasobem ludzkim.
Cechą specyficzną studium jest duży udział tematów narzędziowych, przygotowujących słuchaczy do bezpośredniego zastosowania w praktyce najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie doboru, oceny, zarządzania kompetencjami, wartościowania, tworzenia programów motywacyjnych, itp.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Marzena Fryczyńska

Marzena Fryczyńska, doktor, zatrudniona na stanowiska Adiunkta w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W 1999 r. rozpoczęła karierę w biznesie, w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim a od 2007 pracownikiem naukowym SGH. Pracuje w zespołach oraz kieruje projektami naukowymi i biznesowymi.
Prowadzi zajęcia dla grup polsko- i - anglojęzycznych, również dla studentów Studiów Podyplomowych. Współpracuje z biznesem, aby zwiększać efekty uczenia się. Jej celem jest zainspirować uczących się do ustawicznego poszukiwania wiedzy i zdobywania mądrości oraz przygotować do samodzielnego działania.
Jej zainteresowana naukowe i prace badawcze dotyczą rozwoju karier, oceny i rozwoju kompetencji pracowników, w tym kadry kierowniczej. Propaguje stosowanie Ośrodków Oceny i Rozwoju (eng. Assessment and Development Centre) zgodnie z międzynarodowymi standardami. Obecnie prowadzi badania dotyczące wpływu kompetencji sieciowej (eng. networking) pracowników na ich rozwój. 
Wielokrotnie prezentowała swoje dokonania podczas konferencji krajowych i zagranicznych. Przebywała na stypendiach naukowych w Northeastern Illinois University (USA) oraz Kyungpook National University (Korea Poł.). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz publikacji popularno-naukowych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w tym książki pt. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników.

sekretarz programu:

​Anna Senator
e-mail: asenat@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
budynek G, pokój 10
02-554 Warszawa

telefon: 797319643

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretarz studiów.

Studia prowadzone są w Instytucie Kapitału Ludzkiego

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

I. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

 • Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim 
 • Niestabilność otoczenia przedsiębiorstw – destrukcja i konstrukcja
 • Tendencje zmian w podaży i popycie na pracę 
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie 
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim

II. Kluczowe procesy zarządzania kapitałem ludzkim w firmie 

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje
 • Metody rekrutacji i selekcji – perspektywa pracodawcy i pracownika
 • Employer branding – budowanie marki własnej i przedsiębiorstwa
 • Planowanie i ocena efektywności procesu rozwoju
 • Zarządzanie karierą i zarządzanie talentami
 • Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim i wartości kapitału ludzkiego
 • Wdrożenia procesów ZKL w organizacjach

III. Zarządzanie efektywnością pracowników

 • Proces oceny pracy i ocena okresowa w praktyce 
 • Zarządzanie przez zaangażowanie
 • Wartościowanie pracy w praktyce i zarządzanie wynagrodzeniami
 • Ośrodki oceny i rozwoju (AC DC)
 • Wdrożenia ZKL ukierunkowanych na wzrost efektywności organizacji

IV. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim w firmie

 • Zarządzanie różnorodnością
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Narzędzia IT w ZKL
 • Aspekty prawne i organizacyjne ZKL
 • Wdrożenia elastyczności ZKL w organizacjach

V. Kształtowanie kompetencji społeczno-psychologicznych (warsztaty)

 • Komunikacja interpersonalna jako narzędzie motywowania
 • Współpraca pracownicza
 • Radzenie sobie ze stresem – perspektywa indywidualna i organizacyjna
 • Coaching i mentoring

VI. Seminarium dyplomowe

W ramach studiów zrealizowanych zostanie łącznie 174 godziny wykładów i seminariów.

wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadzą najlepsi w Polsce specjaliści z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkimi, w tym kadra zarządzająca działów HR z firm mających największe osiągnięcia w tym zakresie oraz wybitni konsultanci z firm doradczych.

Lista wykładowców:

 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz
 • prof. dr hab. Roman Sobiecki
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak
 • prof. dr hab. Tomasz Rostkowski
 • prof. dr hab. Jakub Brdulak
 • prof. dr hab. Beata Jamka
 • dr Dariusz Danilewicz
 • dr Lidia Jabłonowska
 • dr Maria Jabłońska Wołoszyn
 • dr Łukasz Sienkiewicz
 • dr Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • dr Dariusz Turek
 • dr Hanna Kinowska
 • dr Marzena Fryczyńska
 • dr Grzegorz Filipowicz
 • mgr Monika Smulewicz
 • mgr Anna Węgrzyn
 • mgr Magdalena Randzio
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów odbywa się poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” jest uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem w indeksie oraz przygotowanie pracy projektowej. Praca projektowa ma charakter empiryczny i obejmuje opracowanie projektu konkretnego narzędzia z zakresu zarządzania zasobem ludzkim w firmie wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej. Projekty mogą być opracowane indywidualnie lub maksymalnie w zespołach trzyosobowych. Obrona pracy /prezentacja projektu/ ma charakter publiczny, z możliwością zadawania pytań przez członków Komisji Egzaminacyjnej oraz uczestników studiów.