Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (sześć i pół tysiąca złotych).

PŁATNOŚĆ. Przedsiębiorstwa i jednostki sektora finansów publicznych - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość opłaty w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 4000 zł - podczas składania dokumentów,
 • II rata w wysokości 2500 zł - do 31 stycznia 2016 r.

Czesne obejmuje koszt zakupu materiałów dydaktycznych i koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

UWAGA! Czesne obejmuje również uczestnictwo w weekendowym zjeździe o charakterze integracyjnym.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

IX edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2017 r.

VIII edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (początek zajęć - 19 listopada 2016 r. ).

 

 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na IX edycję studiów - od 1 grudnia 2016 r.

Rekrutacja na VIII edycję została zakończona. 

REKRUTACJA ONLINE.

Zapisy prowadzi sekretarz studiów: Nella Mamos-Sutkowska
telefon: 225649236
e-mail: nmamos@sgh.waw.pl

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim dla dedykowanych grup.

Zajęcia w ramach edycji zimowych rozpoczynają się w listopadzie lub grudniu danego roku i kończą w maju lub w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od maja tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów lub od momentu wyczerpania miejsc na edycji letniej.

Zajęcia w ramach edycji letnich rozpoczynają się w marcu lub kwietniu danego roku i kończą w listopadzie lub grudniu tego samego roku. Zapisy przyjmowane są od października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia danej edycji studiów lub od momentu wyczerpania miejsc na edycji zimowej. Edycje letnie mają charakter korporacyjny – dedykowane są określonym firmom i organizacjom.

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu: w soboty w godz. 12:00–19:00 i w niedziele w godz. 8:00–15:00.

Terminy zjazdów dla edycji VIII:

I semestr
19-20 listopada 2016 r.
10-11 grudnia 2016 r.
7-8 stycznia 2016 r      
21-22 stycznia 2017 r.     
4-5 luty 2017 r.

II semestr
25-26 luty 2017 r.
11-12 marca 2017 r.
25-26 marca 2017 r.
8-9 kwietnia 2017 r.
22-23 kwietnia 2017 r.
13-14 maja 2017 r.          

opis:

Krótka informacja o studiach (konieczne jest włączenie dźwięku)

cel studiów:
 • Przygotowanie Słuchaczy do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Przygotowanie Słuchaczy do audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.
 • Umożliwienie Słuchaczom zdobycia profesjonalnej wiedzy w tematyce zarządzania bezpieczeństwem informacji dostarczanej przez najwyższej klasy praktyków reprezentujących takie firmy i instytucje, jak: Deloitte, HP, CMS Cameron McKenna, Wirtualna Polska, Virgin Mobile, Komenda Główna Straży Granicznej
 • Zapoznanie Słuchaczy ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z wdrażaniem ISO 27001 i 
 • Przedstawienie Słuchaczom możliwości rozwoju zawodowego w zakresie bezpieczeństwa informacji (informacje na temat certyfikatów zawodowych).

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​Patronat: 

Słuchacze realizujący prace dyplomowe we współpracy z firmą Deloitte otrzymają formalne zaświadczenia od firmy Deloitte.

kierownik programu:

​dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH
telefon: 605067647
e-mail: jakub.brdulak@sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Kapitału Ludzkiego
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

sekretarz programu:

​Nella Mamos-Sutkowska
telefon: 225649236
e-mail: nella.mamos-sutkowska@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
budynek A, pokój 309, III piętro
02-513 Warszawa


program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
język wykładowy:
polski
program studiów:

Nowoczesne zarządzanie organizacją (32 godz, w tym 8 godz. z praktykami)

 • Nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem informacji
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne w organizacji
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Zarządzanie zaufaniem
 • Zarządzanie ryzykiem - analiza przypadku biznesowego
 • Proces motywowania pracowników

Zarządzanie IT (44 godz., w tym 40 godz. z praktykami)

 • Bezpieczeństwo informacji w rozwiązaniach portalowych
 • Dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
 • IT w strategii przedsiębiorstwa
 • Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT
 • Certyfikaty zawodowe ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji
 • Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa
 • Zaufanie w systemach informatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
 • Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji

Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji (60 godz., w tym 52 godz. z praktykami)

 • Cloud Computing a bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie incydentami
 • Planowanie Ciągłości Działania (BCM)
 • ROI w obszarze bezpieczeństwa
 • ISO 27001 a inne normy
 • Warsztaty z zakresu stosowania i wdrażania normy ISO 27001
 • Ochrona danych osobowych
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Ochrona danych osobowych wg GIODO
 • Czarny rynek w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji

Rozwiązania techniczne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (16 godz. – wszystkie z praktykami)

 • Podstawowe aspekty techniczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Kryptografia i mechanizmy bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem sprzętowym i sieci

Seminarium dyplomowe (24 godz.)

wykładowcy:

Zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez ekspertów i praktyków z firm: Deloitte, HP, CMS Cameron McKenna, Wirtualna Polska, Virgin Mobile, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz pracowników naukowych (w części również praktyków) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na studia zostanie przyjętych maksymalnie 30 uczestników.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Podstawą zaliczenia jest udział w zajęciach oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej.