Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 5900 zł (wpłata jednorazowa).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XXI zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

​Edycja XX została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XXI edycję studiów prowadzona będzie od czerwca 2017 r..

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa tygodnie, w soboty (w godz. 8:30-16:00) i niedziele (w godz. 8:30- 12:00) - w sumie 14 sesji dwudniowych.

cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków. Cel ten jest realizowany przez:

 • przekazywanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym,
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
  kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr Beata Chmielewiec
e-mail: beata.chmielewiec@sgh.waw.pl
telefon: 225647117

sekretarz programu:

​Magdalena Karpowicz
e-mail: magdalena.karpowicz@sgh.waw.pl
telefon: 225649328

sekretariat studiów:

ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 114
02-513 Warszawa

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:

dr Beata Chmielewiec bchmiel@sgh.waw.pl

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Blok I. Wprowadzenie do zarządzania potencjałem społecznym

 1. Kierowanie zachowaniami w organizacji
 2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Rynek pracy
 4. Rynek pracy a koszty pracy
 5. Zarządzanie międzykulturowe
 6. Prawo pracy

Blok II. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

 1. Planowanie zatrudnienia
 2. Pozyskiwanie pracowników
 3. Analiza pracy, ocena wymagań pracy
 4. Rozwijanie potencjału ludzkiego
 5. Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 6. Zakładowy system płac- projektowanie i przykłady z praktyki
 7. Kształtowanie ścieżek karier
 8. Zarządzanie kompetencjami
 9. Racjonalizacja nakładów pracy
 10. Zakładowe plany emerytalne
 11. Etyczne aspekty kierowania ludźmi

Blok III. Kwalifikacje i umiejętności kierownicze

 1. Zarządzanie zmianami w organizacji
 2. Role kierownicze i ich wypełnianie
 3. Negocjacje zbiorowe i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych
 4. Kształtowanie umiejętności społeczno-psychologicznych
 5. Marketing personalny
 6. Strategia szkoleniowa firmy
 7. HR - aspekty unijne

Blok IV. Projektowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 174 godzin zajęć dydaktycznych.

tryb naboru:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Liczba miejsc 40 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty (opłata jednorazowa), kandydat na studia powinien przesłać komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: ZZLw O (edycja 20) – rekrutacja

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z sekretarzem studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 114
02-513 Warszawa

Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Słuchaczy obowiązuje na zakończenie studiów napisanie i obrona pracy dyplomowej.