Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7800 zł (firmy - wpłata jednorazowa; osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach: I rata w wysokości 5000 zł - płatna przy zapisie, II rata w wysokości 2800 zł płatna w terminie do 10 lutego 2018 roku). W przypadku, gdy firma płacąca za swojego pracownika pokryje tylko część czesnego, osoba zainteresowana musi dopłacić do 100% wysokości czesnego, tj. do kwoty 7800 zł.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja V zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na V edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym i semestrze letnim.

Zajęcia w edycji zimowej rozpoczynają się w październiku lub listopadzie danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są zazwyczaj od marca tego roku, w którym uruchomiona ma zostać dana edycja.

Zajęcia w edycji letniej rozpoczynają się w kwietniu danego roku, a kończą w lutym następnego roku. Zapisy przyjmowane są zazwyczaj od października lub listopada roku poprzedzającego rok uruchomienia danej edycji studiów.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godz. 8:00-15:00.

Terminy zjazdów V edycji studiów:

I semestr

14–15 października 2017 r.
4–5 listopada 2017 r.
2–3 grudnia 2017 r.
16-17 grudnia 2017 r.
13–14 stycznia 2018 r.
3–4 lutego 2018 r.

II semestr

24-25 lutego 2018 r.
24–25 marca 2018 r.
14–15 kwietnia 2018 r.
12–13 maja 2018 r.
2–3 czerwca 2018 r.
23-24 czerwca 2018 r.

Terminy zjazdów IV edycji studiów:

I semestr
           
11–12 marca 2017 r.
1–2 kwietnia 2017 r.
6–7 maja 2017 r.
20-21 maja 2017 r.
17–18 czerwca 2017 r.
1–2 lipca 2017 r.

II semestr

23–24 września 2017 r.
21–22 października 2017 r.
25–26 listopada 2017 r.
16–17 grudnia 2017 r.
13–14 stycznia 2018 r.
17–18 lutego 2018 r.

Terminy zjazdów III edycji studiów:

8-9.10.2016 r.
5-6.11.2016 r.
26-27.11.2016 r.
17-18.12.2016 r.
14-15.01.2017 r.
11-12.02.2017 r.
4-5.03.2017 r.
25-26.03.2017 r.
22-23.04.2017 r.
13-14.05.2017 r.
3-4.06.2017 r.
24-25.06.2017 r.

opis:

​Studia HR Biznes Partner są pierwszymi w Polsce studiami podyplomowymi, które zostały skonstruowane w oparciu o koncepcję Urlicha który w swoim modelu określa pięć obszarów aktywności HR BP.
HR BP to po pierwsze ekspert w obszarze HR oraz partner strategiczny w jednostce biznesowej firmy. Pełni on też rolę agenta zmian w obszarze HR, inicjatora i realizatora rozwoju kapitału ludzkiego oraz rzecznika pracownika jednostki biznesowej.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do:

 1. Menedżerów wszystkich szczebli zarządzania zarówno central organizacji jak i jednostek biznesowych
 2. Przedstawicieli struktur HR – wewnętrzni specjaliści z działów HR oraz zewnętrzni konsultanci HR
 3. Pracowników obszarów biznesowych organizacji chcących synergicznie łączyć biznes z HR
 4. Wszystkich osób pełniących funkcję HRBP, które chcą uzyskać wyższy stopień profesjonalizmu zawodowego potwierdzonego świadectwem 
 5. Wszystkie osoby, które zamierzają w przyszłości wiązać swoja karierę zawodową ze stanowiskiem HR BP
 6. Wszystkie osoby, które podjęły decyzję o restrukturyzacji swojej roli organizacyjnej.

cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej światowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z wymienionych obszarów, podniesienie i rozszerzenie kompetencji merytorycznych i społecznych oraz ukształtowanie pożądanych postaw na stanowisku HR BP.
Efektem studiów będzie zaspokojenie popytu jaki zgłasza polski biznes na specjalistów budujących, realizujących i kontrolujących w jednostkach biznesowych strategie personalne wspierające strategię biznesową firmy a w efekcie podwyższenie konkurencyjności biznesu.

STRONA PROGRAMU

 

kierownik programu:

​dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

sekretarz programu:

​mgr Beata Chełstowska

sekretariat studiów:

​Instytut Zarządzania
Zakład Zarządzania w Gospodarce
ul. Madalińskiego 31/33
Dom Studenta "Grosik", sale na parterze

telefon: 225648500
telefon: 501710900
telefaks: 225648610

Informacji udzielają i zapisy przyjmują (w godz. 9:00-15:00):

mgr Beata Chełstowska
e-mail: beata.chelstowska@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

Blok I: Strategie Biznesowe w zarządzaniu efektywnością procesów HR (30 godzin; 15 punktów ECTS)

 1. Strategie biznesowe
 2. Analiza strategiczna
 3. Planowanie strategiczne
 4. Wdrażanie strategii – strategiczna karta wyników
 5. Biznesowa transformacja służb HR - strategie HR współprzyczyniające się do sukcesu strategii ogólnej organizacji
 6. Filozofia TQM w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR – najnowsze trendy

Blok II: Rodzaje struktur organizacyjnych oraz geograficzne umiejscowienie firmy jako determinanty  funkcjonowania HR BP (4 godzin; 2 punktów ECTS)

 1. Nowoczesne struktury organizacyjne
 2. Globalizacja i jej wpływ na geograficzne rozmieszczenie elementów struktur organizacyjnych
 3. Posadowienie HR BP w strukturze organizacyjnej

Blok III: Prawo pracy w perspektywie polskiej i UE (16 godzin; 8 punktów ECTS)

 1. Podstawowe konstrukcje prawa pracy w Polsce
 2. Unijne rozwiązania w zakresie prawa pracy istotne w zarządzaniu organizacją
 3. Administrowanie kadrami i system informacji kadrowej

Blok IV: Charakterystyka HR Biznes Partnera (16 godzin; 8 punktów ECTS)

 1. Jednostki biznesowe jako przestrzeń działania HR BP
 2. Interesariusze HR BP
 3. Role HR BP - nowe i tradycyjne role HR 
 4. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP
 5. Psychologiczny profil HR BP 
 6. Osobowość a praca – czy każdy może być HR BP
 7. Kierunki rozwoju kariery HR BP

Blok V: Tworzenie systemu zarządzania kapitałem ludzkim (10 godzin; 5 punktów ECTS)

 1. Najnowsze trendy i koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 2. Determinanty HR w strategii konkurencji i strategii rozwoju wewnętrznego organizacji 
 3. Struktura celów HR oraz fazy i struktura procesu kadrowego
 4. Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji – rodzaje planów
 5. Koordynacja planów biznesowych z planami kapitału ludzkiego

Blok VI: Funkcjonowanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim (32 godzin; 16 punktów ECTS)

 1. Rekrutacja, dobór, zatrudnienie, adaptacja zawodowa i społeczna
 2. Systemy motywacyjne – płacowe i pozapłacowe
 3. Rozwój osobisty oraz rozwój karier zawodowych
 4. Oceny pracownicze (systemowe, bieżące, wyrywkowe) 
 5. Szkolenie i doskonalenie pracowników i kadry kierowniczej
 6. Kontrola funkcji kadrowej

Blok VII: Kierowanie ludźmi w organizacji (12 godzin; 6 punktów ECTS)

 1. Kultura organizacyjna – wpływ na procesy kierowania zespołami
 2. Role i funkcje menedżera liniowego i HR BP
 3. Władza organizacyjna i jej skuteczność – pokolenie XYZ
 4. Realizacja uniwersalnych wartości organizacji
 5. Portfolio pracownicze
 6. Style i techniki kierowania zespołami

Blok VIII: Metody i techniki wykorzystywane w pracy HR BP (48 godzin; 24 punktów ECTS)

 1. Wykorzystanie technik IT w wykonywaniu zadań HR przez HR BP
 2. Techniki szybkiej pracy z informacją
 3. Techniki menedżerskie
 4. Zarządzanie zmianą 
 5. Zarządzanie projektami kadrowymi 
 6. Zarządzanie czasem – zasady Time management
 7. Skuteczne negocjacje
 8. Rozwiązywanie konfliktów
 9. Stres osobisty i zawodowy – sposoby ograniczania jego wpływu na efektywność działania
 10. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 11. Przeciwdziałanie mobbingowi organizacyjnemu i osobistemu

Blok IX: Kompetencje HR BP (16 godzin; 8 punktów ECTS)

 1. Inteligencja emocjonalna oraz kompetencje społeczne
 2. Kompetencje profesjonalne
 3. Wiedza biznesowa  

Blok X: Formułowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych oraz podejmowanie decyzji kierowniczych (8 godzin; 4 punktów ECTS)

 1. Rozpoznawanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych
 2. Podejmowanie decyzji kierowniczych

  Gwarantujemy materiały dydaktyczne i książki.
tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na każdą edycję studiów przyjmowanych jest do 30 słuchaczy.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:
 • uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem w indeksie,
 • napisanie pracy końcowej pod kierunkiem promotora oraz obrona pracy.