Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi: 8000 zł (wpłata jednorazowa przy zapisie).

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach, jednak wówczas opłata wynosi 8400 zł.

Struktura wpłat wygląda następująco:

 • I rata - 4400 zł - płatna przy zapisie
 • II rata - 4000 zł  do dnia 31 stycznia 2017 r.

Zero złotych opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

​Edycja X została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickim 2016/2017 (zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję X została zakończona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Czas trwania studiów: 16 zjazdów (średnio 2 zjazdy w miesiącu) oraz dodatkowy 17-ty zjazd związany z uroczystym zakończeniem studiów i rozdaniem świadectw. Zajęcia odbywają się w piątki (od godz. 17:00) oraz soboty.

Terminy zjazdów dla X edycji

Rozpoczęcie zajęć edycji X – październik 2016 r. 

21-22 października 2016 r.
18-19 listopada 2016 r.
2 -3  grudnia 2016 r.
16–17 grudnia 2016 r.
13–14 stycznia 2017 r.
27–28 stycznia 2017 r.
3–4 marca 2017 r.
17-18 marca 2017 r.
7–8 kwietnia 2017 r.
21–22 kwietnia 2017 r.
12–13 maja 2017 r.
26–27 maja 2017 r.
9–10 czerwca 2017 r.
23–24 czerwca 2017 r.
7–8 lipca 2017 r.
30 września 2017 r.

studia skierowane do:
 • ​Menedżerowie produktu 
 • Menedżerowie grup produktów 
 • Osoby tworzące strategię produktu 
 • Specjaliści ds. marketingu 
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem produktów 
 • Brand managerowie 
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży 
 • Osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii marketingowych 
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie w firmie 
 • Osoby odpowiedzialne za budowę biznes planów i planów marketingowych 
 • Team liderzy 
cel studiów:
 • ​Pokazanie odbiorcom podejść, metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania produktami. 
 • Pokazanie skutecznych i efektywnych metod tworzenia optymalnego portfela produktów. 
 • Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem, wpływanie na ich działania. 
 • Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny i opierają się na najlepszych praktykach organizacyjnych. 

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​dr hab. prof. SGH. Maria Aluchna
e-mail: maria.aluchna@sgh.waw.pl
telefon: 502731965

sekretarz programu:

Bożena Pieńkos
e-mail: bozena.pienkos@sgh.waw.pl
telefon: 608123954

sekretariat studiów:

​ADRES DO KORESPONDENCJI:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania 
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek M, pokój 325, 327, 329

Siedziba:
Katedra Teorii Zarządzania
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 325, sekretariat pok. 327

telefon: 225648620
telefon: 225649340

Informacji udziela i zapisy przyjmuje Bożena Pieńkos
e-mail: bozena.pienkos@sgh.waw.pl

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
tematyka studiów:
 • ​Funkcjonowanie rynku 
 • Analiza rynku 
 • Analiza potrzeb klienta 
 • Badania rynkowe 
 • Analiza Blue Ocean 
 • Aspekty prawne zarządzania produktami na rynku 
 • Zarządzanie strategiczne produktem 
 • Marketing strategiczny produktu 
 • Zarządzanie innowacjami produktowymi 
 • Wprowadzanie produktów na rynek 
 • Budowa i zarządzanie portfelem produktów i usług 
 • Analiza cyklu życia produktów i usług 
 • Testowanie rynkowe produktów i usług 
 • Innowacje w organizacji i trening kreatywności 
 • Zarządzanie projektami i zespołami 
 • Przywództwo i menedżer produktu – warsztaty psychologiczne 
 • Plan marketingowy i biznes plan produktu 
 • Finanse produktów i usług - analiza wykonalności 
 • Finansowanie produktów i usług ze środków UE 
 • Zarządzanie kanałami dystrybucji 
 • Merchandising i sprzedaż 
 • Marketing i efektywna komunikacja z klientem 
 • Tworzenie prezentacji produktu i sprzedaż 
 • PR i lobbying na rzecz produktu
program studiów:

​Program Studiów Zarządzania Produktami i Usługami

Pierwszy poświęcony jest analizie rynku w kontekście zarządzania produktami, drugi poświęcony jest organizacji zarządzania produktami, trzeci dotyczy zespołów produktów oraz zarządzania produktem w formie projektowej, czwarty ukazuje zagadnienia związane z finansami produktu, piąty wyjaśnia logistykę produktu, zaś szósty dotyczy komunikacji związanej z produktem. 

Szczegółowy program studiów​.

wykładowcy:
 • ​Pracownicy SGH 
 • W niektórych przypadkach wykładowcy innych uczelni – specjalności nie reprezentowane w SGH 
 • Praktycy – w zależności od modułu: menedżerowie, pracownicy agencji badawczych, menedżerowie produktu, specjaliści i eksperci.
​WYKŁADOWCY​
tryb naboru:

​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP​). 

Planowana liczba uczestników: 30 osób.

Warunki przyjęcia na studia:

 • rejestracja w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych,,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
wymagane dokumenty:
zasady realizacji studiów:
 • ​Wprowadzenie teoretyczne: przedstawienie modeli/algorytmów działania, które w łatwy sposób dawałyby się zastosować w praktyce działalności menedżerskiej; forma: wykład ilustrowany przykładami
 • Case studies: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studium pod nadzorem wykładowcy; forma: warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.
warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie studiów następuje na podstawie:

 • Obecności na zajęciach 
 • Egzamin – praca zaliczeniowa 
 • Przygotowania i obrony pracy końcowej, realizowanej w formie pisemnej

:: zasady pisania pracy końcowej i obrona pracy
:: strona tytułowa
:: oświadczenie autora