Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość wynosi 7200 zł (firmy - wpłata jednorazowa, osoby fizyczne - możliwość wpłaty w dwóch ratach: 4200 oraz 3000 zł).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (REKRUTACJA ONLINE).

termin uruchomienia studiów:

IV edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

​III edycja studiów została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na IV edycję studiów jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE.

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu kolejnego roku.

Zajęcia odbywają się w formie sobotnio - niedzielnych zjazdów, średnio raz w miesiącu (w sumie 12 zjazdów).

Wstępny harmonogram zjazdów dla IV edycji:

21-22 październik 2017 r.
04-05 listopad 2017 r.
18-19 listopad 2017 r.
02-03 grudnia 2017 r.
13-14 stycznia 2018 r.
27-28 stycznia 2018 r.
10-11 lutego  2018 r.

studia skierowane do:

​Studia adresowane są do:

 • ekspertów i specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • pracowników jednostek audytu wewnętrznego odpowiedzialnych za ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych,
 • pracowników instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialnych za ocenę ryzyka kredytowego oraz ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych.
cel studiów:

​Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i rozwiązań. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń w laboratorium komputerowym oraz seminarium.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​W grudniu 2016 roku studia zostały uznane przez Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA) jako spełniające standardy stowarzyszenia w zakresie programu i wykładowców.kierownik programu:prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
telefon: 607467919
e-mail: malgorzata.iwanicz-drozdowska@sgh.waw.pl

sekretarz programu:

​mgr Katarzyna Wasilewska
e-mail: if@sgh.waw.pl
telefon: 504095061

sekretariat studiów:

​ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 334, III piętro
02-513 Warszawa

telefon: 225646000 w. 9320
telefon: 225649320

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów i laboratorium komputerowego.

Szczegółowy plan studiów:

I. Wprowadzenie (17 godz.)

 1. Podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym
 2. Aspekty prawne prowadzenia działalności kredytowej 
 3. Podstawy modelowania statystycznego (warsztat przygotowujący do zajęć laboratoryjnych)

II. Ocena ryzyka kredytowego i zabezpieczenia (84 godz.)

 1. Ocena ryzyka kredytowego na podstawie sprawozdań finansowych (przedsiębiorstwa, banki, zakłady ubezpieczeń)
 2. Modelowanie ryzyka klienta (PD): credit scoring i credit rating 
 3. Modelowanie ryzyka transakcji (LGD, EAD)
 4. Modele ryzyka kredytowego dla portfela kredytowego oraz testy warunków skrajnych
 5. Tworzenie rezerw na kredyty i portfel kredytowy wg MSR/MSSF 
 6. Zabezpieczenia kredytów

III. Windykacja – rozwiązania organizacyjne i techniki (10 godz.)

IV. Innowacje w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym (26 godz.)

 1. Ustalanie ceny kredytu z uwzględnieniem kosztów ryzyka (risk based pricing) – zasady, korzyści, ograniczenia
 2. Modelowanie i poprawa efektywności procesów kredytowych (performance improvement) 
 3. Wstęp do analizy opartej o techniki big data 
 4. Pożyczki społecznościowe (social lending) i ocena ryzyka kredytowego

V. Etyka w działalności kredytowej i w windykacji (10 godz.)

VI. Seminaria dyplomowe (8 godz.)

VII. Wykłady „na zaproszenie” (12 godz.)

Program studiów obejmuje łącznie 167 godzin dydaktycznych.

wykładowcy:

​Wykładowcami są doświadczeni pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będący jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania ryzykiem, oraz przedstawiciele instytucji finansowych.

tryb naboru:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.​​

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Limit przyjęć na edycję wynosi 45 osób.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z trzech egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.