Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Opłata za całość studiów wynosi 7800 PLN (wpłata jednorazowa). Możliwa jest także płatność w dwóch ratach (po 3900 PLN każda).

Opłata za studia (całość lub pierwsza rata) powinna zostać uiszczona przy zapisie. W przypadku płatności w ratach druga rata powinna zostać uiszczona najpóźniej do dnia 31.01.2017 r.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów oraz certyfikatu w zakresie uczestnictwa w kursie komputerowym z SPSS.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja XI zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r., a zakończą w czerwcu 2017 r.). 

 

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XII edycję jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są w sposób ciągły (do wyczerpania limitu miejsc).
 
Zajęcia w ramach studiów odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu - w piątki (17:10-20:40) i w soboty (9:00-16:30).

Terminy zjazdów dla edycji XI zostaną podane do wiadomości wkrótce.

miejsce zajęć:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, budynek „C” przy al. Niepodległości 128 oraz budynek główny, al. Niepodległości 162 w Warszawie.

studia skierowane do:
​Studia adresowane są do:
 • menedżerów i pracowników wszystkich szczebli przedsiębiorstw zaangażowanych w budowę wartości przedsiębiorstwa i zarządzania marketingowego,
 • konsultantów, doradców oraz analityków finansowych pragnących poznać metody i techniki zwiększania wartości klienta z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnego marketingu,
 • służb marketingowych obsługujących klientów.
cel studiów:

​Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej nowego nurtu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zorientowanym na sprzedaż, zarządzanie i budowę wartości klienta dla przedsiębiorstwa.

Studia pozwolą uczestnikom:

 • poznać proces, metody i techniki nowoczesnego marketingu, opartego na sprzedaży budującej wartość klienta;
 • zrozumieć jak relacje z klientem i wartość klienta buduje wartość przedsiębiorstwa;
 • zapoznać i pogłębić wiedzę z zakresu wymiany wartości klient-firma; 
 • poznać metody badania wartości klientów dla firm; 
 • nabyć umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą o kliencie; 
 • pogłębić wiedzę z zakresu budowy wartości klientów, satysfakcji ich i lojalności; 
 • pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania wartością dla klientów; 
 • pogłębić wiedzę na temat metod i technik sprzedaży.

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:

​prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

sekretarz programu:

​mgr Grażyna Rybarska
telefon: 516262424
e-mail: grybar@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

​Instytut Zarządzania Wartością
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa

telefon: 225648655 (w godz. 9:00-15:00)

Informacji o studiach udziela i zapisy przyjmuje mgr Grażyna Rybarska.

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:

​Dodatkowe informacje o studium w serwisie: http://www.zarzadzaniesprzedazaiwartosciaklienta.edu.pl/ 

język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program studiów obejmuje cztery bloki tematyczne:

 • zapoznanie słuchaczy z nowoczesnym marketingiem opartym na zarządzaniu wartością klienta;
 • prezentację praktycznych metod i narzędzi realizacji strategii wzrostu wartości klienta dla firm; 
 • prezentacji metod sprzedaży w krótkim i długim okresie;
 • przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom zarządzania wartością klienta (analiza konkretnego przypadku) pod kierunkiem promotora - wykładowcy studium.

W skład zakresu tematycznego Studiów wchodzą następujące obszary:

 • Metody pomiaru wartości klienta
 • Zarządzanie relacjami z klientami i wzrostem wartości klienta
 • Strategie sprzedaży i obsługi klientów
 • Strategie budowy kapitału klientów 
 • Współczesne uwarunkowania budowy wartości klientów 
 • Seminarium dyplomowe 

  Seminarium dyplomowe - prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

  Program studiów obejmuje łącznie 168 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów.
wykładowcy:

​Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i głównych wiodących uczelni w Polsce oraz przez praktyków (pracowników firm konsultingowych, przedsiębiorstw i agencji badawczych).

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację online w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

Na każdą edycję studium przyjmowanych jest około 30 słuchaczy.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

Uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pracy dyplomowej poświęconej wybranym aspektom wzrostu wartości klienta (analiza konkretnego przykładu) pod kierunkiem promotorów, wykładowców studiów.

​Absolwenci studiów otrzymują dyplom ukończenia w języku polskim i angielskim.