Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (płatne jednorazowo, bądź w ratach: I rata przy zapisie 4000 zł, druga – przed rozpoczęciem II semestru 3500 zł).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, książek, a także koszt wydania świadectwa w języku polskim.

:: Numer rachunku ::

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

termin uruchomienia studiów:

Edycja VII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Edycja VI została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Nabór na VII edycję jest obecnie prowadzony i potrwa do września 2017 r.

​Nabór na VI edycję studiów został zakończony. 

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:

Studia trwają dwa semestry.

​Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

 

miejsce zajęć:

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

studia skierowane do:

​Studia te skierowane są do kadry średniego i wyższego szczebla pionów finansowych zarówno w organizacjach transnarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstwach - osób, które posiadają już dyplom szkoły wyższej i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę w zakresie controllingu finansowego. Rekomendowane studia są efektem współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów  ICV (Internationaler Controller Verein) z siedzibą w Monachium, firmą ABC Akademia Sp. z o.o. z Poznania oraz  Pracownią Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. Owocem tej współpracy będą urozmaicone zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków – przedstawicieli Partnerów oraz ich wkład merytoryczny w program studiów.

cel studiów:

​Celem sudiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie  informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

STRONA PROGRAMU

partnerzy/patroni studiów:

​Studia  są efektem współpracy pomiędzy Kolegium Zarządzania i Finansów  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie a:

 • Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów  ICV (Internationaler Controller Verein) z siedzibą w Monachium,
 • firmą doradczo-szkoleniowąABC Akademia specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu zarządczych systemów controllingowych opartych na zasobowo-procesowym rachunku kosztów,
 • firmą Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o. o. - pierwszym w Polsce dostawcy programów szkoleniowych opartych na grach i symulacjach biznesowych.

Efektem tej współpracy będą urozmaicone zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków - przedstawicieli powyższych Partnerów oraz ich wkład merytoryczny w program studiów.

ACF_DC.pngACF_PG.jpg ACF_ICV_LOGO.jpg

kierownik programu:

​dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH w Instytucie Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów  SGH
e-mail: tomasz.cicirko@sgh.waw.pl

Siedziba Instytutu Finansów:
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 330
02-513 Warszawa

sekretarz programu:

​dr Renata Pajewska-Kwaśny, Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych
telefon: 602589808
e-mail: renata.pajewska@sgh.waw.pl

Siedziba Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych:
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 306
02-513 Warszawa

sekretariat studiów:

Korespondencję proszę kierować na adres:

​dr Renata Pajewska – Kwaśny
Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02–554 Warszawa

program realizuje:
KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Program dostosowany jest do standardów przyjętych w praktyce gospodarczej, aktualnych międzynarodowych trendów i potrzeb controllerów finansowych.
Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obejmują łącznie 188 godzin w formie wykładów, ćwiczeń w laboratorium komputerowym oraz warsztatów w formie gry symulacyjnej pod nazwa Profit Quest opracowanej przez Pracownię Gier Szkoleniowych.

W szczególności zajęcia będą dotyczyły następującej problematyki: 

 1. Miejsce i rola grup kapitałowych w nowoczesnej gospodarce
 2. Wyzwania rynkowe w nowoczesnym zarządzaniu grupą kapitałową
 3. Istota i rodzaje controllingu
 4. Rachunkowość finansowa i zarządcza w grupie kapitałowej
 5. Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu grupą kapitałową
 6. Ceny transferowe w grupie kapitałowej
 7. Analiza ekonomiczna-finansowa spółek grupy
 8. Budżetowanie finansowe jako podstawa współczesnego controllingu grupy kapitałowej
 9. Strategiczny i operacyjny controlling Finansowy
 10. Controlling finansowy w instytucjach finansowych
 11. Rola i zadania controllingu finansowego w okresie kryzysów gospodarczych
 12. Wizualizacja informacji - aspekty psychologiczne i merytoryczne
 13. Przegląd narzędzi controllingowych (informatycznych)
 14. Kuźnia praktyków - zajęcia praktyczne dla controllerów finansowych z wykorzystaniem laboratorium komputerowego
 15. Seminarium
wykładowcy:
 • dr hab. Tomasz Cicirko – SGH
 • prof. dr hab. Anna Karmańska – SGH
 • prof. dr hab. Piotr Płoszajski – SGH
 • dr hab. Waldemar Rogowski – SGH
 • dr Tomasz Niepytalski – praktyk gospodarczy
 • Andrzej Kośmider – Ministerstwo Finansów
 • Karol Sikora – ICV, praktyk gospodarczy
 • Edyta Szarska - ICV, praktyk gospodarczy
 • dr Tomasz M. Zieliński – ABC Akademia, praktyk gospodarczy
 • Filip Tomaszewski - Pracownia Gier, praktyk gospodarczy
tryb naboru:

​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów cząstkowych oraz napisanie i obrona pracy końcowej.

Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowy certyfikat wystawiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów – ICV.​​