Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
cel studiów:

​Celem studiów podyplomowych jest  dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom w profesjonalny sposób, skutecznie i efektywnie zarządzać podmiotami świadczącymi usługi w sektorze HoReCa oraz skutecznie eliminować błędy i marnotrawstwo zamieniając je w wartość dodaną dla klientów, firm i całego sektora.

Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje przy tworzeniu projektów doskonalenia funkcjonowania i rozwoju własnych firm oraz w opracowaniu projektów marketingowych z udziałem podmiotów w sektorze HoReCa.

partnerzy/patroni studiów:

​Partnerem merytorycznym studiów jest: 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czesne:

​Opłata za całość studiów: 6800 zł (możliwość wpłaty w 2 ratach).

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer rachunku dla edycji I ::

42124069605005060202100001
tytuł wpłaty: "nazwisko i imię uczestnika, 500-06-0210"

(w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio "I rata" lub "II rata")

termin uruchomienia studiów:

Edycja I zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczną się marcu 2015 r.).

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję I jest obecnie prowadzona.

organizacja zjazdów:

​Studia są uruchamiane w semestrze zimowym oraz letnim.

Zajęcia w ramach edycji zimowych rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu roku następnego.

Zajęcia w ramach edycji letnich rozpoczynają się w marcu danego roku, a kończą w styczniu roku następnego.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godz. 9:00-16:00, przeciętnie co 3 tygodnie.

Terminy zjazdów w I semestrze:

07-08.03.2015 r.
11-12.04.2015 r.
25-26.04.2015 r.
09-10.05.2015 r.
23-24.-5.2015 r.
20-21.06.2015 r.

program studiów:

​Semestr I

 • Otwarcie studiów
 • Wykład wprowadzający
 • Kategorie czynników warunkujących funkcjonowanie  przedsiębiorstw na rynku. Uwarunkowania makrootocznia biznesu i metody ich analizy. 
 • Rynkowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i metody ich analizy. 
 • Wewnętrzne czynniki  determinujące rozwój przedsiębiorstw 
 • Współczesne szanse i zagrożenia dla podmiotów w sektorze HoReCa 
 • Specyfika rynku zaopatrzeniowego i zachowań zakupowych nabywców instytucjonalnych
 • Rola dostawców w sektorze HoReCa. Budowanie relacji z dostawcami 
 • Współpraca z dostawcami w sektorze HoReCa 
 • Omówienie zasad i wymagań przygotowania projektów doradczych jako formy zaliczenia studiów. Przygotowanie do wizyty studialnej w wybranej restauracji (hotelu)
 • Analiza warunków działania podmiotów w sektorze HoReCa (warsztat)
 • Zakładanie działalności gospodarczej w sektorze HoReCa w Polsce 
 • Źródła finansowania podmiotów w sektorze HoReCa  i sposoby pozyskania środków
 • Elementy prawa pracy 
 • Konflikty i nieetyczne zachowania w sektorze HoReCa 
 • Warunki budowania i rozwoju sprawnych zespołów w małych i średnich firmach (warsztat)
 • Regulacje podatkowe dotyczące podmiotów w sektorze HoReCa
 • Franczyza i licencje jako formy rozwoju biznesu w sektorze HoReCa  
 • Techniki negocjacji (warsztat)
 • Rozwój własny menedżera i właściciela (warsztat)

  Egzamin blokowy:

  o „Warunki funkcjonowania firmy w sektorze HoReCa” obejmujący treść następujących przedmiotów; prawne i finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów w sektorze oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze HoReCa

  Obrona I semestru:

  o Prezentacje i obrona projektów doradczych opracowanych po wizycie studialnej. Analiza sytuacji wizytowanego podmiotu i opracowanie scenariuszy jego rozwoju (praca zespołowa). Alternatywnie - analiza sytuacji własnej firmy i scenariusze jej rozwoju.

Semestr II

 • Kontrola i analiza kosztów i wyników finansowych w sektorze HoReCa 
 • Istota współczesnego marketingu
 • Gastronomia jako element kultury - Polska i świat (sztuka, film, fotografia, literatura)
 • Gastronomia a tradycje i kultura regionalna –poszukiwanie synergii 
 • Wymagania i warunki zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w sektorze HoReCa 
 • Techniki badań marketingowych w sektorze HoReCa 
 • Systemowe zapewnianie jakości w sektorze HoReCa wg metodologii Kaizen
 • Przygotowanie, realizacja i interpretacja wyników badania w sektorze HoReCa (warsztat)
 • Specyfika marketingu w sektorze HoReCa
 • Podstawy wyróżniania i pozycjonowania ofert w sektorze HoReCa
 • Kreowanie miejsc i doświadczeń w sektorze HoReCa –współczesne tendencje i dobre praktyki 
 • Tendencje w kreowaniu produktów gastronomicznych na świecie 
 • Kształtowanie i komunikowanie cen 
 • Wizyta studialna w wybranej restauracji (hotelu) 
 • Narzędzia komunikacji marketingowej w sektorze HoReCa
 • Nowoczesne technologie w komunikacji marketingowej w sektorze HoReCa
 • Przygotowanie i realizacja projektów marketingowych w sektorze HoReCa 

  Egzamin blokowy:

  o „Marketing w sektorze HoReCa” obejmujący następujące przedmioty: istota marketingu, kreowanie działań marketingowych i komunikacja marketingowa w sektorze HoReCa

  Obrona II semestru:

  o Prezentacje  i obrona projektu zintegrowanej komunikacji marketingowej dla wizytowanego podmiotu lub  dla własnej firmy (praca zespołowa)
 • Zakończenie studiów – wykład końcowy

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć.

tryb naboru:

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty za studia jest równoznaczne z przyjęciem).

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

kierownik programu:

​dr hab., prof. SGH Teresa Taranko

sekretarz programu:

​dr Beata Marciniak

sekretariat studiów:

​Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 305
02-513 Warszawa

telefon: 225649311, 225648689

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Hanna Rydz
e-mail: rydz(at)sgh.waw.pl
dr Beata Marciniak

Sekretarz Studiów
e-mail: bmarci(at)sgh.waw.pl
telefon: 500 630 010