Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:
Studia są odpłatne.
termin uruchomienia studiów:
W roku akademickim 2016/2017 edycja studiów nie będzie uruchomiona.
 
X edycja studiów została uruchomiona w październiku 2013 r.
termin zapisów na studia:

​W roku akademickim 2016/2017 rekrutacja nie jest prowadzona.

tryb studiów:
niestacjonarne
organizacja zjazdów:

Studia trwają 4 lata.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się w soboty i niedziele (średnio raz w miesiącu).

opis:

W roku akademickim 2016/2017 edycja studiów nie będzie uruchomiona.


Niestacjonarne Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie stanowią unikalną ofertę na polskim rynku studiów na tym poziomie. Powstały w wyniku współpracy trzech renomowanych uczelni, oferują interesujący program i spotkania ze znanymi wykładowcami.

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Cergy-Pontoise w Paryżu prowadzi Polsko-Francuskie Europejskie Studia Doktoranckie.

Słuchacze mają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych z politologii (w zależności od wyboru promotora, który może być z SGH lub Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Wybór promotora określa miejsce obrony rozprawy doktorskiej.

Ponadto, słuchacze znający biegle język francuski mogą również ubiegać się o nadanie stopnia doktora Uniwersytetu Cergy-Pontoise na zasadach określonych przez ten Uniwersytet.

studia skierowane do:
Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim, zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych (z politologii).

Kierunek ukończonych przez kandydatów studiów magisterskich nie ma priorytetowego znaczenia w procesie rekrutacji, konieczne jest natomiast zainteresowanie kandydata problematyką międzynarodową.

Od słuchaczy nie wymaga się znajomości języka francuskiego, ale osoby znające biegle ten język będą miały możliwość napisania rozprawy doktorskiej po francusku i uzyskania dodatkowo stopnia doktora Uniwersytetu Cergy-Pontoise. Opcja taka prowadzi do uzyskania dwóch dyplomów doktorskich (polskiej i francuskiej uczelni).
kierownik programu:
prof. zw. dr hab. Katarzyna Żukrowska
e-mail: katarzyna.zukrowska@sgh.waw.pl
sekretarz programu:
dr Joanna Stryjek (IX edycja)
e-mail: joanna.stryjek@sgh.waw.pl

Katarzyna Michalik-Jaworska (X edycja)
e-mail: npfesd@sgh.waw.pl
sekretariat studiów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pok. 63
program realizuje:
KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
dodatkowe informacje:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pok. 63 

język wykładowy:
polski
program studiów:
wykładowcy:

​W trakcie studiów słuchacze uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych SGH i UW.

tryb naboru:

​W przypadku osób francuskojęzycznych zainteresowanych uzyskaniem dwóch dyplomów doktorskich, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie CV oraz listu motywacyjnego w języku francuskim.
Ponadto osoby zainteresowane uzyskaniem podwójnego stopnia doktora są zobowiązane do dokonania opłaty za zapis w Uniwersytecie Cergy-Pontoise w wysokości ok. 1600 zł.

wymagane dokumenty:
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • CV, 
  • list motywacyjny (wraz z informacją o zainteresowaniach naukowych, które będą określały tematykę przyszłej rozprawy doktorskiej),
  • 4 fotografie (legitymacyjne), 
  • dokument potwierdzający opłatę czesnego (po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia).

    Osoby zainteresowane uzyskaniem podwójnego stopnia doktora powinny również przygotować życiorys i list motywacyjny w języku francuskim.

    Kandydat może dołączyć także inne dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia w czasie studiów i pracy zawodowej.
zasady realizacji studiów:

​Charakter studiów umożliwia napisanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej.

Doktoranci piszący rozprawy doktorskie w języku francuskim mogą ubiegać się o stypendium doktorskie w Ambasadzie Francji w Polsce (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ambasady Francji).

Osoby decydujące się na przygotowanie doktoratu po francusku uzyskują legitymację Cergy-Pontoise i na tej podstawie mogą uczestniczyć m.in. w zajęciach w Paryżu (utrzymanie i inne opłaty we własnym zakresie).