Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

Edycja XXII​

Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (sześć tysięcy złotych).

Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 4000 zł – wpłata przy rekrutacji
 • II rata w wysokości 2000 zł – wpłata do dnia 15 września 2017 r.

Edycja XXI

Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (sześć tysięcy złotych).

Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach:
I rata w wysokości 4000 zł – wpłata przy rekrutacji
II rata w wysokości 2000 zł – wpłata do dnia 16 stycznia 2017 r.

UWAGA! Czesne obejmuje również uczestnictwo W SPOTKANIU o charakterze integracyjnym.

Czesne obejmuje koszt zakupu materiałów dydaktycznych i koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.  

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XXII zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2017 r., a zakończą w grudniu 2017 r.

Edycja XXI została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r., a zakończą w czerwcu 2017 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję XXII jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:
Studia uruchamiane są w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.

Zajęcia w ramach edycji zimowych rozpoczynają się w październiku lub listopadzie danego roku i kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od stycznia tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów lub od momentu wyczerpania miejsc na edycji letniej.

Zajęcia w ramach edycji letnich rozpoczynają się w lutym lub marcu danego roku i kończą w listopadzie lub w grudniu tego samego roku. Zapisy przyjmowane są od października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia danej edycji lub od momentu wyczerpania miejsc na edycji zimowej.

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i w niedziele.
 
Wstępny harmonogram zjazdów dla edycji XXII:

Zjazd 1: 22 – 23 kwietnia 2017 r.
Zjazd 2: 6 - 7 maja 2017 r.
Zjazd 3: 20 – 21 maja 2017 r.
Zjazd 4: 10 – 11 czerwca 2017 r.
Zjazd 5: 24 – 25 czerwca 2017 r.
Zjazd 6: 07 – 08 październik2017 r.
Zjazd 7: 21 – 22 października2017 r.
Zjazd 8: 04 – 05 listopada 2017 r.
Zjazd 9: 8 – 19 listopada 2017 r.
Zjazd 10: 2 -3 grudnia 2017 r.
Zjazd 11: 16 –17 grudnia 2017 r.
studia skierowane do:

​Studia adresowane są do osób piastujących kierownicze stanowiska, specjalistów i pracowników:

 • jednostek sektora finansów publicznych,
 • firm doradczych,
 • agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek współpracujących z sektorem finansów publicznych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania publicznego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
cel studiów:

 

 • Przygotowanie słuchaczy do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych. 
 • Wskazanie słuchaczom istoty kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
 • Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami oceny funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli i Ministerstwa.  
 • Przedstawienie słuchaczom możliwości rozwoju zawodowego w zakresie audytu (informacje na temat egzaminów: CIA i CGAP).

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:
dr Anna Kłopotek, SGH,
doradca ekonomiczny NIK
telefon: 512711520
e-mail:anna.klopotek@sgh.waw.pl
sekretarz programu:

Anna Kotlińska
telefon: 512711527
e-mail: anna.kotlinska@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Zarządzania Innowacjami
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G, pokój 137 lub 138 (I piętro, na tyłach Auli Głównej)

faks: 225648631

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Struktura godzinowa programu studiów dostosowywana jest do potrzeb słuchaczy. Główne bloki merytoryczne to:

 1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP.
 2. Zarządzanie strategiczne w JSFP.
 3. Zarządzanie projektami w JSFP.
 4. Zarządzanie ryzykiem.
 5. Finanse publiczne. 
 6. Zamówienia publiczne.  
 7. Rynek kapitałowy.
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne.
 9. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa.
 10. Rachunkowość finansowa.
 11. Rachunkowość budżetowa.
 12. Audyt wewnętrzny.
 13. Audyt funduszy UE.
 14. Audyt systemów informatycznych.
 15. Kontrola zarządcza.  
 16. Informacje o egzaminach na CIA i CGAP.

Program obejmuje 180 godzin warsztatów i wykładów, w tym 10 godzin seminarium.

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej, a także przez ekspertów z Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów, z Urzędu Zamówień Publicznych oraz ze Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

tryb naboru:

​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na studia przyjętych zostanie ok. 40 uczestników.

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Zarządzania Innowacjami
al. Niepodległości 162, pok. 61A
02-554 Warszawa
z dopiskiem: „SP Audyt-edycja 22 rekrutacja”

lub dostarczyć osobiście do sekretarza Studiów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z sekretarzem: Anna Kotlińska, tel. 512711527

Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Podstawą zaliczenia jest złożenie i obrona pracy końcowej.