Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
Jesteś tu: Oferta SGH > Polski
 

 

 
czesne:

​Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (sześć tysięcy złotych).

Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 4000 zł – wpłata przy rekrutacji
 • II rata w wysokości 2000 zł – wpłata do dnia 26 maja 2017 r.

Czesne obejmuje koszt zakupu materiałów dydaktycznych i koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

UWAGA! Czesne obejmuje również uczestnictwo W SPOTKANIU o charakterze integracyjnym.

:: Numer konta ::

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.  

termin uruchomienia studiów:

​Edycja XXII zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczną się w marcu 2017 r., a zakończą w styczniu 2018 r.

Edycja XXI została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły się w październiku 2016 r., a zakończą w czerwcu 2017 r.

termin zapisów na studia:

​Rekrutacja na edycję XXII jest obecnie prowadzona.

REKRUTACJA ONLINE

czas realizacji:
studia dwusemestralne
organizacja zjazdów:
Studia uruchamiane są w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.

Zajęcia w ramach edycji zimowych rozpoczynają się w październiku lub listopadzie danego roku i kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od stycznia tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studium lub od momentu wyczerpania miejsc na edycji letniej.

Zajęcia w ramach edycji letnich rozpoczynają się w lutym lub marcu danego roku i kończą w listopadzie lub w grudniu tego samego roku. Zapisy przyjmowane są od października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia danej edycji lub od momentu wyczerpania miejsc na edycji zimowej.

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i w niedziele.

 

Wstępny harmonogram zjazdów dla edycji XXI:

 1. 22–23 października 2016
 2. 5–6 listopada 2016 
 3. 19–20 listopada 2016 
 4. 10–11 grudnia 2016 
 5. 14–15 stycznia 2017
 6. 11–12 luty 2017
 7. 11–12 marca 2017
 8. 1–2 kwietnia 2017 
 9. 22–23 kwietnia 2017 
 10. 20–21 maja 2017
 11. 24–25 czerwca 2017

Harmonogram zjazdów dla edycji XX: 

 1. 12 – 13 marca 2016 
 2. 16 – 17 kwietnia 2016
 3. 07 - 08 maja 2016 
 4. 21 – 22 maja 2016 
 5. 04 – 05 czerwca 2016 
 6. 18 – 19 czerwca 2016 
 7. 08 – 09 października 2016
 8. 22 – 23 października 2016  
 9. 05 – 06 listopada 2016 
 10. 19 – 20 listopada 2016 
 11. 10 – 11 grudnia 2016 
 
studia skierowane do:

​Studia adresowane są do osób piastujących kierownicze stanowiska, specjalistów i pracowników:

 • jednostek sektora finansów publicznych,
 • firm doradczych,
 • agencji, fundacji, przedsiębiorstw i innych jednostek współpracujących z sektorem finansów publicznych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania publicznego audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
cel studiów:

 

 • Przygotowanie słuchaczy do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych. 
 • Wskazanie słuchaczom istoty kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
 • Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami oceny funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli i Ministerstwa.  
 • Przedstawienie słuchaczom możliwości rozwoju zawodowego w zakresie audytu (informacje na temat egzaminów: CIA i CGAP).

STRONA PROGRAMU

kierownik programu:
dr Anna Kłopotek, SGH,
doradca ekonomiczny NIK
telefon: 722265088
e-mail:anna.klopotek@sgh.waw.pl
sekretarz programu:

Anna Kotlińska
telefon: 512711527
e-mail: anna.kotlinska@sgh.waw.pl

sekretariat studiów:

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Zarządzania Innowacjami
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G, pokój 137 lub 138 (I piętro, na tyłach Auli Głównej)

faks: 225648631

program realizuje:
KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
dodatkowe informacje:
język wykładowy:
polski
program studiów:

​Struktura godzinowa programu studiów dostosowywana jest do potrzeb słuchaczy. Główne bloki merytoryczne to:

 1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP.
 2. Zarządzanie strategiczne w JSFP.
 3. Zarządzanie projektami w JSFP.
 4. Zarządzanie ryzykiem.
 5. Finanse publiczne. 
 6. Zamówienia publiczne.  
 7. Rynek kapitałowy.
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne.
 9. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa.
 10. Rachunkowość finansowa.
 11. Rachunkowość budżetowa.
 12. Audyt wewnętrzny.
 13. Audyt funduszy UE.
 14. Audyt systemów informatycznych.
 15. Kontrola zarządcza.  
 16. Informacje o egzaminach na CIA i CGAP.

Program obejmuje 180 godzin warsztatów i wykładów, w tym 10 godzin seminarium.

wykładowcy:

​Zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej, a także przez ekspertów z Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Finansów, z Urzędu Zamówień Publicznych oraz ze Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

tryb naboru:

​​​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (REKRUTACJA ONLINE).

Na studia przyjętych zostanie ok. 40 uczestników.

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Zarządzania Innowacjami
al. Niepodległości 162, pok. 61A
02-554 Warszawa
z dopiskiem: „SP Audyt-edycja 22 rekrutacja”

lub dostarczyć osobiście do sekretarza Studiów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z sekretarzem: Anna Kotlińska, tel. 512711527

Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

wymagane dokumenty:
warunki ukończenia studiów:

​Podstawą zaliczenia jest złożenie i obrona pracy końcowej.